NL
IT
HU
NB
PL
RU
TR
ES
FR
SV
PT
FI
UA
CS
SK
EL
RO
BG

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op augustus 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., met maatschappelijke zetel te Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Zwitserland ("Wij" of "EMS") en zijn filialen zetten zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit Privacybeleid beschrijft de basis waarop wij persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. De persoonlijke gegevens die wij verwerken, kunnen uiteindelijk aan EMS worden verstrekt door een lid van onze groep, inclusief onze gelieerde ondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen voor legitieme zakelijke doeleinden.

Dit Privacybeleid is gebaseerd op de leidende beginselen zoals uiteengezet in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en de Zwitserse Federale Wet op Gegevensbescherming (FADP-CH). Echter, wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door een ander lid van onze groep, gevestigd buiten Europa, kan de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming primair van toepassing zijn.

Lees het volgende Privacybeleid zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen, hoe we ermee omgaan en de basis waarop deze worden doorgegeven aan derden.

Door EMS-websites te bezoeken en/of u te registreren voor een dienst en/of informatie over uzelf te verstrekken, accepteert u en stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Onze websites kunnen links bevatten van en naar de websites van onze partnernetwerken, adverteerders, affiliates of naar andere interessante websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

HET SOORT GEGEVENS DAT WE OVER U KUNNEN VERZAMELEN:

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • U kunt ons informatie over u verstrekken door formulieren op deze website of papieren formulieren tijdens evenementen in te vullen of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, sms of anderszins. * * Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor het gebruik van deze website, zich inschrijft voor onze diensten of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. De informatie die u ons verstrekt kan bestaan uit uw naam, fysiek adres, e-mailadres, inloggegevens als u zich registreert voor onze online diensten, telefoonnummer, taal en land.
 • Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken via andere websites die wij beheren. We werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers op het gebied van technische en leveringsdiensten, advertentienetwerken, analytics providers, aanbieders van zoekinformatie) en kunnen informatie over u van hen ontvangen.
 • We kunnen ook andere informatie verzamelen om onze websites te beheren, zoals technische informatie, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres, het type browser, de Internet Service Provider (ISP), het aantal klikken, de instelling van de tijdzone, de browserversie, het besturingssysteem en de pagina's die u hebt bezocht.
 • We kunnen persoonlijke gegevens over u verwerken die zijn verzameld binnen een contractuele en/of commerciële relatie, zoals contactgegevens, geschiedenis van onze interacties met u, uw aankopen bij ons en informatie over uw gebruik van onze producten, fysieke afleveradressen en andere bank-/betalingsgegevens.
 • We kunnen ook andere inhoud verwerken, zoals getuigenissen, enquêtes en foto's/video's met uw uitdrukkelijke toestemming.

WHY EMS COLLECTS PERSONAL DATA AND HOW IT USES IT:

We hold and process your personal data only if we have a lawful basis for doing so, such as your consent, when it is necessary for engaging in a contractual relationship with you, to meet our legitimate interests (i.e. direct marketing activities), to comply with legal requirements or if authorized.

EMS may use your personal data for some or all of the following purposes:

 • Marketing communications: to provide you with information about a product or service of ours that we believe could be of interest to you; to provide you with information about other goods and services we offer that are similar to those that you have already used; to tailor the content we display to you. However, you may object to this way of processing your personal data. If you do so, we will stop processing your data for direct marketing purposes.
 • Customer service: to provide you with customer service, to deliver the service and to correspond with you in relation EMS services and products, to notify you about changes to our services, when you choose to do so; to reply to your enquires, complaints and general feedback about our products.
 • Contracts performance and commercial relationship: we may collect and process personal data necessary for the proper performance of a contract to which you are party with EMS. This may include products selling, distribution and after-sales management of our products or services.
 • Website administration: to administer our websites and for internal operations, including product development, troubleshooting, data analysis, testing, research, statistical and survey purposes; to improve our websites and to ensure that content is presented in the most effective manner for you and for your computer or for other devices used to access our websites.
 • Behavioral evaluation: we may process personal data in order to perform an evaluation, on a group level, of the general behavior of our customers, for system administration and to report aggregated statistical information about browsing patterns and actions.

CHILDREN’S PRIVACY PROTECTION:

EMS does not knowingly collect personal data from children and its websites are not intended for children. If EMS discovers that it has accidentally collected personal data from children it will delete such data immediately.

DATA RETENTION:

EMS and any member of our group only retain your personal data for no longer than is necessary for the purposes for which such data was initially collected and/or in accordance with specific data retention obligations set out by national regulations.

In particular, under Swiss law, the following will apply:

Information on legal transaction between you and EMS is retained for a period of 10 years after the termination of the legal transaction, in accordance with the general limitation period set for civil claims in Switzerland;

Billing information is retained for a period of 10 years after the closing of the accounting year to which they relate, in accordance with the Swiss accounting and taxation laws;

Contact information (names, post and e-mail addresses, phone numbers) used for direct marketing purposes maybe retained for an unlimited period of time, if permissible under the applicable law, unless you ask EMS to delete your information or to stop processing it otherwise.

SHARING OF YOUR INFORMATION:

We may share the personal data you provide to us with any member of our group, including our affiliates, our ultimate holding company and its subsidiaries for legitimate business purposes.

EMS may perform some of its functions by relying on third-party suppliers to conduct specialized activities, i.e. in order to assist us in improving our websites, marketing our products etc. The personal data that you provide may be shared with these suppliers in order to enable them to perform the agreed tasks. However, these providers are required to exclusively use the received information for the respective services on behalf and as instructed by EMS. EMS will require such third parties, who may be based outside the country from which you have accessed the EMS websites or service, to comply with all relevant data protection and security requirements in relation to your personal data.

EMS will not share your personal data with any third party that intends to use it for their direct marketing purposes.

In the event EMS sells or buys any business or assets, EMS may disclose your personal data to the prospective seller or buyer of such business or assets.

EMS may disclose personal information without your consent if the disclosure is:

 • required or authorized by law
 • required by an enforcement body to investigate unlawful activities
 • where we believe that an emergency, illegal activity or some other reasonable basis exists for notifying the relevant authority

WHERE WE STORE YOUR PERSONAL DATA:

EMS may store your personal data in various locations and eventually benefit of the support of external service providers.

Hereunder is a summary listing:

 • EMS local datacenter(s) at EMS SA and the other EMS Entities
 • EMS cloud-based datacenter(s)
 • Cloud-based (SaaS) systems and online platforms

We will not transfer your data to a recipient located outside the European Economic Area ("EEA"), unless this third country where the recipient is located ensures an adequate level of data protection or we have implemented a lawful contract and data transfer mechanism or any other necessary safeguard.

In case of a transfer outside the EEA or in a country with no adequate level of data protection, we are also required to inform you and, you have the right to request us what kind of appropriate safeguarding measures we have implemented in order to protect your personal data.

SECURITY MEASURES:

EMS establishes the security in accordance with GDPR and FADP-CH. Measures taken by our company related to data security will guarantee an adequate level of protection for risks regarding confidentiality, integrity, availability and resilience of systems and data.

We have implemented security measures to ensure that your personal information is kept secure and our websites and IT systems have security mechanisms in place to help protect against the loss, misuse and alteration of the information under control.

We limit access to personal data about you to our employees and third-party agents, who we reasonably believe need to have access to your information to provide you with the information or services your request from us.

Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our websites, you are responsible for keeping this password confidential.

However, no method of transmission over the internet is 100% secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the absolute security of the transmission of your data to our systems. Any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorized access.

YOUR RIGHTS:

You may contact us and request access anytime to your personal data. We will provide you with a copy of your personal information upon request.

You may request us to correct any inaccuracies in your personal data.

You may ask us to delete the information we have on your account. However, we must keep track of certain transaction information, for legal compliance purposes, so we may not be able to fully delete your information in certain circumstances.

You may ask us to be unsubscribed from marketing communications at any time. If you wish to unsubscribe from marketing communications, you may do so by clicking the unsubscribe link provided in each e-mail.

You have the right to be informed of any automated decision-making process, including profiling, we may decide to perform.

Where in your opinion the processing of your personal data infringes EU data protection law, you have the right to lodge a complaint with the relevant authority in the country where you are based or any place in the EU where you believe the infringement has occurred.

You can exercise your rights at any time by contacting us at the address indicated below.

COOKIES:

For detailed information regarding cookies and data protection, please consult our dedicate page called “Cookie Policy”.

CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY:

EMS reserves the right to modify this Privacy Policy at any time. We encourage you to regularly visit our websites to make sure you are aware of any changes to this Privacy Policy. If we make material changes to this Privacy Policy, we will notify you here, by e-mail or by means of a notice on our homepage.

The date at the top of this page indicates when this privacy policy was last updated.

CONTACT DETAILS:

If you have any questions, comments or requests regarding your personal data, please send us an e-mail to the following address: privacy@ems-ch.com or contact us at:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Data Protection Officer
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Switzerland

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

LUltimo aggiornamento: agosto 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., con sede legale a Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Svizzera ("Noi" o "EMS") e le sue affiliate si impegnano a salvaguardare e rispettare la vostra privacy.

La presente Informativa sulla privacy stabilisce le basi su cui trattiamo i dati personali che raccogliamo da voi o che ci fornite. I dati personali da noi trattati possono essere eventualmente forniti a EMS da qualsiasi membro del nostro gruppo, ivi incluse le nostre affiliate, la nostra holding finale e le sue consociate, per finalità commerciali legittime.

La presente Informativa sulla privacy si basa sui principi guida delineati nel Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati ("GDPR") e la legge Svizzera sulla protezione dei dati (“LPD-CH”). Tuttavia, qualora i dati personali siano raccolti e trattati da qualsiasi altro membro del nostro gruppo, con sede al di fuori dell'Europa, potrebbe essere applicata in via primaria la legge locale in materia di protezione dei dati.

Vi preghiamo di leggere attentamente la seguente Informativa sulla privacy per comprendere le nostre opinioni e pratiche relative ai vostri dati personali, le nostre modalità di trattamento e le motivazioni in base alle quali saranno divulgati a terzi.

Visitando i siti web di EMS e/o registrandovi per un servizio e/o fornendo informazioni che vi riguardano, accettate e acconsentite al trattamento dei vostri dati personali secondo le pratiche descritte nella presente Informativa sulla Privacy. I nostri siti web possono contenere link da e verso i siti web di nostre reti di partner, inserzionisti, affiliate o verso qualsiasi altro sito web di interesse. Se si segue un link a uno qualsiasi di questi siti web, si prega di notare che tali siti web hanno proprie politiche in materia di privacy e che non accettiamo alcuna responsabilità per queste politiche. Vi invitiamo a controllare queste politiche prima di inviare qualsiasi dato personale a questi siti web.

TIPO DI DATI CHE POTREMMO RACCOGLIERE SU DI VOI

Possiamo raccogliere e trattare i seguenti dati che vi riguardano:

 • Potete fornirci informazioni che vi riguardano compilando moduli sul nostro sito web o moduli cartacei durante gli eventi o comunicando con noi per telefono, per e-mail, tramite messaggi o in altro modo. Ciò include le informazioni che ci fornite quando vi registrate per utilizzare i nostri siti web, vi iscrivete ai nostri servizi o vi iscrivete alle newsletter. Le informazioni che ci fornite possono includere il vostro nome, l'indirizzo fisico, l'indirizzo e-mail, le credenziali di login se vi registrate ai nostri servizi online, il numero di telefono, la lingua e il paese.
 • Possiamo inoltre ricevere e trattare i dati personali che vi riguardano attraverso altri siti web da noi gestiti. Lavoriamo anche a stretto contatto con terzi (tra cui, ad esempio, partner commerciali, subappaltatori di servizi tecnici e di consegna, reti pubblicitarie, fornitori di servizi analitici, fornitori di informazioni di ricerca), che potrebbero fornirci informazioni che vi riguardano.
 • Possiamo anche raccogliere altre informazioni per amministrare i nostri siti web, come ad esempio informazioni tecniche, tra cui l'indirizzo IP (Internet Protocol), il tipo di browser, l'Internet Service Provider (ISP), il numero di clic, l'impostazione del fuso orario, la versione del browser, il sistema operativo e la pagina da voi visitata.
 • Possiamo anche trattare dati personali che vi riguardano raccolti nell'ambito di un rapporto contrattuale e/o commerciale, come ad es. informazioni di contatto, cronologia delle nostre interazioni con voi, i prodotti da voi acquistati da noi e informazioni sull'uso dei nostri prodotti, indirizzi fisici di consegna e altri dati bancari/di pagamento
 • Possiamo anche trattare altri contenuti, come ad es. testimonianze, indagini e fotografie/video con il vostro esplicito consenso.

PERCHÉ EMS RACCOGLIE DATI PERSONALI E COME LI UTILIZZA

Conserviamo e trattiamo i vostri dati personali unicamente se abbiamo una base legale per farlo, ad esempio il vostro consenso qualora sia necessario per intraprendere un rapporto contrattuale con voi, per soddisfare i nostri legittimi interessi (ossia attività di marketing diretto), per rispettare i requisiti di legge o se autorizzati.

EMS può utilizzare i vostri dati personali per alcune o tutte le seguenti finalità:

 • Comunicazioni di marketing: per fornirvi informazioni su un nostro prodotto o servizio che riteniamo possa essere di vostro interesse; per fornirvi informazioni su altri prodotti e servizi da noi offerti, simili a quelli che avete già utilizzato; per personalizzare il contenuto che vi mostriamo. Potete tuttavia opporvi a questa modalità di trattamento dei vostri dati personali. In tal caso, interromperemo il trattamento dei vostri dati per finalità di marketing diretto.
 • Servizio clienti: per garantirvi il servizio clienti, per fornire tale servizio e per comunicare con voi in relazione ai servizi e ai prodotti EMS, per informarvi sulle modifiche ai nostri servizi, qualora decidiate in tal senso; per rispondere a vostre richieste, reclami e feedback generali riguardanti i nostri prodotti.
 • Esecuzione di contratti e rapporto commerciale: possiamo raccogliere e trattare i dati personali necessari per la corretta esecuzione di un contratto di cui siete parte con EMS. Ciò può includere la vendita di prodotti, la distribuzione e la gestione post-vendita dei nostri prodotti o servizi.
 • Amministrazione del sito web: per amministrare i nostri siti web e per operazioni interne, tra cui lo sviluppo dei prodotti, la risoluzione di problemi, l'analisi dei dati, i test, la ricerca, e finalità di indagine e statistiche; per migliorare i nostri siti web e per garantire che i contenuti siano presentati nel modo più efficace per voi e per il vostro computer o per altri dispositivi utilizzati per accedere ai nostri siti web.
 • Valutazione comportamentale: possiamo trattare i dati personali per effettuare una valutazione, a livello di gruppo, del comportamento generale dei nostri clienti, per l'amministrazione del sistema e per segnalare informazioni statistiche aggregate su modelli di navigazione e azioni.

PROTEZIONE DELLA PRIVACY DEI MINORI

EMS non raccoglie consapevolmente dati personali da minori e i suoi siti web non sono destinati ai minori. Qualora EMS scopra di avere casualmente raccolto dati personali di minori, provvederà a cancellarli immediatamente.

CONSERVAZIONE DEI DATI

EMS e qualsiasi membro del nostro gruppo conservano i vostri dati personali soltanto per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati inizialmente raccolti e/o in conformità con gli obblighi specifici di conservazione dei dati stabiliti dalle normative nazionali.

Ai sensi del diritto svizzero, si applica in particolare quanto segue:

Le informazioni riguardanti il rapporto giuridico tra voi e EMS vengono conservate per un periodo di 10 anni dalla conclusione del rapporto giuridico, in conformità con il termine di prescrizione generale stabilito per le azioni civili in Svizzera;

I dati di fatturazione vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla chiusura dell'esercizio contabile a cui si riferiscono, in conformità alle leggi svizzere in materia contabile e fiscale;

Le informazioni di contatto (nomi, indirizzi postali ed e-mail, numeri di telefono) utilizzate per finalità di marketing diretto possono essere conservate per un periodo di tempo illimitato, se consentito dalla legge applicabile, a meno che non chiediate a EMS di cancellare le vostre informazioni o di interromperne in altro modo il trattamento.

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CHE VI RIGUARDANO

Possiamo condividere i dati personali che ci avete fornito con qualsiasi membro del nostro gruppo, ivi incluse le nostre affiliate, la nostra holding finale e le sue consociate, per finalità commerciali legittime.

EMS può svolgere alcune delle proprie funzioni affidandosi a fornitori terzi per condurre attività specialistiche, ad es. assisterci nel miglioramento dei nostri siti web, nella commercializzazione dei nostri prodotti, ecc. I dati personali da voi forniti possono essere condivisi con questi fornitori per consentire loro di svolgere i compiti concordati. Tuttavia, questi fornitori sono tenuti a utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per svolgere i rispettivi servizi per conto e secondo le istruzioni di EMS. EMS richiederà a tali terzi, che potrebbero avere sede in un paese diverso da quello in cui avete avuto accesso ai siti web o al servizio EMS, di rispettare tutti i requisiti inerenti la protezione e la sicurezza dei vostri dati personali.

EMS non condividerà i vostri dati personali con terzi che intendono utilizzarli per proprie finalità di marketing diretto.
Nel caso in cui EMS venda o acquisti qualsiasi azienda o attività, EMS potrà divulgare i vostri dati personali al potenziale venditore o acquirente di tale azienda o attività.

EMS può divulgare le informazioni personali senza il vostro consenso qualora la divulgazione:

 • sia richiesta o autorizzata per legge
 • sia richiesta dalle forze dell'ordine a fini di investigazione su attività illecite
 • laddove reputiamo che sussistano un'emergenza, un'attività illegale o altri ragionevoli motivi per la notifica all'autorità competente

DOVE CONSERVIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI

EMS può conservare i vostri dati personali in vari luoghi ed eventualmente avvalersi del supporto di fornitori di servizi esterni.

Si riporta qui di seguito un elenco riassuntivo:

 • Datacenter locali EMS presso EMS SA e altre entità EMS
 • Datacenter EMS basati su cloud
 • Sistemi basati su cloud (SaaS) e piattaforme online

Non trasferiremo i vostri dati a destinatari situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), a meno che il paese terzo in cui si trova il destinatario non garantisca un adeguato livello di protezione dei dati o a meno che abbiamo implementato un contratto legale e un meccanismo di trasferimento dei dati o qualsiasi altra necessaria misura di salvaguardia.

In caso di trasferimento al di fuori del SEE o in un paese che non preveda un adeguato livello di protezione dei dati, siamo inoltre tenuti a informarvi e voi avete il diritto di richiederci quali adeguate misure di salvaguardia abbiamo adottato per proteggere i vostri dati personali.

MISURE DI SICUREZZA

EMS definisce opportune misure di sicurezza in conformità con il GDPR e LPD-CH. Le misure adottate dalla nostra società in materia di sicurezza dei dati garantiranno un adeguato livello di protezione dai rischi riguardanti la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei dati.

Abbiamo implementato misure di sicurezza volte a garantire che le vostre informazioni personali siano conservate in condizioni sicure e i nostri siti web e sistemi IT dispongono di meccanismi di sicurezza destinati a proteggere dalla perdita, dall'uso improprio e dall'alterazione delle informazioni poste sotto controllo.

Limitiamo l'accesso ai vostri dati personali ai nostri dipendenti e ad agenti di terze parti, che riteniamo debbano necessariamente avere accesso a tali dati per fornirvi le informazioni o i servizi che ci richiedete.

Qualora vi sia stata fornita una password (o laddove l'abbiate scelta personalmente) che vi consente di accedere ad alcune parti dei nostri siti web, siete responsabili della riservatezza di tale password.

Non esistono tuttavia metodi di trasmissione su Internet sicuri al 100%. Anche se faremo del nostro meglio per proteggere i vostri dati personali, non possiamo garantire l'assoluta sicurezza della trasmissione dei vostri dati ai nostri sistemi. Qualsiasi trasmissione avviene a vostro rischio e pericolo. Una volta ricevute le vostre informazioni, applicheremo procedure e funzioni di sicurezza rigorose finalizzate a prevenire qualsiasi accesso non autorizzato.

I VOSTRI DIRITTI

Potete contattarci e richiedere l'accesso ai vostri dati personali in qualsiasi momento. Su richiesta, vi forniremo una copia dei vostri dati personali.

Potete richiederci di correggere eventuali inesattezze dei vostri dati personali.
Potete chiederci di cancellare le informazioni in nostro possesso che vi riguardano. Ai fini dell'adempimento di obblighi legali, siamo tuttavia tenuti a tenere traccia di alcune informazioni riguardanti le transazioni e, in determinate circostanze, potremmo pertanto non essere in grado di cancellare completamente le vostre informazioni.

