Δείτε τα αποτελέσματα του Guided Biofilm Therapy

Δείτε τα πραγματικά αποτελέσματα του Guided Biofilm Therapy πριν και μετά. Θα παρατηρήσετε πώς το GBT καθαρίζει απαλά αλλά σε βάθος τα δόντια για ένα λαμπερό χαμόγελο! Χρησιμοποιούμε ένα φυσικό μοβ χρώμα πριν από τον καθαρισμό για να δούμε τη συσσώρευση πλάκας/βακτηρίων. Το χρώμα βάφει προσωρινά τα βακτήρια, ώστε ο οδοντίατρός σας να βλέπει εύκολα όλες τις περιοχές που χρειάζονται προσοχή. Ο καθαρισμός GBT στη συνέχεια αφαιρεί κάθε ίχνος biofilm και χρωστικών, αφήνοντας πίσω καθαρά και λευκά δόντια! Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στους ασθενείς, από παιδιά έως εφήβους και ενήλικες.

Ασθενής Ενήλικας
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Ασθενής Ενήλικας
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Ασθενής Ενήλικας
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Ασθενής παιδί
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Ασθενής Ενήλικας
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Ασθενής παιδί
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Ασθενής Ενήλικας
Sep 2023
Dr. G. Aseev
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.