Potete richiederci di revocare l'iscrizione alle comunicazioni di marketing in qualsiasi momento. Se desiderate revocare l'iscrizione alle comunicazioni di marketing, è sufficiente fare clic sul link di revoca del servizio fornito in ogni e-mail.

Avete il diritto di essere informati di qualsiasi processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, che intendiamo eseguire.

Qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati personali violi la normativa UE sulla protezione dei dati, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità competente nel paese in cui avete sede o in qualsiasi altro luogo dell'UE in cui ritenete che si sia verificata la violazione.

Potete esercitare i vostri diritti in qualsiasi momento contattandoci all'indirizzo sotto indicato.

COOKIE

Per informazioni dettagliate riguardanti i cookie e la protezione dei dati, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata denominata “Cookie Policy” sul nostro sito web aziendale.

MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY :

EMS si riserva il diritto di modificare la presente Informativa sulla Privacy in qualsiasi momento. Vi invitiamo a visitare regolarmente i nostri siti web in modo da essere sempre a conoscenza di eventuali modifiche alla presente Informativa sulla privacy. Qualora dovessimo apportare modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy, ve lo comunicheremo tramite l'Informativa stessa, per e-mail o con un avviso che apparirà sulla nostra homepage.

La data riportata all'inizio di questa pagina indica l'ultimo aggiornamento della presente Informativa sulla privacy.

CONTATTI :

Se avete domande, commenti o richieste relative ai vostri dati personali, inviateci un'e-mail al seguente indirizzo e-mail: privacy@ems-ch.com o contattateci all'indirizzo::

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Data Protection Officer
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Svizzera

Per qualsiasi domanda riguardante la privacy o le informazioni personali, potete anche utilizzare la nostra pagina Richiesta di accesso dell'interessato.

ADATKEZELÉS

Legutóbbi frissítés 2023. augusztus

E.M.S. Az Electro Medical Systems S.A., székhelye: Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Svájc („Mi” vagy „EMS”) és leányvállalatai elkötelezettek az Ön személyes adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.

Jelen adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy milyen alapon dolgozzuk fel mindazon személyes adatot, amelyet Öntől gyűjtünk, vagy amelyeket Ön ad át nekünk. A feldolgozásra kerülő személyes adatok törvényes célból az EMS csoport bármely tagja által - beleértve a leányvállalatainkat, a holdingtársaságunkat és leányvállalatait - továbbíthatóak EMS számára.

Jelen Adatvédelmi szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletben („GDPR”) és a svájci szövetségi adatvédelmi törvényben („FADP-CH”) meghatározott vezérelveken alapul. Ha azonban a személyes adatokat csoportunk bármely más, Európán kívüli tagja gyűjti és dolgozza fel, elsősorban a helyi adatvédelmi törvények lehetnek irányadók.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Adatvédelmi szabályzatot, hogy megértse az Ön személyes adataival kapcsolatos nézeteinket és gyakorlatunkat, hogyan kezeljük azokat, és milyen alapon adjuk ki őket harmadik feleknek.

Az EMS webhelyeinek meglátogatásával és/vagy szolgáltatásra való regisztrációval és/vagy önmagáról szóló információk megadásával Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt gyakorlatnak megfelelően kezeljük. Weboldalaink tartalmazhatnak hivatkozásokat partnerhálózataink, hirdetőink, leányvállalataink webhelyeire, vagy bármely más érdeklődésre számot tartó webhelyekre, illetve hivatkozásokat azokról. Ha követ egy linket ezen webhelyek bármelyikére, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a webhelyeknek saját adatvédelmi szabályzataik vannak, és az EMS semmilyen felelősséget ne vállal ezekért az irányelvekért. Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot elküldene ezekre a webhelyekre.

AZ ÖNÖRŐL GYŰJTETT ADATOK TÍPUSAI:

Az alábbi adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel Önről:

 • Ön információkat adhat meg nekünk a weboldalon található űrlapok kitöltésével, rendezvények során papíralapú űrlapok kitöltésével, illetve telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más módon velünk folytatott levelezés útján. Ez magában foglalja azokat az információkat is, amelyeket akkor ad meg, amikor regisztrál a weboldal használatára, feliratkozik szolgáltatásainkra vagy feliratkozik hírlevélre. Az Ön által megadott adatok tartalmazhatják az Ön nevét, fizikai címét, e-mail címét, bejelentkezési adatait - amennyiben regisztrál az online szolgáltatásainkra -, telefonszámot, nyelvet és országot.
 • Ezeken felül az Önre vonatkozó személyes adatokat az általunk üzemeltetett más webhelyeken keresztül is megkaphatjuk és feldolgozhatjuk. Szorosan együttműködünk harmadik felekkel is (például üzleti partnerekkel, műszaki és szállítmányozási szolgáltatások alvállalkozóival, hirdetési hálózatokkal, elemzési szolgáltatókkal, keresési információ szolgáltatókkal), és tőlük információkat kaphatunk Önről.
 • Ezenkívül egyéb információkat is gyűjthetünk weboldalaink kezeléséhez, például technikai információkat, beleértve az IP-címet, a böngésző típusát, az Internet-szolgáltatót (ISP), a kattintások számát, az időzóna beállításait, a böngésző verzióját, az operációs rendszert és a meglátogatott oldalakat.
 • Feldolgozhatjuk az Önről szerződéses és/vagy kereskedelmi kapcsolat keretében gyűjtött személyes adatokat, például kapcsolattartási adatokat, az Önnel folytatott interakcióink előzményeit, a tőlünk Ön által megvásárolt termékekre vonatkozó információkat, valamint a termékeink használatával kapcsolatos információkat, a szállítási címeket és egyéb banki/fizetési adatokat, részleteket.
 • Az Ön kifejezett beleegyezésével más tartalmakat, például beszámolókat, felméréseket és fényképeket/videókat is feldolgozhatunk..

MIÉRT GYŰJTI AZ EMS A SZEMÉLYES ADATOKAT, ÉS HOGYAN HASZNÁLJA EZEKET:

Személyes adatait csak akkor tároljuk és kezeljük, ha erre törvényes alapunk van - például az Ön hozzájárulása -, amikor ez szükséges az Önnel való szerződéses kapcsolat létesítéséhez, jogos érdekeink (azaz direkt marketing tevékenység) teljesítéséhez, törvényi előírásoknak való megfeleléshez, vagy felhatalmazás esetén.

Az EMS az Ön személyes adatait az alábbi célok közül néhányra vagy mindegyikre felhasználhatja:

 • Marketingkommunikáció: hogy tájékoztatást nyújthassunk Önnek egy olyan termékünkről vagy szolgáltatásunkról, amelyről úgy gondoljuk, hogy érdekelheti Önt; tájékoztatást nyújthassunk az Ön által már használt termékünkhöz hasonló eszközöktől és szolgáltatásokról; hogy személyre szabhassuk az általunk megjelenített tartalmat. Ön azonban tiltakozhat személyes adatai kezelésének ezen módja ellen. Amennyiben így tesz, leállítjuk adatainak direkt marketing célú feldolgozását.
 • Ügyfélszolgálat: az ügyfélszolgálat biztosítása, a szolgáltatás nyújtása és az Önnel való levelezés az EMS szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban, értesítés a szolgáltatásainkban bekövetkezett változásokról, amennyiben Ön ezt kéri; reagálás a termékeinkkel kapcsolatos kérdéseire, panaszaira és általános visszajelzéseire.
 • Szerződések teljesítése és kereskedelmi kapcsolat: gyűjthetünk és feldolgozhatunk olyan személyes adatokat, amelyek szükségesek egy olyan szerződés megfelelő teljesítéséhez, amelyben Ön az EMS-szel szerződő fél. Ez magában foglalhatja termékeink értékesítését, forgalmazását és termékeink vagy szolgáltatásaink értékesítés utáni kezelését.
 • Weboldal adminisztrációja: webhelyeink adminisztrálása és belső műveletek, beleértve a termékfejlesztést, hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, kutatást, statisztikai és felmérési célokat; weboldalaink fejlesztése és annak biztosítása, hogy a tartalom a leghatékonyabb módon kerüljön bemutatásra az Ön és számítógépe vagy a weboldalaink eléréséhez használt egyéb eszközök számára.
 • Felhasználói szokások értékelése: személyes adatokat dolgozhatunk fel ügyfeleink általános viselkedésének csoportszintű értékelése, a rendszeradminisztráció, valamint a böngészési mintákról és műveletekről szóló összesített statisztikai adatok elemzése érdekében.

A GYERMEKEK ADATVÉDELME:

Az EMS tudatosan nem gyűjt személyes adatokat gyermekektől, és weboldalai nem gyermekek számára készültek. Ha az EMS tudomására jut, hogy véletlenül személyes adatokat gyűjtött gyermekektől, azonnal törli ezeket az adatokat.

ADATMEGŐRZÉS:

Az EMS és csoportunk bármely tagja csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, ameddig az az adatok eredeti gyűjtésének céljaihoz és/vagy a nemzeti jogszabályokban meghatározott adatmegőrzési kötelezettségeknek megfelelően szükséges.

A svájci jog szerint a következők szerint kell eljárni:

Az Ön és az EMS közötti jogügyletre vonatkozó információkat a jogügylet megszűnését követő 10 évig őrizzük meg, a svájci polgári jogban meghatározott általános elévülési időnek megfelelően;

A számlázási információkat a svájci számviteli és adózási törvényekkel összhangban a vonatkozó számviteli év lezárását követő 10 évig megőrizzük;

A direkt marketing céljára felhasznált elérhetőségi adatokat (nevek, posta- és e-mail címek, telefonszámok) korlátlan ideig megőrizhetjük, ha azt a vonatkozó jogszabályok megengedik, kivéve, ha Ön kéri az EMS-t az adatok törlésére vagy a kezelés más módon történő leállítására..

AZ ÖNRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA:

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat  törvényes üzleti célból megoszthatjuk csoportunk bármely tagjával, beleértve a leányvállalatainkat, a holdingtársaságunkat és leányvállalatait.

Az EMS egyes funkcióinak ellátásához külső partnerek speciális tevékenységeit is igénybe veheti, mely tevékenységek támogatják  weboldalaink fejlesztését, termékeink marketingjét stb. Az Ön által megadott személyes adatok megoszthatók ezekkel a beszállítókkal annak érdekében, hogy lehetővé tegye számukra a megállapodott feladatok elvégzését. Ezen szolgáltatók azonban kötelesek a kapott információkat kizárólag az adott szolgáltatásokhoz felhasználni, az EMS nevében és utasításai szerint. Az EMS megköveteli az ilyen harmadik felektől - akik esetleg azon az országon kívül találhatók, ahonnan Ön elérte az EMS webhelyeit vagy szolgáltatásait -, hogy megfeleljenek az összes vonatkozó adatvédelmi és biztonsági követelménynek az Ön személyes adataival kapcsolatban.

Az EMS nem osztja meg az Ön személyes adatait olyan harmadik féllel, amely azokat direkt marketing céljaira kívánja felhasználni.

Abban az esetben, ha az EMS bármilyen üzletrészt vagy eszközt ad el vagy vásárol , az EMS felfedheti az Ön személyes adatait az adott eladó vagy vevő számára.

Az EMS az Ön hozzájárulása nélkül kiadhat személyes adatokat, amennyiben a nyilvánosságra hozatal:

 • törvény által előírt vagy engedélyezett
 • jogellenes tevékenységek végrehajtó szerv általi kivizsgálásához szükséges
 • ha úgy gondoljuk, hogy vészhelyzet áll fenn, illegális tevékenység zajlik vagy más megalapozott oka van az illetékes hatóság értesítésének

HOL TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT:

Az EMS különféle helyeken tárolhatja az Ön személyes adatait, és az adatok tárolásához esetleg igénybe veheti külső szolgáltatók támogatását.

Az alábbiakban egy összefoglaló felsorolás található:

 • EMS helyi adatközpont(ok) az EMS SA-nál és a többi EMS-entitásnál
 • EMS felhő alapú adatközpont(ok)
 • Felhőalapú (SaaS) rendszerek és online platformok

Az Ön adatait nem továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívüli címzettnek, kivéve, ha ez a harmadik ország, ahol a címzett található, megfelelő szintű adatvédelmet biztosít, vagy törvényes szerződést kötöttünk, és az Ön adatainak védelmét a megfelelő módon biztosítottuk.

Az EGT-n kívülre vagy olyan országban történő adattovábbítás esetén, ahol nincs megfelelő szintű adatvédelem, kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt, és Önnek jogában áll információt kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen megfelelő védelmi intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Az EMS a GDPR-nak és a FADP-CH-nak megfelelően biztosítja a biztonságot. Társaságunk adatbiztonsággal kapcsolatos intézkedései megfelelő szintű védelmet garantálnak a rendszerek és adatok bizalmas kezelésével, integritásával, elérhetőségével és rugalmasságával kapcsolatos kockázatok ellen.

Az Ön személyes adataihoz való hozzáférést alkalmazottainkra és olyan külső partnereinkre korlátozzuk, akikről megalapozottan úgy gondoljuk, hogy szükséges az Ön adataihoz hozzáférniük ahhoz, hogy az Ön által kért információkat vagy szolgáltatásokat nyújthassák Önnek.

Az általunk biztosított vagy Ön által létrehozott jelszavak - melyek lehetővé teszik webhelyeink bizonyos részeinek elérését - bizalmas kezeléséért Ön a felelős.

Az interneten keresztüli adatátvitel egyik módja sem 100%-ban biztonságos. Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az adatok rendszereink felé történő továbbításának abszolút biztonságát. Minden adatátvitel az Ön  saját felelősségére történik. Miután megkaptuk az Ön adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést.

AZ ÖN JOGAI:

Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk, és hozzáférést kérhet személyes adataihoz. Személyes adatairól kérésre másolatot küldünk.

Kérheti tőlünk, hogy javítsuk ki a személyes adataiban lévő pontatlanságokat.

Kérheti a fiókjában tárolt információk törlését. Bizonyos tranzakciós információkat azonban meg kell őriznünk a jogi megfelelés érdekében, ezért előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között nem tudjuk teljesen törölni az Ön adatait.

Bármikor kérheti, hogy  a marketingkommunikációról leiratkoztassuk. Ha le szeretne iratkozni marketing célú hírleveleinkről, ezt az egyes e-mailekben található leiratkozás linkre kattintva teheti meg.

Önnek joga van tájékoztatást kapni minden általunk esetlegesen használt automatizált döntéshozatali folyamatról, beleértve a profilalkotást is.

Ha véleménye szerint személyes adatainak kezelése sérti az EU adatvédelmi jogszabályait, Önnek joga van panaszt benyújtani a székhelye szerinti ország illetékes hatóságához, vagy az EU-n belül bárhol, ahol úgy véli, hogy a jogsértés megtörtént.

Jogait bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi címen.

COOKIE-k:

A cookie-kkal és a vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg cégünk weboldalán a „Cookie szabályzat” nevű, erre a célra szolgáló oldalunkat.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK VÁLTOZÁSAI:

Az EMS fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg weboldalainkat, hogy bizos lehessen abban, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat változásairól értesül. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre ezen Adatvédelmi szabályzaton, arról itt, e-mailben vagy a honlapunkon értesítjük.

Az oldal tetején lévő dátum azt jelzi, hogy az adatvédelmi szabályzatot mikor frissítették utoljára.

KAPCSOLAT:

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van személyes adataival kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: privacy@ems-ch.com, vagy lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Data Protection Officer
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Switzerland

Az adatvédelemmel vagy személyes adatokkal kapcsolatos bármely kéréshez Adatalany hozzáférési kérelem oldalunkat is használhatja.

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Sist oppdatert i august 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., med hovedkontor på Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Sveits ("Vi" eller "EMS") og dets datterselskaper er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt.

Denne personvernerklæringen beskriver grunnlaget for vår behandling av personopplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss. Personopplysningene vi behandler, kan til slutt bli gitt til EMS av et hvilket som helst medlem av gruppen vår, inkludert våre tilknyttede selskaper, vårt øverste holdingselskap og dets datterselskaper for legitime forretningsformål.

Denne personvernerklæringen er basert på de veiledende prinsippene som er beskrevet i den europeiske personvernforordningen ("GDPR") og den sveitsiske føderale loven om databeskyttelse (FADP-CH). Når personopplysninger samles inn og behandles av et annet medlem av vår gruppe, som befinner seg utenfor Europa, kan det imidlertid være den lokale personvernloven som primært gjelder.

Les denne personvernerklæringen nøye for å forstå vårt syn på og vår praksis når det gjelder personopplysningene dine, hvordan vi håndterer dem og på hvilket grunnlag de utleveres til tredjeparter.

Ved å besøke EMS' nettsider og/eller registrere deg for en tjeneste og/eller oppgi informasjon om deg selv, aksepterer og samtykker du til at vi behandler personopplysningene dine i henhold til den praksisen som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Nettstedene våre kan inneholde lenker til og fra nettstedene til våre partnernettverk, annonsører, tilknyttede selskaper eller andre nettsteder av interesse. Hvis du følger en lenke til et av disse nettstedene, må du være oppmerksom på at disse nettstedene har egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for disse retningslinjene. Vennligst sjekk disse retningslinjene før du sender inn personopplysninger til disse nettstedene.

TYPE DATA VI KAN SAMLE INN OM DEG:

Vi kan samle inn og behandle følgende data om deg:

 • • Du kan gi oss informasjon om deg selv ved å fylle ut skjemaer på dette nettstedet eller papirskjemaer under arrangementer eller ved å korrespondere med oss via telefon, e-post, SMS eller på annen måte. * * Dette inkluderer informasjon du oppgir når du registrerer deg for å bruke dette nettstedet, abonnerer på våre tjenester eller melder deg på nyhetsbrev. Informasjonen du gir oss, kan omfatte navn, fysisk adresse, e-postadresse, påloggingsinformasjon hvis du registrerer deg for våre nettbaserte tjenester, telefonnummer, språk og land.
 • •  Vi kan i tillegg motta og behandle personopplysninger om deg via andre nettsteder vi driver. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (for eksempel forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester og leveringstjenester, annonsenettverk, analyseleverandører og leverandører av søkeinformasjon) og kan motta informasjon om deg fra dem.
 • • Vi kan også samle inn annen informasjon for å administrere nettstedene våre, for eksempel teknisk informasjon, inkludert IP-adresse (Internet Protocol), nettlesertype, Internett-leverandør (ISP), antall klikk, tidssoneinnstilling, nettleserversjon, operativsystem og sidene du besøkte.
 • • Vi kan behandle personopplysninger om deg som er samlet inn i forbindelse med et kontrakts- og/eller forretningsforhold, for eksempel kontaktinformasjon, historikk over vår samhandling med deg, dine kjøp hos oss og informasjon om din bruk av våre produkter, fysiske leveringsadresser og andre bank-/betalingsopplysninger.
 • • Vi kan også behandle annet innhold som attester, spørreundersøkelser og fotografier/videoer med ditt uttrykkelige samtykke.

HVORFOR EMS SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVORDAN DE BRUKES:

Vi oppbevarer og behandler personopplysningene dine bare hvis vi har et lovlig grunnlag for å gjøre det, for eksempel ditt samtykke, når det er nødvendig for å inngå et kontraktsforhold med deg, for å oppfylle våre legitime interesser (dvs. direkte markedsføringsaktiviteter), for å overholde juridiske krav eller hvis vi har tillatelse til det.

EMS kan bruke personopplysningene dine til noen av eller alle de følgende formålene:

 • •  Markedsføringskommunikasjon: for å gi deg informasjon om et produkt eller en tjeneste fra oss som vi tror kan være av interesse for deg; for å gi deg informasjon om andre varer og tjenester vi tilbyr som ligner på dem du allerede har brukt; for å skreddersy innholdet vi viser deg. Du kan imidlertid motsette deg denne måten å behandle personopplysningene dine på. Hvis du gjør det, vil vi slutte å behandle opplysningene dine for direkte markedsføringsformål.
 • •  Kundeservice: for å gi deg kundeservice, levere tjenesten og korrespondere med deg i forbindelse med EMS-tjenester og -produkter, for å varsle deg om endringer i tjenestene våre når du velger å gjøre det, for å svare på forespørsler, klager og generelle tilbakemeldinger om produktene våre.
 • •  Oppfyllelse av kontrakter og forretningsforhold: Vi kan samle inn og behandle personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle en kontrakt som du er part i med EMS. Dette kan omfatte salg, distribusjon og ettersalgsadministrasjon av våre produkter eller tjenester.
 • •  Nettstedsadministrasjon: for å administrere nettstedene våre og for intern drift, inkludert produktutvikling, feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og spørreundersøkelser; for å forbedre nettstedene våre og for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og for datamaskinen din eller for andre enheter som brukes til å få tilgang til nettstedene våre.
 • •  Atferdsevaluering: Vi kan behandle personopplysninger for å utføre en evaluering, på gruppenivå, av den generelle atferden til kundene våre, for systemadministrasjon og for å rapportere aggregert statistisk informasjon om surfemønstre og handlinger.

BARNS PERSONVERN:

EMS samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn, og nettsidene er ikke beregnet på barn. Hvis EMS oppdager at de ved et uhell har samlet inn personopplysninger fra barn, vil de umiddelbart slette slike opplysninger.

LAGRING AV DATA:

EEMS og ethvert medlem av vår gruppe lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, og/eller i samsvar med spesifikke datalagringsforpliktelser fastsatt i nasjonale forskrifter.

I henhold til sveitsisk lov gjelder følgende:

Informasjon om juridiske transaksjoner mellom deg og EMS oppbevares i en periode på 10 år etter at den juridiske transaksjonen er avsluttet, i samsvar med den generelle foreldelsesfristen for sivile krav i Sveits;

Faktureringsinformasjon oppbevares i en periode på 10 år etter avslutningen av regnskapsåret de er knyttet til, i samsvar med sveitsisk regnskaps- og skattelovgivning;

Kontaktinformasjon (navn, post- og e-postadresser, telefonnumre) som brukes til direkte markedsføring, kan oppbevares i en ubegrenset periode, hvis det er tillatt i henhold til gjeldende lov, med mindre du ber EMS om å slette informasjonen eller slutte å behandle den på annen måte.

DELING AV OPPLYSNINGENE DINE:

WVi kan dele personopplysningene du oppgir til oss med ethvert medlem av konsernet vårt, inkludert våre tilknyttede selskaper, vårt øverste holdingselskap og dets datterselskaper for legitime forretningsformål.

EMS kan utføre noen av sine funksjoner ved å bruke tredjepartsleverandører til å utføre spesialiserte aktiviteter, f.eks. for å hjelpe oss med å forbedre nettstedene våre, markedsføre produktene våre osv. Personopplysningene du oppgir, kan bli delt med disse leverandørene for at de skal kunne utføre de avtalte oppgavene. Disse leverandørene er imidlertid forpliktet til utelukkende å bruke den mottatte informasjonen til de respektive tjenestene på vegne av og etter instruks fra EMS. EMS vil kreve at slike tredjeparter, som kan være basert utenfor det landet du har besøkt EMS' nettsider eller tjenester fra, overholder alle relevante krav til databeskyttelse og sikkerhet i forbindelse med dine personopplysninger.

EMS vil ikke dele dine personopplysninger med noen tredjepart som har til hensikt å bruke dem til direkte markedsføring.

Dersom EMS selger eller kjøper en virksomhet eller eiendeler, kan EMS utlevere dine personopplysninger til den potensielle selgeren eller kjøperen av en slik virksomhet eller eiendeler. EMS kan utlevere personopplysninger uten ditt samtykke hvis utleveringen er:

 • •   lovpålagt eller godkjent
 • •   pålagt av et håndhevingsorgan å etterforske ulovlige aktiviteter
 • •   dersom vi mener at det foreligger en nødsituasjon, ulovlig aktivitet eller et annet rimelig grunnlag for å varsle relevant myndighet

HVOR VI LAGRER PERSONOPPLYSNINGENE DINE:

EMS kan lagre personopplysningene dine på ulike steder og eventuelt benytte seg av støtte fra eksterne tjenesteleverandører.

Nedenfor følger en oversikt:

 • •   EMS' lokale datasenter(er) hos EMS SA og de andre EMS-enhetene
 • •   EMS skybaserte datasenter(er)
 • •   Skybaserte systemer (SaaS) og nettbaserte plattformer

Vi vil ikke overføre opplysningene dine til en mottaker som befinner seg utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), med mindre dette tredjelandet der mottakeren befinner seg, sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse eller vi har implementert en lovlig kontrakt og dataoverføringsmekanisme eller andre nødvendige sikkerhetstiltak.

I tilfelle en overføring utenfor EØS eller i et land uten tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, er vi også pålagt å informere deg, og du har rett til å spørre oss om hva slags egnede sikkerhetstiltak vi har implementert for å beskytte personopplysningene dine.

SIKKERHETSTILTAK:

EMS etablerer sikkerheten i samsvar med GDPR og FADP-CH. Tiltak som er iverksatt av selskapet vårt i forbindelse med datasikkerhet vil garantere et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for risikoer knyttet til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet for systemer og data.

Vi har iverksatt sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysningene dine holdes sikre, og våre nettsteder og IT-systemer har sikkerhetsmekanismer på plass for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjonen under kontroll.

Vi begrenser tilgangen til personopplysninger om deg til våre ansatte og tredjepartsagenter som vi med rimelighet mener må ha tilgang til opplysningene dine for å kunne gi deg den informasjonen eller de tjenestene du ber om fra oss.

Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av nettstedene våre, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Ingen overføringsmetode over Internett er imidlertid 100 % sikker. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet ved overføring av opplysningene dine til våre systemer. All overføring skjer på eget ansvar. Når vi har mottatt opplysningene dine, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å forsøke å hindre uautorisert tilgang.

DINE RETTIGHETER:

Du kan når som helst kontakte oss og be om tilgang til personopplysningene dine. Vi vil gi deg en kopi av personopplysningene dine på forespørsel. Du kan be oss om å korrigere eventuelle unøyaktigheter i personopplysningene dine.

Du kan be oss om å slette informasjonen vi har om kontoen din. Vi må imidlertid oppbevare visse transaksjonsopplysninger av hensyn til overholdelse av lover og regler, så det er ikke sikkert at vi kan slette opplysningene dine helt under visse omstendigheter.

Du kan når som helst be oss om å avslutte abonnementet på markedsføringskommunikasjon. Hvis du ønsker å avslutte abonnementet på markedsføringskommunikasjon, kan du gjøre det ved å klikke på avmeldingslenken i hver e-post.

Du har rett til å bli informert om enhver automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering, som vi kan bestemme oss for å utføre. Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med EUs personvernlovgivning, har du rett til å sende inn en klage til den relevante myndigheten i landet der du er basert, eller til et hvilket som helst sted i EU der du mener at overtredelsen har funnet sted.

Du kan når som helst utøve rettighetene dine ved å kontakte oss på adressen som er angitt nedenfor.

COOKIES:

For detaljert informasjon om informasjonskapsler og databeskyttelse, vennligst se vår dedikerte side "Retningslinjer for informasjonskapsler".

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNERKLÆRING:

EMS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Vi oppfordrer deg til å besøke nettsidene våre jevnlig for å være sikker på at du er klar over eventuelle endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg her, via e-post eller ved hjelp av en melding på hjemmesiden vår.

Datoen øverst på denne siden angir når denne personvernerklæringen sist ble oppdatert.

KONTAKTINFORMASJON:

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forespørsler om personopplysningene dine, kan du sende oss en e-post til følgende adresse: privacy@ems-ch.com eller kontakte oss på:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Personvernombud
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Switzerland

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 26.01.2022

1. Definicje

 1. Administrator – EMS Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, e-mail: info@ems-poland.com, NIP: 6342937960, REGON: 381580663, KRS: 0000753311.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce a także osoba fizyczna której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.ems-dental.com

2. Wprowadzenie

 1. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników. Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora obowiązków wynikających z art. 12, 13 i 14 RODO.
 2. Polityka ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji, a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę internetową Administratora Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 3. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą oraz korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych.

3. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez e-mail  info@ems-poland.com.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Katarzyny Ułasiuk - Delamare, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: info@ems-poland.com lub korespondencyjnie na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych osób, których dane dotyczą, Administrator może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

Korzystanie z Serwisu/Konto My EMS

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu realizacji zamówień - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.  

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Składanie zamówień

Złożenie zamówienia online przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Rekrutacja

Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy oraz w sytuacji kiedy oferujemy Ci zatrudnienie na innej podstawie niż umowa o pracę w związku z czym kodeks pracy nie będzie miał zastosowania,  podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli dostarczasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przesłanie do nas dokumentów aplikacyjnych traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nich zawartych.

Przesyłanie informacji handlowych/marketingowych

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych/handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia w/w informacji.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na dostarczeniu wnioskowych przez Użytkownika treści.

Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania.

Korespondencja mailowa i tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Pozostawienie referencji

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie referencji, w tym referencji zawierającej wizerunek, Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby działań promocyjnych, reklamowych, marketingowych na stronie internetowej Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, która może być w dowolnym momencie wycofana, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Program partnerski

W przypadku chęci przystąpienia do programu partnerskiego i wypełnienia dedykowanego formularza kontaktowego, Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania, prowadzenia korespondencji oraz realizacji programu partnerskiego.  

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na umożliwieniu kontaktu z Administratorem oraz w celu realizacji procesu certyfikacji (korzystania z programu partnerskiego) na podstawie zaakceptowanego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera dane osobowe np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług czy wykonywaniem innych praw

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie danych osobowych klientów Administratora lub członków personelu kontrahentów

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. dane osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.

Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy.

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w związku z realizacja obowiązków prawnych na niego nałożonych, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych, będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników, jakie zostały przez nich przekazane Administratorowi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Portale społecznościowe:

– Facebook

W ramach prowadzenia przez Administratora konta na portalu Facebook przetwarza są dane osób, które:

 1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 2. zdjęcie profilowe;
 3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 4. treść komentarzy.
 5. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights", gromadzone dzięki plikom cookies.

Administrator przetwarza powyżej wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na: prowadzeniu fanpage pod nazwą EMS Dental – Poland na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a), ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe są także przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) jak również na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dodatkowo Administrator wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

– Instagram

W ramach prowadzenia przez Administratora konta na portalu Facebook przetwarza są dane osób, które:

 1. dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony  „Obserwuj”;
 2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia.

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 2. zdjęcie profilowe;
 3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 4. treść komentarzy;
 5. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających konta gromadzone dzięki plikom cookies.

Administrator przetwarza powyżej wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na: prowadzeniu konta pod nazwą EMS Dental – Poland na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości), prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników konta), ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe są także przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) jak również na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dodatkowo Administrator wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (właściciel aplikacji Instagram) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

5. Odbiorcy Danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom.

Odbiorcami danych osobowych powierzonych Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu/celów w jakim dane zostały pozyskane:

 • upoważniony personel Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych, kancelarie prawne);
 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w przypadku danych udostępnionych na portalu Instagram - inni użytkownicy portalu (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne) oraz właściciel portalu społecznościowego Instagram na zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875
 • w przypadku danych udostępnionych na portalu Facebook - inni Użytkownicy portalu (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne) oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osób, których dane dotyczą, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. tosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą na serwerach zlokalizowanych na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które to serwery będą posiadały odpowiedni poziom zabezpieczeń, w przypadku zaś przechowywania ich na serwerze zlokalizowanym poza terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. na serwerach posiadanych przez spółkę należącą do grupy EMS - E.M.S. Electro Medical Systems S.A. z siedzibą w Nyon w Szwajcarii, Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony przetwarzania poprzez wdrożenie niezbędnych środków technicznych, organizacyjnych i informatycznych służących ochronie danych osobowych użytkowników. Przekazanie danych osobowych do wskazanego powyżej obszaru terytorium Szwajcarii jest dozwolone na mocy decyzji podjętych prze Komisję Europejską na podstawie dotychczasowej dyrektywy w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE).

7. Okres przetwarzania Danych osobowych

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (np. podatkowych) będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 • gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, wówczas dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane w ramach procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia tego procesu.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. Prawa podmiotów danych

Administrator realizuje przysługujące osobom, których dane dotyczą uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

Zgoda wyrażona przez podmioty danych za pośrednictwem Serwisów internetowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres poczty wskazany w punkcie III Polityki bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie I oraz III Polityki.

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i Polityki są naruszane, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

11. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Последнее обновление на август 2023 года

Компания E.M.S. Electro Medical Systems S.A., зарегистрированная по адресу Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Switzerland ("Мы" или "EMS") и ее филиалы обязуются обеспечивать и уважать вашу конфиденциальность.

Настоящая Политика конфиденциальности определяет базовую основу, на которой мы обрабатываем любые персональные данные, которые мы получаем от вас или которые вы предоставляете нам. Персональные данные, которые мы обрабатываем, могут быть предоставлены EMS любым членом нашей группы, включая наши филиалы, нашу конечную холдинговую компанию и ее дочерние компании, для законных деловых целей.

Настоящая Политика конфиденциальности основана на руководящих принципах, изложенных в Европейском общем регламенте по защите данных (GDPR) и Федеральном законе Швейцарии о защите данных (FADP-CH). Однако, когда персональные данные собираются и обрабатываются любым другим членом нашей группы, находящимся за пределами Европы, приоритетным является местное законодательство о защите данных.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей Политикой конфиденциальности, чтобы понять наш взгляд и практику в отношении ваших персональных данных, как мы будем их обрабатывать и на каком основании они будут передаваться третьим лицам.

Посещая сайты EMS и/или регистрируясь для получения услуг и/или предоставляя информацию о себе, вы принимаете и соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с практикой, описанной в данной Политике конфиденциальности. Наши сайты могут содержать ссылки на сайты наших партнерских сетей, рекламодателей, аффилированных лиц или на любые другие интересующие вас сайты. Если вы переходите по ссылке на любой из этих сайтов, пожалуйста, обратите внимание, что эти сайты имеют свою собственную политику конфиденциальности, и мы не несем никакой ответственности или обязательств за данную политику. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими правилами, прежде чем предоставлять какие-либо личные данные на этих сайтах.

ТИП ДАННЫХ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ СОБИРАТЬ О ВАС:

Мы можем собирать и обрабатывать следующие данные о вас:

 • Вы можете предоставлять нам информацию о себе, заполнив формы на этом сайте, бумажные или электронные формы во время мероприятий или связавшись с нами по телефону, электронной почте, текстовым сообщением или иным способом. Сюда также входит информация, которую вы предоставляете при регистрации на данном сайте, подписке на наши услуги или подписке на информационные бюллетени. Информация, которую вы нам предоставляете, может включать в себя ваше имя, физический адрес, адрес электронной почты, данные для входа в систему, если вы зарегистрировались в наших онлайн-сервисах, номер телефона, язык и страну.
 • Кроме того, мы можем получать и обрабатывать персональные данные, касающиеся вас, через другие веб-сайты, которыми мы управляем. Мы также тесно сотрудничаем с третьими сторонами (включая, например, деловых партнеров, субподрядчиков по техническим услугам и услугам доставки, рекламные сети, поставщиков аналитики, поставщиков поисковой информации) и можем получать от них информацию о вас.
 • Мы также можем собирать другую информацию для управления нашими веб-сайтами, например, техническую информацию, включая адрес интернет-протокола (IP), тип браузера, поставщика интернет-услуг (ISP), количество кликов, настройки часового пояса, версию браузера, операционную систему и посещенные вами страницы.
 • Мы можем обрабатывать личные данные о вас, собранные в рамках договорных и/или коммерческих отношений, такие как контактная информация, история нашего взаимодействия с вами, ваши покупки у нас и информация об использовании вами наших продуктов, адреса физической доставки и другие банковские/платежные реквизиты.
 • Мы также можем обрабатывать другой контент, такой как отзывы, опросы и фотографии/видео с вашего согласия.

ЗАЧЕМ EMS СОБИРАЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КАК ОНА ИХ ИСПОЛЬЗУЕТ:

Мы храним и обрабатываем ваши персональные данные только в том случае, если у нас есть законные основания для этого, такие как ваше согласие, когда это необходимо для вступления с вами в договорные отношения, для удовлетворения наших законных интересов (т.е. прямой маркетинговой деятельности), для выполнения требований законодательства или при наличии разрешения.

EMS может использовать ваши персональные данные для некоторых или всех следующих целей:

 • Маркетинговые коммуникации: чтобы предоставить вам информацию о нашем продукте или услуге, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать; чтобы предоставить вам информацию о других предлагаемых нами товарах и услугах, аналогичных тем, которыми вы уже пользовались; чтобы адаптировать контент, который мы вам показываем. Однако вы можете возразить против такого способа обработки ваших персональных данных. Если вы это сделаете, мы прекратим обработку ваших данных в целях прямого маркетинга.
 • Обслуживание клиентов: для предоставления вам обслуживания, предназначенного для клиентов, оказания услуг и переписки с вами в отношении услуг и продуктов EMS, для уведомления вас об изменениях в наших услугах, когда вы решите это сделать; для ответа на ваши запросы, жалобы и общие отзывы о наших продуктах.
 • Выполнение контрактов и коммерческие отношения: мы можем собирать и обрабатывать персональные данные, необходимые для надлежащего выполнения контракта, стороной которого вы являетесь с EMS. Это может включать продажу продукции, распространение и послепродажное обслуживание нашей продукции или услуг.
 • Администрирование веб-сайтов: для управления нашими веб-сайтами и для внутренних операций, включая разработку продуктов, устранение неполадок, анализ данных, тестирование, исследования, статистические и опросные цели; для улучшения наших веб-сайтов и обеспечения того, чтобы контент был представлен наиболее эффективным образом для вас и для вашего компьютера или других устройств, используемых для доступа к нашим веб-сайтам.
 • Оценка поведения: мы можем обрабатывать персональные данные для проведения оценки на групповом уровне общего поведения наших клиентов, для системного администрирования и для предоставления агрегированной статистической информации о шаблонах просмотра и действиях.

ЗАЩИТА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ:

EMS сознательно не собирает личные данные детей, и ее веб-сайты не предназначены для детей. Если EMS обнаружит, что случайно собрала личные данные детей, она немедленно удалит такие данные.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ:

EMS и любой член нашей группы хранят ваши персональные данные не дольше, чем это необходимо для целей, для которых эти данные были первоначально собраны, и/или в соответствии с конкретными обязательствами по хранению данных, установленными национальным законодательством.

В частности, в соответствии со швейцарским законодательством применяется следующее:

Информация о юридической сделке между вами и EMS хранится в течение 10 лет после прекращения юридической сделки, в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным для гражданских исков в Швейцарии;

Информация о выставленных счетах хранится в течение 10 лет после закрытия отчетного года, к которому они относятся, в соответствии со швейцарским бухгалтерским и налоговым законодательством;

Контактная информация (имена, почтовые и электронные адреса, номера телефонов), используемая в целях прямого маркетинга, может храниться неограниченный период времени, если это разрешено действующим законодательством, если вы не попросите EMS удалить вашу информацию или прекратить ее обработку иным образом.

ОБМЕН ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:

Мы можем передавать предоставленные вами персональные данные любому члену нашей группы, включая наши филиалы, нашу конечную холдинговую компанию и ее дочерние компании в законных деловых целях.

EMS может выполнять некоторые из своих функций, полагаясь на сторонних поставщиков для осуществления специализированной деятельности, например, для того, чтобы помочь нам в улучшении работы наших веб-сайтов, маркетинге нашей продукции и т.д. Персональные данные, которые вы предоставляете, могут быть переданы этим поставщикам для того, чтобы они могли выполнять согласованные задачи. Однако эти поставщики обязаны использовать полученную информацию исключительно для оказания соответствующих услуг от имени и по поручению EMS. EMS потребует от таких третьих лиц, которые могут находиться за пределами страны, из которой вы получили доступ к веб-сайтам или услугам EMS, соблюдения всех соответствующих требований по защите данных и безопасности в отношении ваших персональных данных.

EMS не будет передавать ваши личные данные третьим лицам, которые намереваются использовать их в своих целях прямого маркетинга.

В случае продажи или покупки компанией EMS какого-либо бизнеса или активов, EMS может раскрыть ваши персональные данные потенциальному продавцу или покупателю такого бизнеса или активов.

EMS может раскрывать личную информацию без вашего согласия, если такое раскрытие:

 • требуется или разрешено законом
 • требуется правоохранительным органом для расследования незаконной деятельности
 • если мы считаем, что существует чрезвычайная ситуация, незаконная деятельность или иное разумное основание для уведомления соответствующего органа власти

ГДЕ МЫ ХРАНИМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

EMS может хранить ваши личные данные в различных местах и в конечном итоге пользоваться поддержкой внешних поставщиков услуг.

Ниже приводится краткий перечень:

 • Локальный(ые) центр(ы) обработки данных EMS в EMS SA и других предприятиях EMS
 • Облачный(ые) центр(ы) данных EMS
 • Облачные (SaaS) системы и онлайн-платформы.

Мы не будем передавать ваши данные получателю, расположенному за пределами Европейской экономической зоны ("ЕЭЗ"), если только эта третья страна, в которой находится получатель, не обеспечивает адекватный уровень защиты данных, или мы внедрили законный договор и механизм передачи данных, или любые другие необходимые меры предосторожности.

В случае передачи данных за пределы ЕЭЗ или в страну, где нет адекватного уровня защиты данных, мы также обязаны проинформировать вас, и вы имеете право запросить нас о том, какие соответствующие меры безопасности мы внедрили для защиты ваших персональных данных.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

EMS устанавливает безопасность в соответствии с GDPR и FADP-CH. Меры, принятые нашей компанией в отношении безопасности данных, гарантируют адекватный уровень защиты от рисков, связанных с конфиденциальностью, целостностью, доступностью и устойчивостью систем и данных.

Мы внедрили меры безопасности для обеспечения сохранности вашей личной информации, а наши веб-сайты и ИТ-системы оснащены механизмами безопасности, помогающими защитить от потери, неправильного использования и изменения контролируемой информации.

Мы ограничиваем доступ к личным данным о вас нашим сотрудникам и сторонним агентам, которые, по нашему мнению, должны иметь доступ к вашей информации для предоставления вам информации или услуг, которые вы запрашиваете у нас.

Если мы предоставили вам (или вы сами выбрали) пароль, который позволяет вам получить доступ к определенным разделам наших веб-сайтов, вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности этого пароля.

Однако ни один метод передачи данных через Интернет не является на 100% безопасным. Хотя мы сделаем все возможное для защиты ваших личных данных, мы не можем гарантировать абсолютную безопасность передачи ваших данных в наши системы. Любая передача данных осуществляется на ваш страх и риск. После получения вашей информации мы будем использовать строгие процедуры и средства защиты, чтобы попытаться предотвратить несанкционированный доступ.

ВАШИ ПРАВА:

Вы можете в любое время связаться с нами и запросить доступ к своим личным данным. Мы предоставим вам копию вашей личной информации по вашему запросу.

Вы можете попросить нас исправить любые неточности в ваших личных данных.

Вы можете попросить нас удалить имеющуюся у нас информацию о вашей учетной записи. Однако мы должны отслеживать определенную информацию о транзакциях в целях соблюдения законодательства, поэтому при определенных обстоятельствах мы не сможем полностью удалить вашу информацию.

Вы можете в любое время попросить нас отменить подписку на маркетинговые сообщения. Если вы хотите отказаться от подписки на маркетинговые сообщения, вы можете сделать это, нажав на ссылку для отказа от подписки, указанную в каждом электронном письме.

Вы имеете право на получение информации о любом автоматизированном процессе принятия решений, включая профилирование, который мы можем решить выполнить.

Если, по вашему мнению, обработка ваших персональных данных нарушает законодательство ЕС о защите данных, вы имеете право подать жалобу в соответствующий орган в стране вашего местонахождения или в любом месте в ЕС, где, по вашему мнению, произошло нарушение.

Вы можете воспользоваться своими правами в любое время, связавшись с нами по указанному ниже адресу.

COOKIES:

Для получения подробной информации о файлах cookies и защите данных, пожалуйста, ознакомьтесь с отдельной страницей "Политика использования файлов cookies" на сайте нашей компании.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ:

EMS оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности в любое время. Мы рекомендуем вам регулярно посещать наш сайт, чтобы быть в курсе всех изменений в Политике конфиденциальности. Если мы внесем существенные изменения в настоящую Политику конфиденциальности, мы уведомим вас об этом здесь, по электронной почте или с помощью уведомления на нашей домашней странице.

Дата в верхней части этой страницы указывает, когда эта политика конфиденциальности была обновлена в последний раз.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или запросы относительно ваших персональных данных, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо по следующему адресу: privacy@ems-ch.com или свяжитесь с нами по адресу:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Уполномоченный по защите данных
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Ньон, Швейцария

Вы также можете воспользоваться нашей страницей Data Subject Access Request page для любого запроса, связанного с конфиденциальностью или личной информацией.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Ağustos 2023

Kayıtlı ofisi Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, İsviçre adresinde bulunan E.M.S. Electro Medical Systems S.A. ("Biz" veya "EMS") ve bağlı kuruluşları gizliliğinizi korumayı ve saygı göstermeyi taahhüt eder.

Bu Gizlilik Politikası, sizden topladığımız veya bize sağladığınız kişisel verileri hangi temelde işlediğimizi ortaya koymaktadır. İşlediğimiz kişisel veriler, bağlı kuruluşlarımız, nihai holding şirketimiz ve iştirakleri de dahil olmak üzere grubumuzun herhangi bir üyesi tarafından meşru iş amaçları doğrultusunda EMS'ye sağlanabilir.

Bu Gizlilik Politikası, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") ve İsviçre Federal Veri Koruma Yasası'nda ("FADP-CH") belirtilen yol gösterici ilkelere dayanmaktadır. Ancak, kişisel veriler Avrupa dışında bulunan grubumuzun başka bir üyesi tarafından toplandığında ve işlendiğinde, öncelikle yerel veri koruma yasası geçerli olabilir.

Kişisel verilerinizle ilgili görüşlerimizi ve uygulamalarımızı, bunları nasıl ele alacağımızı ve üçüncü taraflara hangi temelde açıklanacağını anlamak için lütfen aşağıdaki Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun.

EMS web sitelerini ziyaret ederek ve/veya bir hizmete kaydolarak ve/veya kendiniz hakkında bilgi vererek, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamalara göre işlememizi kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Web sitelerimiz, ortak ağlarımızın, reklamcılarımızın, iştiraklerimizin web sitelerine veya ilgi duyduğunuz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinden herhangi birine giden bir bağlantıyı takip ederseniz, lütfen bu web sitelerinin kendi gizlilik politikalarına sahip olduğunu ve bu politikalar için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi unutmayın. Bu web sitelerine herhangi bir kişisel veri göndermeden önce lütfen bu politikaları kontrol edin.

HAKKINIZDA TOPLAYABILECEĞIMIZ VERI TÜRLERI:

Hakkınızda aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

 • Bu web sitesindeki formları veya etkinlikler sırasında kağıt formları doldurarak veya bizimle telefon, e-posta, metin veya başka bir şekilde bizimle iletişim bize hakkınızda bilgi sağlayabilirsiniz. Bu web sitesini kullanmak için kaydolduğunuzda, hizmetlerimize abone olduğunuzda veya haber bültenlerine kaydolduğunuzda verdiğiniz bilgiler de buna dahildir. Bize sağladığınız bilgiler arasında adınız, fiziksel adresiniz, e-posta adresiniz, çevrimiçi hizmetlerimize kaydolmanız halinde giriş bilgileriniz, telefon numaranız, diliniz ve ülkeniz yer alabilir.
 • Ayrıca, işlettiğimiz diğer web siteleri aracılığıyla sizinle ilgili kişisel verileri alabilir ve işleyebiliriz. Ayrıca üçüncü taraflarla (örneğin, iş ortakları, teknik ve teslimat hizmetlerindeki alt yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcıları, arama bilgisi sağlayıcıları dahil) yakın bir şekilde çalışıyoruz ve onlardan sizinle ilgili bilgiler alabiliriz.
 • Web sitelerimizi yönetmek için İnternet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı türü, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP), tıklama sayısı, saat dilimi ayarı, tarayıcı sürümü, işletim sistemi ve ziyaret ettiğiniz sayfalar gibi teknik bilgiler gibi başka bilgiler de toplayabiliriz.
 • İletişim bilgileri, sizinle olan etkileşimlerimizin geçmişi, bizden yaptığınız alışverişler ve ürünlerimizi kullanımınızla ilgili bilgiler, fiziksel teslimat adresleri ve diğer banka/ödeme bilgileri gibi sözleşmeye dayalı ve/veya ticari bir ilişki kapsamında toplanan kişisel verilerinizi işleyebiliriz.
 • Açık rızanızla referanslar, anketler ve fotoğraflar/videolar gibi diğer içerikleri de işleyebiliriz.

EMS KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLAR VE NASIL KULLANIR?

Kişisel verilerinizi yalnızca, sizinle sözleşmeye dayalı bir ilişkiye girmek için gerekli olduğunda, meşru menfaatlerimizi karşılamak için (yani doğrudan pazarlama faaliyetleri), yasal gerekliliklere uymak için veya yetkilendirilmişse, izniniz gibi bunu yapmak için yasal bir dayanağımız varsa tutar ve işleriz.

EMS, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçların bir kısmı veya tamamı için kullanabilir:

 • Pazarlama iletişimleri: ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bir ürünümüz veya hizmetimiz hakkında size bilgi sağlamak; halihazırda kullandıklarınıza benzer sunduğumuz diğer mal ve hizmetler hakkında size bilgi sağlamak; size gösterdiğimiz içeriği uyarlamak. Ancak, kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bunu yaparsanız, verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlemeyi durduracağız.
 • Müşteri hizmetleri: size müşteri hizmetleri sunmak, hizmet sunmak ve EMS hizmetleri ve ürünleri ile ilgili olarak sizinle yazışmak, bunu yapmayı seçtiğinizde hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek; ürünlerimizle ilgili sorularınızı, şikayetlerinizi ve genel geri bildirimlerinizi yanıtlamak.
 • Sözleşmelerin ifası ve ticari ilişki: EMS ile taraf olduğunuz bir sözleşmenin düzgün bir şekilde ifası için gerekli olan kişisel verileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu, ürünlerimizin veya hizmetlerimizin satışını, dağıtımını ve satış sonrası yönetimini içerebilir.
 • Web sitesi yönetimi: web sitelerimizi yönetmek ve ürün geliştirme, sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket amaçları dahil olmak üzere dahili işlemler için; web sitelerimizi iyileştirmek ve içeriğin sizin için ve bilgisayarınız veya web sitelerimize erişmek için kullanılan diğer cihazlar için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak için.
 • Davranışsal değerlendirme: Müşterilerimizin genel davranışlarının grup düzeyinde bir değerlendirmesini yapmak, sistem yönetimi ve tarama modelleri ve eylemleri hakkında toplu istatistiksel bilgileri raporlamak için kişisel verileri işleyebiliriz.

ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI:

EMS çocuklardan bilerek kişisel veri toplamaz ve web siteleri çocuklara yönelik değildir. EMS, çocuklardan yanlışlıkla kişisel veri topladığını fark ederse, bu verileri derhal silecektir.

VERİ SAKLAMA:

EMS ve grubumuzun herhangi bir üyesi, kişisel verilerinizi yalnızca bu verilerin ilk olarak toplandığı amaçlar için gerekli olandan daha uzun süre ve/veya ulusal düzenlemeler tarafından belirlenen belirli veri saklama yükümlülüklerine uygun olarak saklar.

Özellikle, İsviçre hukuku kapsamında aşağıdakiler geçerli olacaktır:

EMS ile aranızdaki yasal işlemlere ilişkin bilgiler, İsviçre'de hukuk davaları için belirlenen genel zaman aşımı süresine uygun olarak, yasal işlemin sona ermesinden sonra 10 yıl süreyle saklanır;

Fatura bilgileri, İsviçre muhasebe ve vergi kanunlarına uygun olarak, ilgili oldukları hesap yılının kapanışından sonra 10 yıl süreyle saklanır;

Doğrudan pazarlama amacıyla kullanılan iletişim bilgileri (isimler, posta ve e-posta adresleri, telefon numaraları), EMS'den bilgilerinizi silmesini veya başka bir şekilde işlemeyi durdurmasını istemediğiniz sürece, geçerli yasalar uyarınca izin verildiği takdirde sınırsız bir süre boyunca saklanabilir.

BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞIMI:

Bize sağladığınız kişisel verileri, meşru iş amaçları doğrultusunda bağlı şirketlerimiz, nihai holding şirketimiz ve iştirakleri de dahil olmak üzere grubumuzun herhangi bir üyesiyle paylaşabiliriz.

EMS, bazı işlevlerini, web sitelerimizi geliştirmemize, ürünlerimizi pazarlamamıza vb. yardımcı olmak için özel faaliyetler yürütmek üzere üçüncü taraf tedarikçilere güvenerek gerçekleştirebilir. Sağladığınız kişisel veriler, kararlaştırılan görevleri yerine getirmelerini sağlamak için bu tedarikçilerle paylaşılabilir. Ancak, bu sağlayıcıların alınan bilgileri yalnızca EMS adına ve EMS tarafından talimat verildiği şekilde ilgili hizmetler için kullanmaları gerekmektedir. EMS, EMS web sitelerine veya hizmetine eriştiğiniz ülkenin dışında yerleşik olabilecek bu tür üçüncü tarafların kişisel verilerinizle ilgili tüm ilgili veri koruma ve güvenlik gerekliliklerine uymasını isteyecektir.

EMS, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amaçları için kullanmak isteyen herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacaktır.

EMS'nin herhangi bir işletmeyi veya varlığı satması veya satın alması durumunda, EMS kişisel verilerinizi söz konusu işletmenin veya varlıkların muhtemel satıcısına veya alıcısına açıklayabilir

EMS, aşağıdaki durumlarda kişisel bilgileri izniniz olmadan ifşa edebilir:

 • yasalarca gerekli kılınan veya yetkilendirilen
 • bir icra organı tarafından yasa dışı faaliyetleri soruşturmak için gerekli olması
 • Acil bir durumun, yasa dışı faaliyetin veya ilgili makamı bilgilendirmek için başka bir makul dayanağın mevcut olduğuna inandığımız durumlarda

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEREDE SAKLIYORUZ:

EMS, kişisel verilerinizi çeşitli yerlerde saklayabilir ve nihayetinde harici hizmet sağlayıcıların desteğinden yararlanabilir.

Aşağıda özet bir liste yer almaktadır:

 • EMS SA ve diğer EMS Kuruluşlarındaki EMS yerel veri merkez(ler)i
 • EMS bulut tabanlı veri merkez(ler)i
 • Bulut tabanlı (SaaS) sistemler ve çevrimiçi platformlar

Alıcının bulunduğu üçüncü ülke yeterli düzeyde veri koruması sağlamadıkça veya yasal bir sözleşme ve veri aktarım mekanizması ya da diğer gerekli önlemleri uygulamadıkça, verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında bulunan bir alıcıya aktarmayacağız.

AEA dışına veya yeterli veri koruma seviyesine sahip olmayan bir ülkeye aktarılması durumunda, sizi bilgilendirmemiz de gerekmektedir ve kişisel verilerinizi korumak için ne tür uygun koruma önlemleri uyguladığımızı bizden talep etme hakkına sahipsiniz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

EMS, GDPR ve FADP-CH uyarınca güvenliği sağlar. Veri güvenliği ile ilgili şirketimiz tarafından alınan önlemler, sistemlerin ve verilerin gizliliği, bütünlüğü, kullanılabilirliği ve esnekliği ile ilgili riskler için yeterli düzeyde koruma sağlayacaktır.

Kişisel bilgilerinizin güvende tutulmasını sağlamak için güvenlik önlemleri uyguladık ve web sitelerimiz ve BT sistemlerimiz, kontrol altındaki bilgilerin kaybolmasına, kötüye kullanılmasına ve değiştirilmesine karşı korunmaya yardımcı olmak için güvenlik mekanizmalarına sahiptir.

Hakkınızdaki kişisel verilere erişimi, bizden talep ettiğiniz bilgileri veya hizmetleri size sağlamak için bilgilerinize erişmesi gerektiğine makul olarak inandığımız çalışanlarımız ve üçüncü taraf temsilcilerimizle sınırlandırıyoruz.

Size web sitelerimizin belirli bölümlerine erişmenizi sağlayan bir şifre verdiğimiz (veya sizin seçtiğiniz) durumlarda, bu şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Ancak, internet üzerinden hiçbir iletim yöntemi %100 güvenli değildir. Kişisel verilerinizi korumak için elimizden geleni yapmamıza rağmen, verilerinizin sistemlerimize aktarımının mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Her türlü iletim riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemeye çalışmak için katı prosedürler ve güvenlik özellikleri kullanacağız.

HAKLARINIZ:

Bizimle iletişime geçebilir ve kişisel verilerinize istediğiniz zaman erişim talep edebilirsiniz. Talep üzerine kişisel bilgilerinizin bir kopyasını size sağlayacağız.

Kişisel verilerinizdeki yanlışlıkları düzeltmemizi talep edebilirsiniz.

Hesabınızda bulunan bilgileri silmemizi isteyebilirsiniz. Ancak, yasal uyumluluk amacıyla belirli işlem bilgilerini takip etmek zorundayız, bu nedenle belirli durumlarda bilgilerinizi tamamen silemeyebiliriz.

İstediğiniz zaman pazarlama iletişimleri aboneliğinizi iptal etmemizi isteyebilirsiniz. Pazarlama iletişimleri aboneliğinizi iptal etmek isterseniz, bunu her e-postada verilen abonelikten çıkma bağlantısını tıklayarak yapabilirsiniz.

Profil oluşturma da dahil olmak üzere, gerçekleştirmeye karar verebileceğimiz her türlü otomatik karar verme süreci hakkında bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin AB veri koruma yasasını ihlal ettiğini düşündüğünüz durumlarda, bulunduğunuz ülkedeki veya ihlalin gerçekleştiğini düşündüğünüz AB'deki herhangi bir yerdeki ilgili makama şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Aşağıda belirtilen adresten bizimle iletişime geçerek haklarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

ÇEREZLER:

Çerezler ve veri koruma ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen şirket web sitemizdeki "Çerez Politikası" adlı özel sayfamıza bakın.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLER:

EMS, bu Gizlilik Politikasını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişikliklerden haberdar olduğunuzdan emin olmak için web sitelerimizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler yaparsak, sizi buradan, e-posta yoluyla veya ana sayfamızdaki bir bildirim yoluyla bilgilendireceğiz.

Bu sayfanın üst kısmındaki tarih, bu gizlilik politikasının en son ne zaman güncellendiğini gösterir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya talebiniz varsa, lütfen bize aşağıdaki adrese bir e-posta gönderin: privacy@ems-ch.com veya bizimle iletişime geçin:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Veri Koruma Görevlisi
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Switzerland

Gizlilik veya kişisel bilgilerle ilgili her türlü talebiniz için Veri Sahibi Erişim Talebi sayfamızı da kullanabilirsiniz.

POLÍTICA DE
PRIVACIDAD

Actualizado por última vez en agosto de 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., con domicilio social en Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Suiza («Nosotros» o «EMS») y sus filiales se comprometen a salvaguardar y respetar su privacidad.

La presente política de privacidad establece la base sobre la que procesamos cualquier dato personal que recopilemos de usted o que usted nos proporcione. Los datos personales que procesamos EMS puede suministrárselos en última instancia por motivos comerciales legítimos a cualquier miembro de nuestro grupo, incluidas nuestras filiales, nuestra empresa tenedora final y sus delegaciones.

La presente política de privacidad se basa en los principios básicos indicados en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos («RGPD») y en la Ley Federal Suiza de Protección de Datos («FADP-CH»). No obstante, cuando los datos personales los recopila y procesa cualquier otro miembro de nuestro grupo ubicado fuera de Europa, se aplicará principalmente la legislación de protección de datos local.

Lea detenidamente la siguiente política de privacidad para comprender nuestra postura y nuestras prácticas en relación con sus datos personales, cómo los gestionaremos y los fundamentos según los que los divulgaremos a terceros.

Al visitar las páginas web de EMS y/o registrarse para algún servicio y/o suministrar información sobre usted, está aceptando y dando su consentimiento para que procesemos sus datos personales conforme a las prácticas descritas en la presente política de privacidad. Nuestras páginas web pueden contener enlaces desde y hacia las páginas web de nuestras redes de socios, nuestros anunciantes, nuestras filiales o cualquier otra página web de interés. Si sigue el enlace de cualquiera de estas páginas web, tenga en cuenta que dichas páginas tienen sus propias políticas de privacidad y que nosotros no aceptamos ninguna responsabilidad u obligación en relación con dichas políticas. Compruebe dichas políticas antes de suministrar cualquier dato personal a dichas páginas web.

TIPOS DE DATOS SOBRE USTED QUE PODEMOS RECOPILAR

Podemos recopilar y procesar los siguientes datos sobre usted:

 • Puede proporcionarnos información sobre usted rellenando los formularios de la presente página web o los formularios en papel con motivo de algún acto o manteniendo una correspondencia con nosotros por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o de cualquier otra manera. Esto incluye información que usted proporcione cuando se registre para utilizar la presente página web, se suscriba a nuestros servicios o se apunte a boletines. Entre la información que nos proporcione, puede incluir su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, información de inicio de sesión si se registra en nuestros servicios en línea, número de teléfono, idioma y país.
 • Además, podemos recibir y procesar datos personales relativos a usted a través de otras páginas web que gestionamos. También trabajamos estrechamente con terceros (incluidos, por ejemplo, socios comerciales, subcontratistas de servicios técnicos y de reparto, redes publicitarias, proveedores analíticos o proveedores de información de búsqueda) y puede que recibamos información sobre usted por parte de ellos.
 • Además, podemos recopilar información para administrar nuestras páginas web, como información técnica, incluida la dirección de Protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés), su tipo de navegador, el Proveedor de Servicios de Internet (ISP), el número de clics, su franja horaria, la versión de su navegador, su sistema operativo y las páginas que visite.
 • Es posible que procesemos datos personales sobre usted recopilados en el contexto de relaciones contractuales y/o comerciales como por ejemplo información de contacto, historiales de interacciones con usted, sus compras con nosotros, información de su uso de nuestros productos, direcciones postales y otros detalles bancarios o de pago.
 • Asimismo, puede que procesemos otros contenidos como testimonios, encuestas y fotografías o vídeos con su consentimiento explícito.

POR QUÉ EMS RECOPILA DATOS PERSONALES Y CÓMO LOS USA

Conservamos y procesamos sus datos personales únicamente si contamos con una base jurídica para hacerlo, como su propio consentimiento cuando sea necesario para establecer una relación contractual con usted, para satisfacer nuestros intereses legítimos (p. ej. actividades de marketing directo), para respetar exigencias jurídicas o si estamos autorizados.

EMS puede emplear sus datos personales para algunos de los siguientes fines o para todos ellos:

 • Comunicaciones comerciales: para proporcionarle información acerca de un producto o un servicio nuestro que creamos que pueda serle de interés; para proporcionarle información sobre otros bienes y servicios que ofrecemos que son similares a aquellos que usted ya ha utilizado; para adaptar el contenido que le mostremos. No obstante, usted puede oponerse a esta manera de procesar sus datos personales. Al hacerlo, nosotros dejaremos de procesar sus datos con fines de marketing directo.
 • Servicio de atención al cliente: para proporcionarle servicios de atención al cliente; para prestarle el servicio y para mantener una correspondencia con usted en relación con los servicios y productos de EMS; para notificarle acerca de cambios en nuestros servicios, cuando usted opte por ello; para contestar a sus preguntas, quejas y comentarios generales sobre nuestros productos.
 • Celebración de contratos y relación comercial: es posible que recopilemos y procesemos datos personales necesarios para la correcta celebración de un contrato del que usted sea parte con EMS. Esto puede incluir la venta y distribución de productos y el servicio de posventa de nuestros productos y servicios.
 • Administración de páginas web: para administrar nuestras páginas web y para operaciones internas, incluidos fines estadísticos y de estudios de mercado o relacionados con el desarrollo de productos, la resolución de problemas, el análisis de datos, las pruebas o la investigación; para mejorar nuestras páginas web y para garantizar que los contenidos se presenten de la manera más eficaz para usted y su ordenador o para otros dispositivos utilizados para acceder a nuestras páginas web.
 • Evaluación del comportamiento: es posible que procesemos datos personales con el objetivo de llevar a cabo una evaluación en grupo del comportamiento general de nuestros clientes, para la administración del sistema y para dar parte de información estadística agregada sobre acciones y patrones de navegación.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE MENORES

EMS no recopila deliberadamente datos personales de menores y sus páginas web no están diseñadas para menores. Si EMS se da cuenta de que ha recopilado por accidente datos personales de menores, los borrará de inmediato.

CONSERVACIÓN DE DATOS

EMS y cualquier otro miembro de nuestro grupo únicamente conservarán sus datos personales el tiempo que sea necesario para los fines para los que dichos datos hayan sido recopilados en un principio y/o conforme a las obligaciones de conservación de datos específicas establecidas por las normativas nacionales.

Concretamente, conforme a la legislación suiza, se aplicará lo siguiente:

La información sobre las transacciones jurídicas que tengan lugar entre usted y EMS se conserva durante un periodo de 10 años desde la finalización de la transacción jurídica, de conformidad con el periodo de limitación general establecido para demandas civiles en Suiza;

La información de facturación se conserva durante un periodo de 10 años desde el cierre del ejercicio contable al que esté vinculada, de conformidad con la legislación suiza sobre fiscalidad y contabilidad;

La información de contacto (nombres, direcciones postales y electrónicas, números de teléfono) empleada con fines de marketing directo puede conservarse durante un periodo ilimitado, de ser permisible conforme a la legislación en vigor, a menos que usted le solicite a EMS que borre su información o que deje de procesarla de algún otro modo.

INTERCAMBIO DE SU INFORMACIÓN

Es posible que compartamos por motivos comerciales legítimos los datos personales que usted nos proporcione con cualquier miembro de nuestro grupo, incluidas nuestras filiales, nuestra empresa tenedora final y sus delegaciones.

EMS puede llevar a cabo algunas de sus funciones contando con proveedores terceros para que efectúen actividades especializadas, p. ej., con el objetivo de ayudarnos a mejorar nuestras páginas web, promocionar nuestros productos, etc. Los datos personales que usted proporcione puede que los compartamos con dichos proveedores para permitir que efectúen las tareas acordadas. No obstante, se exige a dichos proveedores que utilicen exclusivamente la información recibida para los servicios respectivos en nombre de EMS y tal y como EMS les indique. EMS exigirá a dichos terceros, cuya sede puede encontrarse fuera del país desde el que usted haya accedido a las páginas web o servicios de EMS, que respeten todas las exigencias de seguridad y protección de datos pertinentes en relación con sus datos personales.

EMS no compartirá sus datos personales con terceros que tengan la intención de usarlos para propios objetivos de marketing directo.

En caso de que EMS venda o compre cualquier negocio o activo, EMS divulgará sus datos personales con el posible vendedor o comprador de dichos negocios o activos.

EMS puede divulgar su información personal sin su consentimiento si la divulgación:

 • la exige o autoriza la ley
 • la exige un organismo de orden público para investigar actividades ilícitas
 • en aquellos casos en lo que consideremos que hay una emergencia, una actividad ilegal o exista alguna base razonable para notificárselo a la autoridad correspondiente

DÓNDE ALMACENAMOS SUS DATOS PERSONALES

EMS puede almacenar sus datos personales en diversas ubicaciones y, en última instancia, aprovechar el apoyo de proveedores de servicios externos.

A continuación figura una lista resumida:

 • Centro(s) de datos locales de EMS en EMS SA y otras entidades de EMS
 • Centro(s) de datos en la nube de EMS
 • Plataformas en línea y sistemas en la nube (SaaS)

No trasferiremos sus datos a ningún receptor ubicado fuera del Espacio Económico Europeo («EEE»), excepto si dicho país tercero en el que el receptor esté ubicado garantiza un nivel de protección de datos adecuado o nosotros hayamos implantado un contrato lícito y un mecanismo de transferencia de datos o cualquier otra protección necesaria.

En caso de transferencia fuera del EEE o a un país con un nivel de protección de datos que no sea adecuado, se nos exige además que le informemos y usted tiene derecho a solicitarnos qué tipo de medidas de protección adecuadas hemos implantado con el fin de proteger sus datos personales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

EMS establece la seguridad de conformidad con el RGPD y FADP-CH. Las medidas tomadas por nuestra empresa en relación con la seguridad de los datos garantizarán un nivel adecuado de protección frente a riesgos que afecten a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resistencia de los sistemas y los datos.

Hemos implantado medidas de seguridad para garantizar que su información personal se mantenga segura y nuestras páginas web y sistemas informáticos cuentan con mecanismos de seguridad implantados para ayudar a proteger contra la pérdida, el uso indebido y la alteración de la información bajo control.

Restringimos el acceso de los datos personales sobre usted a nuestros empleados y agentes terceros, de quienes pensamos que tienen la necesidad razonable de acceder a su información para proporcionarle la información y los servicios que usted nos solicita.

En el caso de que le hayamos proporcionado (o usted haya elegido) una contraseña que le permita acceder a determinadas partes de nuestras páginas web, usted será responsable de mantener confidencial dicha contraseña.

No obstante, ningún método de transmisión por internet es 100 % seguro. Aunque nosotros hagamos lo que está en nuestra mano para proteger sus datos personales, no podemos garantizar una seguridad absoluta de la transmisión de sus datos a nuestros sistemas. Cualquier transmisión se lleva a cabo bajo su propia responsabilidad. Una vez que hayamos recibido su información, emplearemos procedimientos y opciones de seguridad estrictos para intentar evitar cualquier acceso no autorizado.

SUS DERECHOS

Puede ponerse en contacto con nosotros para solicitarnos acceso en cualquier momento a sus datos personales. Le facilitaremos una copia de su información personal previa solicitud.

Puede solicitarnos que corrijamos cualquier imprecisión en sus datos personales.

Puede pedirnos que borremos la información que tenemos de su cuenta. No obstante, tenemos que hacer un seguimiento de cierta información de transacción con fines de cumplimiento jurídico, por lo que es posible que no podamos borrar por completo su información en determinadas circunstancias.

Puede solicitarnos en cualquier momento que le demos de baja de comunicaciones comerciales. Si desea darse de baja de las comunicaciones comerciales, puede hacerlo haciendo clic en el enlace para darse de baja que figura en cada correo electrónico.

Tiene derecho a que le informen de cualquier proceso de toma de decisión automático, incluida la elaboración de perfiles que podamos decidir llevar a cabo.

En el caso de que, en su opinión, el procesamiento de sus datos personales infrinja la legislación de protección de datos de la UE, tiene derecho a presentar una reclamación ante las autoridades correspondientes en el país en el que usted se encuentre o en cualquier lugar de la UE en el que crea que ha tenido lugar la infracción.

Puede ejercer sus derechos en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros en la dirección indicada más adelante.

COOKIES

Para más información detallada relativa a cookies y protección de datos, consulte nuestra página dedicada al asunto titulada «Política de cookies» en nuestra página de empresa.

CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

EMS se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad en cualquier momento. Le animamos a que visite con frecuencia nuestras páginas web para asegurarse de que es consciente de cualquier cambio en la presente política de privacidad. Si efectuamos cambios materiales a la presente política de privacidad, se lo notificaremos aquí, por correo electrónico o por medio de una notificación en nuestra página de inicio.

La fecha en la parte superior de la presente página indica cuando se actualizó por última vez la presente política de privacidad.

DETALLES DE CONTACTO

Si tiene cualquier pregunta, comentario o solicitud relativas a sus datos personales, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección: privacy@ems-ch.com o póngase en contacto con nosotros en:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Responsable de Protección de Datos
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Suiza

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dernière mise à jour en août 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., dont le siège social est sis au 31, Chemin de la Vuarpillière, 1260 Nyon, Suisse (« nous » ou « EMS ») et ses sociétés affiliées s'engagent à protéger et à respecter votre vie privée.

Cette politique de confidentialité expose la base sur laquelle nous traitons toute donnée personnelle que nous collectons auprès de vous ou que vous nous communiquez. Les données personnelles que nous traitons peuvent nous être communiquées par tout membre de notre groupe, dont nos sociétés affiliées, notre société mère et ses filiales, à des fins commerciales légitimes.

Cette politique de confidentialité repose sur les principes directeurs décrits dans le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne et la loi suisse sur la protection des données (LPD-CH). Toutefois, lorsque des données personnelles sont collectées et traitées par un autre membre de notre groupe, localisé hors de l'Europe, il est possible que la loi locale sur la protection des données s'applique en priorité.  

Veuillez lire attentivement cette politique de confidentialité pour comprendre nos positions et nos pratiques concernant vos données personnelles, la manière dont nous les manipulerons et la base sur laquelle elles seront divulguées à des tiers.

En visitant les sites Web d'EMS et/ou en vous inscrivant pour un service et/ou en communiquant des informations sur vous, vous acceptez et consentez à ce que nous traitions vos données personnelles conformément aux pratiques décrites dans cette politique de confidentialité. Nos sites Web peuvent contenir des liens vers et provenant des sites Web de nos réseaux partenaires, annonceurs, sociétés affiliées ou de tout autre site Web présentant un intérêt. Si vous suivez un lien vers l'un de ces sites Web, veuillez noter que ces derniers ont leur propre politique de confidentialité et que nous déclinons toute responsabilité en lien avec la politique en question. Veuillez consulter ces politiques avant de communiquer une quelconque donnée personnelle à ces sites Web.

TYPE DE DONNÉES QUE NOUS POUVONS COLLECTER À VOTRE SUJET

Il est possible que nous collections et traitions les données suivantes vous concernant :

 • Il est possible que vous nous communiquiez des informations sur vous en remplissant des formulaires sur ce site Web ou des formulaires papier lors d'événements, ou encore en communiquant avec nous par téléphone, courriel, SMS ou par tout autre moyen. Cela inclut les informations que vous communiquez lorsque vous vous inscrivez pour utiliser ce site Web, souscrivez à nos services ou vous inscrivez pour recevoir les lettres d'information. Les informations que vous nous communiquez peuvent inclure votre nom, votre adresse postale, votre adresse électronique, vos informations de connexion si vous vous inscrivez à nos services en ligne, votre numéro de téléphone, votre langue et votre pays.
 • Il se peut que nous recevions et traitions en plus des données personnelles vous concernant via les autres sites Web que nous exploitons. Nous travaillons également en étroite collaboration avec des tiers (dont, par exemple, des partenaires commerciaux, des sous-traitants pour les services techniques et de livraison, des réseaux de publicité, des prestataires de solutions analytiques, des prestataires de services de recherche d'informations) et il se peut que nous recevions d'eux des informations sur vous.
 • Nous pouvons également collecter d'autres informations pour administrer nos sites Web, telles que des informations techniques dont l'adresse IP (Internet Protocol), le type de navigateur, le fournisseur d'accès à internet (FAI), le nombre de clics, le fuseau horaire paramétré, la version du navigateur, le système d'exploitation et les pages que vous avez consultées.
 • Nous pouvons traiter des données personnelles vous concernant collectées dans le cadre d'une relation contractuelle et/ou commerciale, telles que les coordonnées de contact, l'historique de nos interactions avec vous, vos achats auprès de nous et des informations sur votre utilisation de nos produits, les adresses de livraison et d'autres informations sur votre banque/vos paiements.
 • Il se peut que nous traitions aussi d'autres contenus tels que les témoignages, les sondages et les photos/vidéos avec votre consentement explicite.

POURQUOI EMS COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES ET COMMENT ELLES SONT UTILISÉES

Nous conservons et traitons vos données personnelles uniquement si nous avons une base légale pour le faire, comme par exemple votre consentement, lorsqu'elles sont nécessaires pour avoir une relation contractuelle avec vous, pour atteindre nos objectifs légitimes (à savoir les activités de marketing direct), pour satisfaire les exigences légales ou si cela est autorisé.

EMS peut utiliser vos données personnelles à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

 • Communications commerciales : pour vous fournir des informations sur l'un de nos produits ou services qui pourrait à notre avis vous intéresser, pour vous fournir des informations sur d'autres biens et services que nous proposons et qui sont similaires à ceux que vous avez déjà utilisés, pour personnaliser le contenu que nous vous présentons. Vous pouvez toutefois refuser cette façon de traiter vos données personnelles. Si vous le faites, nous arrêterons de traiter vos données aux fins de marketing direct.
 • Service client : pour vous fournir un service client, pour fournir le service et correspondre avec vous au sujet des services et produits d'EMS, pour vous informer des modifications apportées à nos services, lorsque vous le décidez, pour répondre à vos demandes, réclamations et commentaires d'ordre général relatifs à nos produits.
 • Exécution des contrats et relation commerciale : il se peut que nous collections et traitions les données personnelles nécessaires pour la bonne exécution d'un contrat auquel vous êtes partie avec EMS. Cela peut inclure la vente, la distribution et la gestion après-vente de nos produits ou services.
 • Administration du site Web : pour administrer nos sites Web et pour des opérations internes, dont le développement de produits, le dépannage, l'analyse de données, des essais, la recherche, des statistiques et des enquêtes, pour améliorer nos sites Web et garantir que le contenu est présenté de la manière la plus efficace pour vous et votre ordinateur ou vos autres appareils utilisés pour accéder à nos sites Web.
 • Évaluation comportementale : il se peut que nous traitions des données personnelles pour faire une évaluation, de groupe, du comportement général de nos clients, pour l'administration du système et pour obtenir des informations statistiques cumulatives sur les profils et actions de navigation.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DES ENFANTS

EMS ne collecte pas sciemment des données personnelles auprès d'enfants et ses sites Web ne sont pas destinés à ce public. Si EMS s'aperçoit qu'elle a accidentellement collecté des données personnelles auprès d'enfants, elle supprimera immédiatement les données en question.  

CONSERVATION DES DONNÉES

EMS et tous les membres de notre groupe ne conservent vos données personnelles que le temps nécessaire pour les fins auxquelles elles ont été initialement collectées et/ou conformément aux obligations spécifiques relatives à la conservation des données prévues par les réglementations nationales.

Plus particulièrement, selon la loi suisse, ce qui suit s'appliquera :

Les informations relatives à une transaction légale entre vous et EMS seront conservées pendant une période de 10 ans après la fin de ladite transaction légale, conformément au délai de prescription général prévu pour les poursuites civiles en Suisse ;

Les informations de facturation seront conservées pendant une période de 10 ans après la clôture de l'exercice comptable auquel elles correspondent, conformément aux règles comptables et fiscales suisses ;

Les coordonnées de contact (noms, adresses postales et électroniques, numéros de téléphone) utilisées aux fins de marketing direct peuvent être conservées pendant une période illimitée, si la loi applicable l'autorise, à moins que vous demandiez à EMS de supprimer vos informations ou d'arrêter de les traiter autrement.

PARTAGE DE VOS INFORMATIONS

Il se peut que nous partagions les données personnelles que vous nous communiquez avec tout membre de notre groupe, dont nos sociétés affiliées, notre société mère et ses filiales, à des fins commerciales légitimes.

EMS peut assurer certaines de ses fonctions en se reposant sur des fournisseurs tiers pour l'exécution d'activités spécialisées, à savoir des fournisseurs qui nous aident à améliorer nos sites Web, à commercialiser nos produits, etc. Les données personnelles que vous nous communiquez peuvent être partagées avec ces fournisseurs pour qu'ils puissent exécuter les tâches convenues. Il est toutefois exigé de ces fournisseurs qu'ils utilisent exclusivement les informations reçues pour les services correspondants assurés pour le compte et selon les instructions d'EMS. EMS exigera de ces tiers, qui peuvent être basés hors du pays à partir duquel vous avez accédé aux sites Web ou au service d'EMS, qu'ils se conforment à toutes les exigences pertinentes en matière de sécurité et de protection des données en lien avec vos données personnelles.

EMS ne partagera pas vos données personnelles avec un tiers qui a l'intention de les utiliser à ses propres fins de marketing direct.

Si EMS vend ou achète une entreprise ou des actifs, EMS peut divulguer vos données personnelles à l'acheteur ou au vendeur potentiel de cette entreprise ou de ces actifs.

EMS peut divulguer vos données personnelles sans votre consentement dans les cas suivants :

 • la loi l'exige ou l'autorise
 • un organisme d'exécution l'exige pour enquêter sur des activités illégales
 • nous pensons qu'il existe une urgence, une activité illégale ou une autre base raisonnable justifiant la notification à l'autorité compétente

OÙ NOUS CONSERVONS VOS DONNÉES PERSONNELLES

EMS peut conserver vos données personnelles à différents endroits et bénéficier de l'aide de prestataires de services externes.

Voici une liste sommaire :

 • Centre(s) de données local(aux) d'EMS dans les locaux d'EMS SA et des autres entités d'EMS
 • Centre(s) de données dans le nuage informatique d'EMS
 • Systèmes dans le nuage informatique (SaaS) et plateformes en ligne

Nous ne transférerons pas vos données à un destinataire localisé hors de l'espace économique européen (« EEE ») à moins que le pays tiers où est localisé le destinataire garantisse un niveau de protection des données approprié ou que nous ayons passé un contrat et mis en place un mécanisme de transfert des données licites ou convenu de toute autre mesure de protection.

En cas de transfert hors de l'EEE ou vers un pays ne prévoyant pas un niveau de protection des données approprié, nous avons également l'obligation de vous en informer, et vous avez le droit de nous interroger sur le type de mesures de protection appropriées que nous avons mises en place pour protéger vos données personnelles.

MESURES DE SÉCURITÉ

EMS établit la sécurité conformément au RGPD et LPD-CH. Les mesures prises par notre entreprise en matière de sécurité des données garantiront un niveau de protection approprié contre les risques relatifs à la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la faculté de récupération des systèmes et des données.

Nous avons mis en place des mesures de sécurité pour garantir que vos informations personnelles sont conservées de manière sécurisée, et nos sites Web ainsi que nos systèmes informatiques disposent de mécanismes de sécurité pour contribuer à la protection contre la perte, l'utilisation abusive et l'altération des informations sous contrôle.

Nous limitons l'accès aux données personnelles vous concernant à nos employés et à nos agents tiers qui, selon notre jugement raisonnable, ont besoin d'avoir accès à vos informations pour vous fournir les informations ou services que vous nous demandez.

Lorsque nous vous attribuons (ou lorsque vous choisissez) un mot de passe vous permettant d'accéder à certaines parties de nos sites Web, vous êtes responsable de la confidentialité de ce mot de passe.

Toutefois, aucune méthode de transmission sur internet n'est sûre à 100 %. Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons pas garantir la sécurité absolue de la transmission de vos données à nos systèmes. Vous supportez le risque de toute transmission. Une fois vos informations reçues, nous mettrons en œuvre des procédures et des mesures de sécurité strictes pour essayer d'empêcher tout accès non autorisé.

VOS DROITS

Vous pouvez nous contacter et demander à tout moment d'accéder à vos données personnelles. Nous vous fournirons une copie de vos informations personnelles sur demande.

Vous pouvez nous demander de rectifier toute erreur dans vos données personnelles.

Vous pouvez nous demander de supprimer les informations que nous détenons sur votre compte. Cependant, pour nous conformer à la loi, nous devons impérativement garder une trace des informations relatives à certaines transactions ; il est donc possible que nous ne puissions pas, dans certaines circonstances, supprimer totalement vos informations.

Vous pouvez, à tout moment, nous demander de ne plus vous envoyer de communications commerciales. Si vous souhaitez ne plus recevoir les communications commerciales, il vous suffit de cliquer sur le lien de désinscription figurant dans chaque courriel.

Vous avez le droit d'être informé(e) de tout processus de prise de décision automatique, dont le profilage, que nous pourrions décider de mettre en place.
Si vous pensez que le traitement de vos données personnelles enfreint le règlement de l'UE sur la protection des données, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité compétente dans le pays où vous êtes basé(e) ou tout autre endroit dans l'UE où vous pensez que cette infraction a eu lieu.

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en nous contactant à l'adresse figurant ci-dessous.

COOKIES

Pour des informations détaillées sur les cookies et la protection des données, veuillez consulter notre page qui y est consacrée et intitulée « Politique en matière de cookies » sur le site Web de notre entreprise.

MODIFICATION DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

EMS se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Nous vous encourageons à consulter régulièrement nos sites Web pour vous assurer d'être toujours informé(e) des éventuelles modifications apportées à cette politique de confidentialité. Si nous apportons des modifications importantes à cette politique de confidentialité, nous vous en informerons ici, par courriel ou via un avis sur notre page d'accueil.

La date figurant en haut de cette page est celle de la dernière mise à jour de cette politique de confidentialité.

COORDONNÉES DE CONTACT

Pour tout(e) question, commentaire ou requête concernant vos données personnelles, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : privacy@ems-ch.com ou contactez-nous à :

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Administrateur de la sécurité des données
31 Chemin de la Vuarpillière
1260 Nyon, Suisse

Vous pouvez également passer par notre page Demande d'accès de la personne concernée pour toute requête en lien avec la vie privée ou les informations personnelles.

INTEGRITETS POLICY

Senast uppdaterad den 20 augusti 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., med säte på Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Schweiz ("Vi" eller "EMS") och dess dotterbolag är fast beslutna att skydda och respektera din integritet.

Denna integritetspolicy anger på vilken grund vi behandlar alla personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss. De personuppgifter som vi behandlar kan till slut tillhandahållas EMS av någon medlem i vår koncern, inklusive våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag för legitima affärsändamål.

Denna integritetspolicy är baserad på de vägledande principer som beskrivs i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") och den schweiziska federala lagen om dataskydd (FADP-CH). När personuppgifter samlas in och behandlas av någon annan medlem i vår koncern, belägen utanför Europa, kan dock den lokala dataskyddslagen i första hand gälla.

Läs följande integritetspolicy noggrant för att förstå vår syn på och praxis avseende dina personuppgifter, hur vi kommer att hantera dem och på vilken grund de kommer att lämnas ut till tredje part.

Genom att besöka EMS webbplatser och/eller registrera dig för en tjänst och/eller tillhandahålla information om dig själv accepterar och samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy. Våra webbplatser kan innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer, dotterbolag eller till någon annan webbplats av intresse. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte accepterar något ansvar eller någon skyldighet för dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du lämnar några personuppgifter till dessa webbplatser.

TYP AV UPPGIFTER SOM VI KAN SAMLA IN OM DIG:

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter om dig:

 • Du kan ge oss information om digsjälv genom att fylla i formulär på denna webbplats eller pappersformulär i samband med evenemang eller genom att kontakta oss via telefon, e-post, sms eller på annat sätt. Detta inkluderar information som du lämnar när du registrerar dig för att använda denna webbplats, prenumererar på våra tjänster eller anmäler dig för nyhetsbrev. Den information du lämnar till oss kan omfatta ditt namn, fysiska adress, e-postadress, inloggningsuppgifter om du registrerar dig för våra onlinetjänster, telefonnummer, språk och land.
 • Vi kan dessutom ta emot och behandla personuppgifter om dig via andra webbplatser som vi driver. Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (t.ex. affärspartners, underleverantörer av tekniska tjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysleverantörer, leverantörer av sökinformation) och kan få information om dig från dem.
 • Vi kan också samla in annan information för att administrera våra webbplatser, såsom teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), antal klick, tidszoninställning, webbläsarversion, operativsystem och de sidor du besökte.
 • Vi kan behandla personuppgifter om dig som samlats in inom ramen för ett avtal och/eller en kommersiell relation, såsom kontaktuppgifter, historik över våra interaktioner med dig, dina inköp från oss och information om din användning av våra produkter, fysiska leveransadresser och andra bank-/betalningsuppgifter.
 • Vi kan också behandla annat innehåll såsom vittnesmål, enkäter och fotografier/videor med ditt uttryckliga samtycke.

VARFÖR EMS SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER OCH HUR DE ANVÄNDER DEM:

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter endast om vi har en laglig grund för att göra det, till exempel ditt samtycke, när det är nödvändigt för att ingå ett avtalsförhållande med dig, för att tillgodose våra legitima intressen (dvs. direkt marknadsföring), för att följa lagkrav eller om det är tillåtet.

EMS kan använda dina personuppgifter för vissa eller alla av följande ändamål:

 • Marknadskommunikation: för att ge dig information om en produkt eller tjänst från oss som vi tror kan vara av intresse för dig; för att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem som du redan har använt; för att skräddarsy det innehåll som vi visar för dig. Du kan dock invända mot detta sätt att behandla dina personuppgifter. Om du gör det kommer vi att sluta behandla dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Kundtjänst: för att ge dig kundtjänst, leverera tjänsten och korrespondera med dig i samband med EMS tjänster och produkter, meddela dig om ändringar i våra tjänster, när du väljer att göra det, svara på dina förfrågningar, klagomål och allmän feedback om våra produkter.
 • Fullgörande av avtal och affärsförbindelser: Vi kan samla in och behandla personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal som du är part i med EMS. Detta kan omfatta försäljning av produkter, distribution och eftermarknadshantering av våra produkter eller tjänster.
 • Webbplatsadministration: för att administrera våra webbplatser och för intern verksamhet, inklusive produktutveckling, felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar; för att förbättra våra webbplatser och se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator eller för andra enheter som används för att komma åt våra webbplatser.
 • Beteendeutvärdering: vi kan behandla personuppgifter för att utföra en utvärdering, på gruppnivå, av det allmänna beteendet hos våra kunder, för systemadministration och för att rapportera aggregerad statistisk information om surfmönster och åtgärder.

SKYDD AV BARNS PRIVATLIV:

EMS samlar inte medvetet in personuppgifter från barn och dess webbplatser är inte avsedda för barn. Om EMS upptäcker att de av misstag har samlat in personuppgifter från barn kommer de att radera sådana uppgifter omedelbart.

LAGRING AV UPPGIFTER:

EMS och alla medlemmar i vår koncern lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in och/eller i enlighet med särskilda krav på datalagring som fastställs i nationella bestämmelser.

Enligt schweizisk lag gäller i synnerhet följande:

Information om juridiska transaktioner mellan dig och EMS lagras under en period av 10 år efter det att den juridiska transaktionen avslutats, i enlighet med den allmänna preskriptionstiden för civilrättsliga anspråk i Schweiz;

Faktureringsuppgifter sparas i 10 år efter utgången av det räkenskapsår som de hänför sig till, i enlighet med schweiziska redovisnings- och skattelagar;

Kontaktuppgifter (namn, post- och e-postadresser, telefonnummer) som används för direkt marknadsföring kan lagras under en obegränsad tidsperiod, om det är tillåtet enligt tillämplig lag, om du inte ber EMS att radera dina uppgifter eller att sluta behandla dem på annat sätt.

DELNING AV DINA UPPGIFTER:

Vi kan dela de personuppgifter som du lämnar till oss med någon medlem i vår koncern, inklusive våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och dess dotterbolag för legitima affärsändamål.

EMS kan utföra vissa av sina funktioner genom att förlita sig på tredjepartsleverantörer för att utföra specialiserade aktiviteter, t.ex. för att hjälpa oss att förbättra våra webbplatser, marknadsföra våra produkter etc. De personuppgifter som du tillhandahåller kan delas med dessa leverantörer för att göra det möjligt för dem att utföra de överenskomna uppgifterna. Dessa leverantörer är dock skyldiga att uteslutande använda den mottagna informationen för respektive tjänster på uppdrag av och enligt instruktioner från EMS. EMS kommer att kräva att sådana tredje parter, som kan vara baserade utanför det land från vilket du har fått tillgång till EMS webbplatser eller tjänster, uppfyller alla relevanta krav på dataskydd och säkerhet i samband med dina personuppgifter.

EMS kommer inte att dela dina personuppgifter med någon tredje part som har för avsikt att använda dem för direkt marknadsföring.

Om EMS säljer eller köper företag eller tillgångar, kan EMS lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådant företag eller sådana tillgångar.

EMS kan lämna ut personuppgifter utan ditt samtycke om utlämnandet är:

 • krävs eller tillåts enligt lag
 • krävs av en tillsynsmyndighet för att utreda olaglig verksamhet
 • om vi anser att det föreligger en nödsituation, olaglig verksamhet eller någon annan rimlig grund för att meddela den berörda myndigheten

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER:

EMS kan lagra dina personuppgifter på olika platser och eventuellt dra nytta av stöd från externa tjänsteleverantörer.

Nedan följer en sammanfattande lista:

 • EMS local datacenter(s) at EMS SA and the other EMS Entities
 • EMS cloud-based datacenter(s)
 • Cloud-based (SaaS) systems and online platforms

Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till en mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), såvida inte det tredje land där mottagaren är belägen säkerställer en adekvat nivå av dataskydd eller vi har implementerat ett lagligt avtal och en mekanism för dataöverföring eller någon annan nödvändig skyddsåtgärd.

I händelse av en överföring utanför EES eller i ett land utan adekvat nivå av dataskydd är vi också skyldiga att informera dig och du har rätt att fråga oss vilken typ av lämpliga skyddsåtgärder vi har genomfört för att skydda dina personuppgifter.

SÄKERHETSÅTGÄRDER:

EMS fastställer säkerheten i enlighet med GDPR och FADP-CH. Åtgärder som vidtas av vårt företag avseende datasäkerhet kommer att garantera en adekvat skyddsnivå för risker avseende konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för system och data.

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls säkra och våra webbplatser och IT-system har säkerhetsmekanismer på plats för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av den information som kontrolleras.

Vi begränsar tillgången till personuppgifter om dig till våra anställda och tredjepartsagenter, som vi rimligen anser behöver ha tillgång till dina uppgifter för att ge dig den information eller de tjänster som du begär från oss.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av våra webbplatser, ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt.

Ingen överföringsmetod över internet är dock 100 % säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att överföringen av dina uppgifter till våra system är helt säker. All överföring sker på egen risk. När vi har mottagit dina uppgifter kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

DINA RÄTTIGHETER:

Du kan när som helst kontakta oss och begära tillgång till dina personuppgifter. Vi kommer att förse dig med en kopia av dina personuppgifter på begäran.

Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter.

Du kan be oss att radera den information vi har om ditt konto. Vi måste dock hålla reda på viss transaktionsinformation för att följa lagen, så vi kanske inte kan radera din information helt under vissa omständigheter.

Du kan när som helst be oss att avregistrera dig från marknadsföringskommunikation. Om du vill avregistrera dig från marknadsföringskommunikation kan du göra det genom att klicka på avregistreringslänken som finns i varje e-postmeddelande.

Du har rätt att bli informerad om alla automatiserade beslutsprocesser, inklusive profilering, som vi kan besluta att utföra.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten i det land där du är baserad eller någon annan plats i EU där du anser att överträdelsen har ägt rum.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på den adress som anges nedan.

COOKIES:

För detaljerad information om cookies och dataskydd, se vår dedikerade sida med namnet “Cookie Policy” på vårt företags webbplats.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY:

EMS förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka våra webbplatser för att se till att du är medveten om eventuella ändringar i denna sekretesspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig här, via e-post eller genom ett meddelande på vår hemsida.

Datumet högst upp på denna sida anger när denna sekretesspolicy senast uppdaterades.

KONTAKTUPPGIFTER:

Om du har några frågor, kommentarer eller önskemål angående dina personuppgifter, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande till följande adress: privacy@ems-ch.com eller kontakta oss på:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Ombud för dataskydd
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon,  Schweiz

Du kan också använda vår sida för begäran om tillgång till personuppgifter för alla förfrågningar som rör integritet eller personuppgifter.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Última atualização em agosto de 2023

A E.M.S. Electro Medical Systems S.A., com sede social em Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Suíça ("Nós" ou "EMS")e as suas filiais estão empenhadas em salvaguardar e respeitar a sua privacidade.

Esta Política de Privacidade estabelece a base sobre a qual processamos quaisquer dados pessoais que recolhemos do utilizador ou que este nos fornece. Os dados pessoais que processamos podem eventualmente ser fornecidos à EMS por qualquer membro do nosso grupo, incluindo as nossas filiais, a nossa holding final e as suas subsidiárias para fins comerciais legítimos.

A presente Política de Privacidade baseia-se nos princípios orientadores delineados no Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados ("RGPD") e na Lei Federal Suíça sobre Proteção de Dados (FADP-CH). No entanto, quando os dados pessoais são recolhidos e processados por qualquer outro membro do nosso grupo, localizado fora da Europa, a lei local de proteção de dados pode aplicar-se em primeiro lugar.

Leia atentamente a seguinte Política de Privacidade para compreender os nossos pontos de vista e práticas relativamente aos seus dados pessoais, a forma como os tratamos e a base em que serão divulgados a terceiros.

Ao visitar os sítios Web da EMS e/ou ao registar-se para um serviço e/ou ao fornecer informações sobre si, está a aceitar e a consentir que processemos os seus dados pessoais de acordo com as práticas descritas nesta Política de Privacidade. Os nossos sítios Web podem conter ligações de e para os sítios Web das nossas redes de parceiros, anunciantes, afiliados ou para qualquer outro sítio Web de interesse. Se seguir uma ligação para qualquer um desses sítios Web, tenha em atenção que esses sítios têm as suas próprias políticas de privacidade e que não aceitamos qualquer responsabilidade ou obrigação por essas políticas. O utilizador deve verificar essas políticas antes de enviar quaisquer dados pessoais para esses sítios Web.

TIPO DE DADOS QUE PODEMOS RECOLHER SOBRE O UTILIZADOR:

Podemos recolher e processar os seguintes dados sobre o utilizador:

 • O utilizador pode fornecer-nos informações a seu respeito preenchendo formulários neste sítio Web ou formulários em papel durante eventos ou contactando-nos por telefone, correio eletrónico, texto ou outro meio. Isto inclui as informações que fornece quando se regista para utilizar este sítio Web, subscreve os nossos serviços ou se inscreve para receber boletins informativos. As informações que nos fornece podem incluir o seu nome, endereço físico, endereço de correio eletrónico, informações de início de sessão se se registar nos nossos serviços online, número de telefone, língua e país.

 • Além disso, podemos receber e tratar dados pessoais relativos ao utilizador através de outros sítios Web que operamos. Também trabalhamos em estreita colaboração com terceiros (incluindo, por exemplo, parceiros comerciais, subcontratantes de serviços técnicos e de entrega, redes de publicidade, fornecedores de análises, fornecedores de informações de pesquisa) e podemos receber informações sobre o utilizador a partir deles.

 • Podemos também recolher outras informações para administrar os nossos sítios Web, tais como informações técnicas, incluindo o endereço IP (Internet Protocol), o tipo de browser, o ISP (Internet Service Provider), o número de cliques, a definição do fuso horário, a versão do browser, o sistema operativo e as páginas que visitou.

 • Podemos processar dados pessoais sobre o utilizador recolhidos no âmbito de uma relação contratual e/ou comercial, tais como informações de contacto, histórico das nossas interacções com o utilizador, as compras que nos fez e informações sobre a sua utilização dos nossos produtos, endereços de entrega física e outros dados bancários/pagamentos.

 • Podemos também processar outros conteúdos, como testemunhos, inquéritos e fotografias/vídeos, com o seu consentimento explícito.

PORQUE É QUE A EMS RECOLHE DADOS PESSOAIS E COMO OS UTILIZA:

Só conservamos e processamos os seus dados pessoais se tivermos uma base legal para o fazer, como o seu consentimento, quando for necessário para estabelecer uma relação contratual consigo, para satisfazer os nossos interesses legítimos (ou seja, actividades de marketing direto), para cumprir requisitos legais ou se formos autorizados.

A EMS pode utilizar os seus dados pessoais para algumas ou todas as seguintes finalidades:

 • Comunicações de marketing: para lhe fornecer informações sobre um produto ou serviço nosso que acreditamos que possa ser do seu interesse; para lhe fornecer informações sobre outros bens e serviços que oferecemos que são semelhantes aos que já utilizou; para adaptar o conteúdo que lhe apresentamos. No entanto, o utilizador pode opor-se a esta forma de tratamento dos seus dados pessoais. Se o fizer, deixaremos de processar os seus dados para fins de marketing direto.
 • Serviço ao cliente: para fornecer ao utilizador um serviço de apoio ao cliente, prestar o serviço e corresponder-se com o utilizador em relação aos serviços e produtos EMS, para o notificar sobre alterações aos nossos serviços, quando o utilizador assim o desejar; para responder aos seus pedidos de informação, reclamações e comentários gerais sobre os nossos produtos.
 • Execução de contratos e relações comerciais: podemos recolher e tratar os dados pessoais necessários para a correcta execução de um contrato no qual o utilizador é parte com a EMS. Isto pode incluir a venda de produtos, a distribuição e a gestão pós-venda dos nossos produtos ou serviços.
 • Administração Website: para administrar os nossos websites e para operações internas, incluindo desenvolvimento de produtos, resolução de problemas, análise de dados, testes, investigação, estatísticas e inquéritos; para melhorar os nossos websites e garantir que o conteúdo é apresentado da forma mais eficaz para o utilizador e para o seu computador ou para outros dispositivos utilizados para aceder aos nossos sítios Web.
 • Avaliação comportamental: podemos processar dados pessoais para efetuar uma avaliação, a nível de grupo, do comportamento geral dos nossos clientes, para a administração do sistema e para comunicar informações estatísticas agregadas sobre padrões e acções de navegação.

PROTECÇÃO DA PRIVACIDADE DAS CRIANÇAS:

A EMS não recolhe intencionalmente dados pessoais de crianças e os seus sítios Web não se destinam a crianças. Se a EMS descobrir que recolheu acidentalmente dados pessoais de crianças, eliminará imediatamente esses dados.

RETENÇÃO DE DADOS:

A EMS e qualquer membro do nosso grupo apenas retêm os seus dados pessoais durante o tempo necessário para os fins para os quais esses dados foram inicialmente recolhidos e/ou de acordo com as obrigações específicas de retenção de dados estabelecidas pelos regulamentos nacionais.

Em especial, nos termos do direito suíço, aplicar-se-á o seguinte:

As informações sobre transacções legais entre o utilizador e a EMS são conservadas por um período de 10 anos após a cessação da transação legal, de acordo com o prazo de prescrição geral estabelecido para as acções cíveis na Suíça; As informações de faturação são conservadas por um período de 10 anos após o encerramento do exercício contabilístico a que se referem, de acordo com a legislação suíça em matéria de contabilidade e tributação; As informações de contacto (nomes, endereços postais e de correio eletrónico, números de telefone) utilizadas para fins de marketing direto podem ser conservadas por um período de tempo ilimitado, se tal for permitido pela legislação aplicável, a menos que o utilizador solicite à EMS que elimine as suas informações ou que deixe de as processar de outra forma.

PARTILHA DAS SUAS INFORMAÇÕES:

Podemos partilhar os dados pessoais que nos fornece com qualquer membro do nosso grupo, incluindo as nossas filiais, a nossa holding final e as suas subsidiárias para fins comerciais legítimos.

A EMS pode desempenhar algumas das suas funções recorrendo a fornecedores terceiros para a realização de actividades especializadas, ou seja, para nos ajudarem a melhorar os nossos sítios Web, a comercializar os nossos produtos, etc. Os dados pessoais que o utilizador fornece podem ser partilhados com estes fornecedores para que possam realizar as tarefas acordadas. No entanto, estes fornecedores são obrigados a utilizar exclusivamente a informação recebida para os respectivos serviços em nome e de acordo com as instruções da EMS. A EMS exigirá que esses terceiros, que podem estar sediados fora do país a partir do qual acedeu aos sítios Web ou serviços da EMS, cumpram todos os requisitos de segurança e proteção de dados relevantes em relação aos seus dados pessoais.

A EMS não partilhará os seus dados pessoais com terceiros que tencionem utilizá-los para fins de marketing direto.

No caso de a EMS vender ou comprar qualquer empresa ou activos, a EMS pode divulgar os seus dados pessoais ao potencial vendedor ou comprador de tais empresas ou activos.

O EMS pode divulgar informações pessoais sem o consentimento do utilizador se a divulgação for:

 • exigido ou autorizado por lei
 • exigido por um organismo de execução para investigar actividades ilegais
 • se acreditarmos que existe uma emergência, uma atividade ilegal ou qualquer outra base razoável para notificar a autoridade competente

ONDE GUARDAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS:

A EMS pode armazenar os seus dados pessoais em vários locais e, eventualmente, beneficiar do apoio de prestadores de serviços externos.

Segue-se uma listagem sumária:

 • Centro(s) de dados local(is) do EMS na EMS SA e nas outras Entidades EMS
 • Centro(s) de dados EMS baseado(s) na nuvem
 • Sistemas baseados na nuvem (SaaS) e plataformas em linha

Não transferiremos os seus dados para um destinatário localizado fora do Espaço Económico Europeu ("EEE"), a menos que o país terceiro onde o destinatário está localizado garanta um nível adequado de proteção de dados ou que tenhamos implementado um contrato legal e um mecanismo de transferência de dados ou qualquer outra salvaguarda necessária.

No caso de uma transferência para fora do EEE ou para um país sem um nível adequado de proteção de dados, também somos obrigados a informá-lo e tem o direito de nos solicitar que tipo de medidas de salvaguarda adequadas implementámos para proteger os seus dados pessoais.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:

A EMS estabelece a segurança de acordo com o RGPD e a FADP-CH. As medidas tomadas pela nossa empresa relacionadas com a segurança dos dados garantirão um nível de proteção adequado para os riscos relativos à confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência dos sistemas e dados.

Implementámos medidas de segurança para garantir que as suas informações pessoais são mantidas em segurança e os nossos sítios Web e sistemas de TI dispõem de mecanismos de segurança para ajudar a proteger contra a perda, utilização indevida e alteração das informações sob controlo.

Limitamos o acesso aos dados pessoais do utilizador aos nossos funcionários e agentes de terceiros, que consideramos razoavelmente necessários para aceder às suas informações e fornecer-lhe as informações ou serviços que nos solicitou.

Se lhe tivermos atribuído (ou se o utilizador tiver escolhido) uma palavra-passe que lhe permita aceder a determinadas partes dos nossos sítios Web, o utilizador é responsável por manter essa palavra-passe confidencial.

No entanto, nenhum método de transmissão através da Internet é 100% seguro. Embora façamos o nosso melhor para proteger os seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança absoluta da transmissão dos seus dados para os nossos sistemas. Qualquer transmissão é efectuada por sua conta e risco. Depois de recebermos as suas informações, utilizaremos procedimentos rigorosos e funcionalidades de segurança para tentar impedir o acesso não autorizado.

OS SEUS DIREITOS:

Pode contactar-nos e solicitar o acesso aos seus dados pessoais em qualquer altura. Fornecer-lhe-emos uma cópia dos seus dados pessoais mediante pedido.

O utilizador pode solicitar-nos a correção de eventuais inexactidões nos seus dados pessoais.

O utilizador pode pedir-nos para eliminar as informações que temos na sua conta. No entanto, temos de manter o registo de determinadas informações de transacções, para fins de conformidade legal, pelo que, em determinadas circunstâncias, poderemos não conseguir eliminar totalmente as suas informações.

O utilizador pode solicitar o cancelamento da subscrição das comunicações de marketing em qualquer altura. Se desejar anular a subscrição das comunicações de marketing, pode fazê-lo clicando na ligação de anulação da subscrição fornecida em cada mensagem de correio eletrónico.

O utilizador tem o direito de ser informado de qualquer processo de decisão automatizado, incluindo a definição de perfis, que possamos decidir efetuar.

Se, na sua opinião, o tratamento dos seus dados pessoais infringir a legislação da UE em matéria de proteção de dados, tem o direito de apresentar uma queixa à autoridade competente do país onde se encontra ou de qualquer outro local da UE onde considere que ocorreu a infração.

Pode exercer os seus direitos em qualquer altura, contactando-nos para o endereço indicado abaixo.

COOKIES:

Para obter informações pormenorizadas sobre cookies e proteção de dados, consulte a nossa página dedicada denominada "Política de cookies" no sítio Web da nossa empresa.

ALTERAÇÕES À NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

A EMS reserva-se o direito de modificar esta Política de Privacidade em qualquer altura. Aconselhamos o utilizador a visitar regularmente os nossos sítios Web para se certificar de que tem conhecimento de quaisquer alterações a esta Política de Privacidade. Se fizermos alterações materiais a esta Política de Privacidade, notificá-lo-emos aqui, por correio eletrónico ou através de um aviso na nossa página inicial.

A data no topo desta página indica quando esta política de privacidade foi actualizada pela última vez.

DADOS DE CONTACTO:

Se tiver quaisquer questões, comentários ou pedidos relativos aos seus dados pessoais, envie-nos uma mensagem de correio eletrónico para o seguinte endereço: privacy@ems-ch.com ou contacte-nos através de:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Responsável pela proteção de dados
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Suíça

Também pode utilizar a nossapágina Data Subject Access Request para qualquer pedido relacionado com a privacidade ou informações pessoais.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Viimeksi päivitetty elokuussa 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., jonka kotipaikka on Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Sveitsi ("Me" tai "EMS")ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi.

Tästä tietosuojakäytännöstä löytyy perusteet henkilötietojen käsittelyyn,  joita keräämme sinulta tai jotka annat meille. Käsittelemämme henkilötiedot voi lopulta toimittaa EMS:lle mikä tahansa konsernimme jäsen, mukaan lukien tytäryhtiömme, holdingyhtiömme ja sen tytäryhtiöt, laillisia liiketoimintatarkoituksia varten.

Tämä tietosuojakäytäntö perustuu EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ("GDPR") ja Sveitsin liittovaltion tietosuojalaissa ("FADP-CH") esitettyihin periaatteisiin. Euroopan ulkopuolella sijaitsevan konsernimme jäsenen kerätessä ja käsittellessä henkilötietoja, voidaan kuitenkin soveltaa ensisijaisesti paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Lue seuraavat tietosuojakäytännöt huolellisesti ymmärtääksesi  näkemyksemme ja käytäntömme henkilötietojesi suhteen, miten käsittelemme niitä ja millä perusteella niitä luovutetaan kolmansille osapuolille.

Käymällä EMS:n verkkosivustoilla ja/tai rekisteröitymällä palveluun ja/tai antamalla tietoja itsestäsi hyväksyt, että käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käytäntöjen mukaisesti. Verkkosivustoillamme voi olla linkkejä kumppaniverkostojemme, mainostajien, yhteistyökumppaneidemme tai muiden kiinnostavien verkkosivustojen verkkosivustoille ja verkkosivustoilta. Mikäli seuraat linkkiä jollekin näistä verkkosivustoista, ota huomioon, että niillä on omat tietosuojakäytäntönsä, emmekä ota mitään vastuuta tai velvollisuutta näistä käytännöistä. Tarkista nämä käytännöt ennen kuin lähetät henkilötietoja näille verkkosivustoille.

TIEDOT JOITA SAATAMME KERÄTÄ SINUSTA:

Saatamme kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja sinusta:

 • Voit antaa meille tietoja itsestäsi täyttämällä lomakkeita tällä verkkosivustolla tai paperilomakkeita tapahtumissa tai olemalla yhteydessä meihin puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai muulla tavoin. Tähän sisältyvät tiedot, jotka annat rekisteröityessäsi käyttämään tätä verkkosivustoa, tilatessasi palveluitamme tai tilatessasi uutiskirjeitä. Antamiasi tietoja voivat olla nimi, fyysinen osoite, sähköpostiosoite, kirjautumistiedot rekisteröityessäsi verkkopalveluihimme, puhelinnumero, kieli ja maa.

 • Saatamme lisäksi vastaanottaa ja käsitellä sinua koskevia henkilötietoja muiden ylläpitämiemme verkkosivustojen kautta. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa (mukaan lukien esimerkiksi liikekumppanit, teknisten ja toimituspalveluiden alihankkijat, mainosverkostot, analytiikan tarjoajat, hakutietojen tarjoajat) ja saatamme saada sinusta tietoja näiltä tahoilta.

 • Voimme kerätä myös muita tietoja verkkosivustojemme hallinnoimiseksi, kuten teknisiä tietoja, mukaan lukien IP-osoite (Internet Protocol), selaimen tyyppi, Internet-palveluntarjoaja (ISP), klikkausten määrä, aikavyöhykeasetus, selainversio, käyttöjärjestelmä ja sivut, joilla vierailit.

 • Saatamme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, jotka on kerätty sopimus- ja/tai kaupallisen suhteen puitteissa, kuten yhteystietoja, kanssasi käytyjä keskusteluja, ostojasi meiltä ja tietoja tuotteidemme käytöstäsi, fyysisiä toimitusosoitteita ja muita pankki-/maksutietoja.

 • Voimme käsitellä myös muuta sisältöä, kuten suosituksia, kyselyitä ja valokuvia/videoita, sinun suostumuksellasi.

MIKSI EMS KERÄÄ HENKILÖTIETOJA JA MITEN SE KÄYTTÄÄ NIITÄ:

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain laillisin perustein, kuten suostumuksesi, kun se on tarpeen sopimussuhteen solmimiseksi kanssasi, oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (esim. suoramarkkinointitoimet), lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi tai jos siihen on lupa.

EMS voi käyttää henkilötietojasi joihinkin tai kaikkiin seuraavista tarkoituksista:

 • Markkinointiviestintä: tarjotaksemme sinulle tietoa muista tarjoamistamme tavaroista ja palveluista, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joita olet jo käyttänyt; räätälöidäksemme sinulle näyttämäämme sisältöä. Voit kuitenkin vastustaa tätä tapaa käsitellä henkilötietojasi. Jos teet niin, lopetamme tietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Asiakaspalvelu: palvelujen ja tuotteiden tarjoaminen, palvelun toimittaminen ja kirjeenvaihto kanssasi EMS-palveluihin ja -tuotteisiin liittyen, ilmoittaaksemme sinulle palveluihimme tehtävistä muutoksista, kun niin valitset; vastataksemme kyselyihisi, valituksiisi ja yleiseen palautteeseesi tuotteistamme: asiakaspalvelun tarjoaminen, palvelun toimittaminen ja kirjeenvaihto kanssasi EMS-palveluihin ja -tuotteisiin liittyen.
 • Sopimusten täyttäminen ja liikesuhteet: eMS:n kanssa tekemäsi sopimuksen asianmukaista toteuttamista varten saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietoja. Tähän voi sisältyä tuotteiden myynti, jakelu ja tuotteiden tai palveluiden myynnin jälkeinen hallinta.
 • Verkkosivuston ylläpito:  hallinnoida verkkosivujamme ja sisäisiä toimintoja, mukaan lukien tuotekehitys, vianetsintä, data-analyysi, testaus, tutkimus, tilasto- ja tutkimustarkoitukset; parantaaksemme verkkosivustojamme ja varmistaaksemme, että sisältö esitetään tehokkaimmalla tavalla sinulle ja tietokoneellesi tai muille laitteille, joita käytetään yhteydessä verkkosivustoillemme.
 • Käyttäytymisen arviointi: järjestelmänhallintaa varten ja raportoidaksemme yhteenlaskettuja tilastotietoja ryhmätasolla asiakkaidemme yleisestä käyttäytymisestä, selaustottumuksista ja -toimista.

LASTEN YKSITYISYYDEN SUOJA:

EMS ei tietoisesti kerää henkilötietoja lapsilta, eikä sen verkkosivustoja ole tarkoitettu lapsille. Mikäli EMS huomaa, että se on vahingossa kerännyt henkilötietoja lapsilta, se poistaa kyseiset tiedot välittömästi.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN:

EMS ja kaikki konsernimme jäsenet säilyttävät henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joita varten tiedot alun perin kerättiin, ja/tai kansallisissa säännöksissä säädettyjen erityisten tietojen säilyttämisvelvoitteiden mukaisesti.

Sveitsin lainsäädännön mukaan sovelletaan erityisesti seuraavaa:

Tietoja sinun ja EMS:n välisestä toimista säilytetään 10 vuoden ajan toiminnan päättymisen jälkeen Sveitsissä siviilioikeudellisille vaateille asetetun yleisen vanhentumisajan mukaisesti. Sveitsin kirjanpito- ja verolakien mukaisesti laskutustietoja säilytetään 10 vuoden ajan sen tilikauden päättymisestä, johon ne liittyvät; Mikäli on voimassa olevan lain mukaan sallittua suoramarkkinointitarkoituksiin käytetyt yhteystiedot (nimet, posti- ja sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot) voidaan säilyttää rajoittamattoman ajan, mikäli et pyydä EMS:tä poistamaan tietojasi tai lopettamaan niiden käsittelyn muutoin.

TIETOJESI JAKAMINEN:

Voimme jakaa meille antamasi henkilötiedot minkä tahansa konsernimme jäsenen kanssa, mukaan lukien tytäryhtiömme, perimmäinen holdingyhtiömme ja sen tytäryhtiöt, oikeutettuja liiketoimintatarkoituksia varten.

EMS voi suorittaa joitakin toimintojaan käyttämällä kolmansia osapuolia, kuten auttaakseen meitä parantamaan verkkosivustojamme, markkinoimaan tuotteitamme jne. Antamasi henkilötiedot voidaan jakaa näiden toimittajien kanssa, jotta ne voivat suorittaa sovitut tehtävät. Näiden palveluntarjoajien on kuitenkin käytettävä saamiaan tietoja yksinomaan EMS:n puolesta ja sen ohjeiden mukaisesti kyseisiin palveluihin. EMS edellyttää tällaisten kolmansien osapuolien, jotka voivat sijaita sen maan ulkopuolella josta olet käyttänyt EMS:n verkkosivustoja tai palvelua, noudattavan kaikkia henkilötietojasi koskevia tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia.

EMS ei jaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka aikovat käyttää niitä suoramarkkinointitarkoituksiinsa.

Jos EMS myy tai ostaa liiketoimintaa tai omaisuutta, EMS voi luovuttaa henkilötietojasi tällaisen liiketoiminnan tai omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle.

EMS voi luovuttaa henkilötietoja ilman suostumustasi, jos luovutus on:

 • lain edellyttämällä tai sallimalla tavalla
 • lainvalvontaviranomaisen lainvastaisen toiminnan tutkimiseksi tarvitsemat tiedot
 • Mikäli uskomme kyseessä olevan hätätilanne, laiton toiminta tai jokin muu perusteltu syy ilmoittaa asiasta asiaankuuluvalle viranomaiselle

MISSÄ SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI:

EMS voi tallentaa henkilötietojasi eri paikkoihin ja mahdollisesti käyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien tukea.

Seuraavassa on yhteenveto luettelosta:

 • EMS SA:n ja muiden EMS-yksiköiden EMS:n paikallinen(t) datakeskus(t)
 • EMS:n pilvipohjainen(t) datakeskus(t)
 • Pilvipohjaiset (SaaS) järjestelmät ja verkkoalustat

Emme siirrä tietojasi Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolella sijaitsevalle vastaanottajalle, paitsi jos tämä kolmas maa, jossa vastaanottaja sijaitsee takaa riittävän tietosuojan tason tai jos olemme toteuttaneet laillisen sopimuksen ja tiedonsiirron tai muun tarvittavan suojan.

Tietoja siirrettäessä ETA:n ulkopuolelle tai maahan, jossa ei ole riittävää tietosuojan tasoa siitä on myös ilmoitettava sinulle. Sinulla on oikeus pyytää meitä ilmoittamaan millaisia asianmukaisia turvatoimia olemme toteuttaneet henkilötietojesi suojaamiseksi.

TURVATOIMET:

EMS huolehtii tietoturvasta GDPR:n ja FADP-CH:n mukaisesti. Yrityksemme toteuttamat tietoturvaan liittyvät toimenpiteet takaavat riittävän suojauksen järjestelmien ja tietojen luottamuksellisuuteen, eheyteen, saatavuuteen ja häiriönsietokykyyn liittyvien riskien osalta.

Olemme toteuttaneet turvatoimia varmistaaksemme henkilötietosi pysyvän turvassa. Verkkosivustoillamme ja tietotekniikkajärjestelmissämme on käytössä turvamekanismeja, jotka auttavat suojautumaan valvottujen tietojen katoamiselta, väärinkäytöltä tai niiden muuttamiselta.

Rajaamme pääsyn sinua koskeviin henkilötietoihin työntekijöihimme ja kolmansien osapuolten edustajiin, joiden uskomme kohtuudella tarvitsevan pääsyä tietoihin tarjotaksemme sinulle meiltä pyytämiäsi tietoja tai palveluita.

Mikäli olemme antaneet sinulle (tai jos olet itse valinnut) salasanan, jonka avulla pääset verkkosivustomme tiettyihin osiin, olet vastuussa salasanan luottamuksellisuudesta.

Mikään internetin välityksellä tapahtuva tiedonsiirtomenetelmä ei ole 100-prosenttisen turvallinen. Vaikka teemme parhaamme suojellaksemme henkilötietojasi emme voi taata, että tietojesi siirto järjestelmiimme on täysin turvallista. Kaikki siirto tapahtuu omalla vastuullasi. Saatuihin tietoihisi käytämme tiukkoja menettelyjä ja turvaominaisuuksia, joilla pyrimme estämään luvattomat pääsyt.

SINUN OIKEUTESI:

Voit ottaa meihin yhteyttä ja pyytää milloin tahansa pääsyä henkilötietoihisi. Toimitamme sinulle pyynnöstä kopion henkilötiedoistasi.

Voit pyytää meitä korjaamaan henkilötietojesi epätarkkuudet.

Voit pyytää meitä poistamaan tililläsi olevat tiedot. Meidän on kuitenkin pidettävä kirjaa tietyistä tapahtumatiedoista lainsäädännön noudattamista varten, joten emme ehkä pysty poistamaan tietojasi kokonaan tietyissä tilanteissa.

Voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan markkinointiviestinnän tilauksen. Jos haluat peruuttaa markkinointiviestinnän, voit tehdä sen klikkaamalla kussakin sähköpostiviestissä olevaa peruutuslinkkiä.

Sinulla on oikeus saada tietoa kaikista mahdollisista automatisoiduista päätöksentekoprosesseista, mukaan lukien profilointi.

Jos henkilötietojesi käsittely mielestäsi rikkoo EU:n tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle viranomaiselle kotimaassasi tai missä tahansa EU:ssa sijaitsevassa paikassa, jossa uskot loukkauksen tapahtuneen.

Voit käyttää oikeuksiasi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä alla mainittuun osoitteeseen.

EVÄSTEET:

Yksityiskohtaista tietoa evästeistä ja tietosuojasta saat yrityksen verkkosivuston "Evästekäytäntö" -sivulta.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖMME MUUTOKSET:

EMS pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Kehotamme sinua vierailemaan säännöllisesti verkkosivustoillamme varmistaaksesi, että olet tietoinen kaikista tähän tietosuojakäytäntöön tehdyistä muutoksista. Tehdessämme tähän tietosuojakäytäntöön olennaisia muutoksia, ilmoitamme niistä täällä, sähköpostitse tai kotisivuillamme olevalla ilmoituksella.

Tämän sivun yläosassa oleva päivämäärä osoittaa, milloin tätä tietosuojakäytäntöä on viimeksi päivitetty.

YHTEYSTIEDOT:

Mikäli sinulla on henkilötietojasi koskevia kysymyksiä, kommentteja tai pyyntöjä voit lähettää meille sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: privacy@ems-ch.com tai ota yhteyttä osoitteeseen:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Tietosuojavastaava
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Sveitsi

Voit myös käyttää Data Subject Access Request -sivua mihin tahansa yksityisyyteen tai henkilötietoihin liittyvään pyyntöön.

Політика конфіденційності

Востаннє оновлено у серпні 2023 року

Компанія E.M.S. Electro Medical Systems S.A., зареєстрована за адресою Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Switzerland ("Ми" або "EMS") та її афілійовані особи зобов'язуються захищати та поважати Вашу конфіденційність.

Ця Політика конфіденційності встановлює основи, на яких ми обробляємо будь-які персональні дані, які ми отримуємо від Вас або які Ви нам надаєте. Персональні дані, які ми обробляємо, можуть бути надані EMS будь-яким членом нашої групи, включаючи наші афілійовані компанії, нашу головну холдингову компанію та її дочірні компанії для законних ділових цілей.

Ця Політика конфіденційності ґрунтується на керівних принципах, викладених у Європейському загальному регламенті про захист даних ("GDPR") та Швейцарському федеральному законі про захист даних (FADP-CH). Однак, коли персональні дані збираються та обробляються будь-яким іншим членом нашої групи, розташованим за межами Європи, в першу чергу може застосовуватися місцеве законодавство про захист даних.

Будь ласка, уважно прочитайте наступну Політику конфіденційності, щоб зрозуміти наші погляди та практику щодо Ваших персональних даних, як ми будемо їх обробляти та на яких підставах вони будуть розкриватися третім особам.

Відвідуючи веб-сайти EMS та/або реєструючись для отримання послуги та/або надаючи інформацію про себе, Ви приймаєте та погоджуєтеся з тим, що ми обробляємо Ваші персональні дані відповідно до методів, описаних у цій Політиці конфіденційності. Наші веб-сайти можуть містити посилання на веб-сайти наших партнерських мереж, рекламодавців, афілійованих осіб або на будь-які інші веб-сайти, що представляють інтерес. Якщо Ви переходите за посиланням на будь-який з цих веб-сайтів, будь ласка, зверніть увагу, що ці веб-сайти мають власну політику конфіденційності, і ми не несемо жодної відповідальності за цю політику. Будь ласка, ознайомтеся з цими політиками, перш ніж надавати будь-які персональні дані на ці веб-сайти.

ТИПИ ДАНИХ, ЯКІ МИ МОЖЕМО ЗБИРАТИ ПРО ВАС:

Ми можемо збирати та обробляти такі дані про Вас:

 • Ви можете надати нам інформацію про себе, заповнюючи форми на цьому веб-сайті або паперові форми під час заходів, або листуючись з нами телефоном, електронною поштою, текстом чи іншим способом. Сюди входить інформація, яку Ви надаєте, коли реєструєтесь для використання цього веб-сайту, підписуєтесь на наші послуги або підписуєтесь на розсилку новин. Інформація, яку Ви нам надаєте, може включати Ваше ім'я, фізичну адресу, адресу електронної пошти, дані для входу, якщо Ви реєструєтеся в наших онлайн-сервісах, номер телефону, мову та країну.
 • Ми можемо додатково отримувати та обробляти персональні дані про Вас через інші веб-сайти, якими ми керуємо. Ми також тісно співпрацюємо з третіми сторонами (включаючи, наприклад, ділових партнерів, субпідрядників з надання технічних послуг та послуг з доставки, рекламні мережі, постачальників аналітики, постачальників пошукової інформації) і можемо отримувати від них інформацію про Вас.
 • Ми також можемо збирати іншу інформацію для адміністрування наших веб-сайтів, наприклад, технічну інформацію, включаючи адресу Інтернет-протоколу (IP), тип браузера, постачальника послуг Інтернету (ISP), кількість кліків, налаштування часового поясу, версію браузера, операційну систему та сторінки, які Ви відвідали.
 • Ми можемо обробляти персональні дані про Вас, зібрані в рамках договірних та/або комерційних відносин, такі як контактна інформація, історія нашої взаємодії з Вами, Ваші покупки у нас та інформація про використання Вами наших продуктів, фізичні адреси доставки та інші банківські/платіжні реквізити.
 • Ми також можемо обробляти інший контент, такий як відгуки, опитування та фотографії/відео з Вашої прямої згоди.

ЧОМУ EMS ЗБИРАЄ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЯК ЇХ ВИКОРИСТОВУЄ:

Ми зберігаємо та обробляємо Ваші персональні дані лише за наявності законних підстав, таких як Ваша згода, коли це необхідно для встановлення з Вами договірних відносин, задоволення наших законних інтересів (наприклад, прямий маркетинг), дотримання вимог законодавства або за наявності відповідного дозволу.

EMS може використовувати Ваші персональні дані для деяких або всіх наступних цілей:

 • Маркетингові комунікації: надавати Вам інформацію про наш продукт або послугу, яка, на нашу думку, може Вас зацікавити; надавати Вам інформацію про інші товари та послуги, які ми пропонуємо, подібні до тих, якими Ви вже користувалися; адаптувати контент, який ми показуємо, до Ваших потреб. Однак Ви можете заперечити проти такого способу обробки Ваших персональних даних. Якщо Ви це зробите, ми припинимо обробку Ваших даних для цілей прямого маркетингу.
 • Обслуговування клієнтів: надавати Вам обслуговування, надавати послуги та листуватися з Вами щодо послуг і продуктів EMS, повідомляти Вас про зміни в наших послугах, коли Ви цього бажаєте; відповідати на Ваші запити, скарги та загальні відгуки про наші продукти.
 • Виконання контрактів і комерційні відносини: ми можемо збирати й обробляти персональні дані, необхідні для належного виконання договору з EMS, стороною якого Ви є. Це може включати продаж продукції, дистрибуцію та післяпродажне обслуговування наших продуктів або послуг.
 • Адміністрування веб-сайтів: для адміністрування наших веб-сайтів і для внутрішніх операцій, включаючи розробку продуктів, усунення несправностей, аналіз даних, тестування, дослідження, статистичні дані та опитування; для покращення наших веб-сайтів і забезпечення найбільш ефективного представлення контенту для Вас і Вашого комп'ютера або інших пристроїв, що використовуються для доступу до наших веб-сайтів.
 • Оцінка поведінки: ми можемо обробляти персональні дані з метою оцінки загальної поведінки наших клієнтів на груповому рівні, для системного адміністрування та надання зведеної статистичної інформації про шаблони перегляду та дії.

ЗАХИСТ ПРИВАТНОСТІ ДІТЕЙ:

EMS не збирає персональні дані дітей навмисно, а її веб-сайти не призначені для дітей. Якщо EMS виявить, що випадково зібрала персональні дані дітей, вона негайно видалить такі дані.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ:

EMS і будь-який член нашої групи зберігає Ваші персональні дані не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких ці дані були спочатку зібрані, і/або відповідно до конкретних зобов'язань щодо зберігання даних, викладених у національному законодавстві.

Зокрема, відповідно до швейцарського законодавства, застосовується наступне:

Інформація про юридичні угоди між Вами і EMS зберігається протягом 10 років після завершення юридичної угоди відповідно до загального терміну позовної давності, встановленого для цивільних позовів у Швейцарії; інформація про виставлення рахунків зберігається протягом 10 років після закриття звітного року, до якого вони відносяться, відповідно до швейцарського бухгалтерського та податкового законодавства; контактна інформація (імена, поштові та електронні адреси, номери телефонів), що використовується в цілях прямого маркетингу, може зберігатися протягом необмеженого терміну, якщо це дозволено чинним законодавством, якщо Ви не попросите EMS видалити Вашу інформацію або припинити її обробку іншим чином.

ОБМІН ВАШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:

Ми можемо ділитися наданими Вами персональними даними з будь-яким членом нашої групи, включаючи наші афілійовані компанії, нашу головну холдингову компанію та її дочірні компанії в законних ділових цілях.

EMS може виконувати деякі зі своїх функцій, покладаючись на сторонніх постачальників для здійснення спеціалізованої діяльності, наприклад, для того, щоб допомогти нам у вдосконаленні наших веб-сайтів, маркетингу наших продуктів і т.д. Надані Вами персональні дані можуть бути передані цим постачальникам для того, щоб вони могли виконати узгоджені завдання. Однак ці постачальники зобов'язані використовувати отриману інформацію виключно для надання відповідних послуг від імені та за вказівкою EMS. EMS вимагає від таких третіх осіб, які можуть перебувати за межами країни, з якої Ви отримали доступ до веб-сайтів або послуг EMS, дотримуватися всіх відповідних вимог щодо захисту та безпеки Ваших персональних даних.

EMS не передаватиме Ваші персональні дані третім особам, які мають намір використовувати їх у своїх прямих маркетингових цілях.

Якщо EMS продає або купує будь-який бізнес або активи, EMS може розкрити Ваші персональні дані потенційному продавцю або покупцю такого бізнесу або активів.

EMS може розкривати особисту інформацію без Вашої згоди, якщо таке розкриття є необхідним:

 • вимагається або дозволяється законом
 • вимагається правоохоронним органом для розслідування протиправної діяльності
 • коли ми вважаємо, що існує надзвичайна ситуація, незаконна діяльність або інша розумна підстава для повідомлення відповідного органу

ДЕ МИ ЗБЕРІГАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ:

EMS може зберігати Ваші персональні дані в різних місцях і, зрештою, користуватися підтримкою зовнішніх постачальників послуг.

Нижче наведено стислий перелік:

 • Локальний(і) центр(и) обробки даних EMS в EMS SA та інших суб'єктах EMS
 • Хмарний(і) центр(и) обробки даних EMS
 • Хмарні (SaaS) системи та онлайн-платформи

Ми не передаватимемо Ваші дані одержувачу, розташованому за межами Європейської економічної зони ("ЄЕЗ"), за винятком випадків, коли третя країна, в якій знаходиться одержувач, забезпечує належний рівень захисту даних або коли ми впровадили законний договір і механізм передачі даних або будь-який інший необхідний запобіжний захід.

У разі передачі даних за межі ЄЕЗ або в країну з недостатнім рівнем захисту даних, ми також зобов'язані повідомити Вас, а Ви маєте право вимагати від нас інформацію, які відповідні заходи безпеки ми вжили для захисту Ваших персональних даних.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

EMS забезпечує безпеку відповідно до GDPR та FADP-CH. Заходи, що вживаються нашою компанією щодо безпеки даних, гарантують адекватний рівень захисту від ризиків, пов'язаних з конфіденційністю, цілісністю, доступністю та надійністю систем і даних.

Ми впровадили заходи безпеки, щоб гарантувати, що Ваша особиста інформація зберігається в безпеці, а наші веб-сайти та ІТ-системи мають механізми захисту від втрати, неправильного використання та зміни інформації, що знаходиться під контролем.

Ми обмежуємо доступ до персональних даних про Вас нашими співробітниками та сторонніми агентами, яким, на нашу думку, необхідно мати доступ до Вашої інформації для надання Вам інформації або послуг, які Ви запитуєте у нас.

Якщо ми надали Вам (або Ви вибрали) пароль, який дозволяє Вам отримати доступ до певних частин наших веб-сайтів, Ви несете відповідальність за збереження цього пароля в таємниці.

Однак жоден спосіб передачі даних через Інтернет не є на 100% безпечним. Хоча ми зробимо все можливе, щоб захистити Ваші персональні дані, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку передачі Ваших даних до наших систем. Будь-яка передача здійснюється на Ваш власний ризик. Після того, як ми отримаємо Вашу інформацію, ми будемо використовувати суворі процедури та засоби безпеки, щоб запобігти несанкціонованому доступу.

ВАШІ ПРАВА:

Ви можете зв'язатися з нами і запросити доступ до Ваших персональних даних у будь-який час. Ми надамо Вам копію Вашої особистої інформації за запитом.

Ви можете попросити нас виправити будь-які неточності у Ваших персональних даних.

Ви можете попросити нас видалити інформацію, яку ми маємо у Вашому обліковому записі. Однак ми повинні відстежувати певну інформацію про транзакції з метою дотримання законодавства, тому за певних обставин ми не зможемо повністю видалити Вашу інформацію.

Ви можете будь-коли попросити нас відписатися від маркетингових комунікацій. Якщо ви бажаєте відписатися від маркетингових повідомлень, Ви можете зробити це, натиснувши на посилання для відписки, що міститься в кожному електронному листі.

Ви маєте право бути поінформованим про будь-який автоматизований процес прийняття рішень, включаючи профілювання, який ми можемо вирішити здійснити.

Якщо Ви вважаєте, що обробка Ваших персональних даних порушує законодавство ЄС про захист даних, Ви маєте право подати скаргу до відповідного органу в країні, де Ви перебуваєте, або в будь-якому місці в ЄС, де, на Вашу думку, відбулося порушення.

Ви можете скористатися своїми правами в будь-який час, зв'язавшись з нами за вказаною нижче адресою.

ФАЙЛИ COOKIE:

Для отримання детальної інформації про файли cookie та захист даних, будь ласка, відвідайте нашу спеціальну сторінку під назвою "Політика щодо файлів cookie" на веб-сайті нашої компанії.

ЗМІНИ В НАШІЙ ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ:

EMS залишає за собою право змінювати цю Політику конфіденційності в будь-який час. Ми рекомендуємо Вам регулярно відвідувати наші веб-сайти, щоб переконатися, що Ви знаєте про будь-які зміни в цій Політиці конфіденційності. Якщо ми внесемо суттєві зміни до цієї Політики конфіденційності, ми повідомимо Вас про це тут, електронною поштою або за допомогою повідомлення на нашій домашній сторінці.

Дата вгорі цієї сторінки вказує на дату останнього оновлення цієї політики конфіденційності.

КОНТАКТНІ ДАНІ:

Якщо у Вас виникли запитання, коментарі або побажання щодо Ваших персональних даних, будь ласка, надішліть нам електронного листа на адресу: privacy@ems-ch.com або зв'яжіться з нами за адресою:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Data Protection Officer
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Switzerland

Ви також можете скористатися нашоюсторінкою Запиту на доступ до даних суб'єкта для будь-якого запиту, пов'язаного з конфіденційністю або особистою інформацією.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naposledy aktualizováno v srpnu 2023

EMS Electro Medical Systems SA, se sídlem Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Švýcarsko („My“ nebo „EMS“) a její přidružené společnosti se zavazují chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, na jakém základě zpracováváme veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Osobní údaje, které zpracováváme, mohou být případně poskytnuty společnosti EMS kterýmkoli členem naší skupiny, včetně našich přidružených společností, naší hlavní holdingové společnosti a jejích dceřiných společností, a to pro legitimní obchodní účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vycházejí z hlavních zásad uvedených v evropském obecném nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") a švýcarském federálním zákoně o ochraně osobních údajů (FADP-CH). Pokud však osobní údaje shromažďuje a zpracovává jakýkoli jiný člen naší skupiny, který se nachází mimo Evropu, může se primárně použít místní zákon o ochraně osobních údajů.

Pečlivě si prosím přečtěte následující Zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli našim názorům a postupům týkajících se vašich osobních údajů, způsobu, jakým s nimi budeme nakládat a na jakém základě budou poskytnuty třetím stranám.

Návštěvou webových stránek EMS a/nebo registrací ke službě a/nebo poskytnutím informací o sobě souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s postupy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů, přidružených společností nebo na jakékoli jiné webové stránky, které vás zajímají. Pokud přejdete na odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady neneseme žádnou odpovědnost. Než těmto webovým stránkám poskytnete jakékoli osobní údaje, zkontrolujte si prosím tyto zásady.

TYP ÚDAJŮ, KTERÉ O VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT:

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

• Informace o sobě nám můžete poskytnout vyplněním formulářů na těchto webových stránkách nebo papírových formulářů během akcí nebo tím, že si s námi budete komunikovat telefonicky, e-mailem, textovou zprávou nebo jiným způsobem. Patří sem i informace, které poskytnete při registraci k používání těchto webových stránek, při odběru našich služeb nebo při přihlášení k odběru novinek. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat vaše jméno, fyzickou adresu, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje, pokud se registrujete k našim online službám, telefonní číslo, jazyk a zemi.

• Vaše osobní údaje můžeme dále získávat a zpracovávat prostřednictvím jiných webových stránek, které provozujeme. Úzce spolupracujeme také s třetími stranami (včetně například obchodních partnerů, subdodavatelů technických a dodavatelských služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb, poskytovatelů informací o vyhledávání) a můžeme od nich získávat informace o vás.

• Můžeme také shromažďovat další informace pro správu našich webových stránek, jako jsou technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP), typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), počtu kliknutí, nastavení časového pásma, verze prohlížeče, operačního systému a navštívených stránek.

• Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje shromážděné v rámci smluvního a/nebo obchodního vztahu, jako jsou kontaktní informace, historie našich interakcí s vámi, vaše nákupy u nás a informace o vašem používání našich produktů, fyzické adresy pro doručování a další bankovní/platební údaje.

• S vaším výslovným souhlasem můžeme zpracovávat i další obsah, jako jsou reference, průzkumy a fotografie/videa.

PROČ SPOLEČNOST EMS SHROMAŽĎUJE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JE POUŽÍVÁ:

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme pouze tehdy, pokud k tomu máme zákonný důvod, například váš souhlas, pokud je to nezbytné pro smluvní vztah s vámi, pro splnění našich oprávněných zájmů (tj. přímý marketing), pro splnění zákonných požadavků nebo pokud jsme k tomu oprávněni.

Společnost EMS může vaše osobní údaje používat pro některé nebo všechny následující účely:

• Marketingová komunikace: abychom vám poskytli informace o našem produktu nebo službě, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat; abychom vám poskytli informace o dalším zboží a službách, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již využili; abychom vám přizpůsobili obsah, který vám zobrazujeme. Proti tomuto způsobu zpracování vašich osobních údajů však můžete vznést námitku. Pokud tak učiníte, přestaneme vaše údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu.

• Zákaznický servis: abychom vám mohli poskytovat zákaznický servis, poskytovat služby a korespondovat s vámi v souvislosti se službami a produkty EMS, informovat vás o změnách našich služeb, pokud si to přejete; odpovídat na vaše dotazy, stížnosti a obecnou zpětnou vazbu ohledně našich produktů.

• Plnění smluv a obchodní vztahy: můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou se společností EMS. To může zahrnovat prodej produktů, distribuci a poprodejní správu našich produktů nebo služeb.

• Správa webových stránek: ke správě našich webových stránek a pro interní operace, včetně vývoje produktů, řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistiky a průzkumu; ke zlepšení našich webových stránek a k zajištění co nejefektivnějšího zobrazení obsahu pro vás a pro váš počítač nebo jiná zařízení používaná k přístupu na naše webové stránky.

• Hodnocení chování: můžeme zpracovávat osobní údaje, abychom mohli na skupinové úrovni vyhodnocovat obecné chování našich zákazníků, pro správu systému a pro vykazování souhrnných statistických informací o vzorcích prohlížení a akcích.

OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ:

Společnost EMS vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí a její webové stránky nejsou určeny dětem. Pokud společnost EMS zjistí, že náhodně shromáždila osobní údaje dětí, okamžitě je vymaže.

UCHOVÁVÁNÍ DAT:

Společnost EMS a všichni členové naší skupiny uchovávají vaše osobní údaje pouze po dobu, která není nezbytná pro účely, pro které byly tyto údaje původně shromážděny, a/nebo v souladu s konkrétními povinnostmi uchovávání údajů stanovenými vnitrostátními předpisy.

Podle švýcarského práva platí zejména následující:

Informace o právních úkonech mezi vámi a společností EMS se uchovávají po dobu 10 let od ukončení právního úkonu v souladu s obecnou promlčecí lhůtou stanovenou pro občanskoprávní nároky ve Švýcarsku; informace o vyúčtování se uchovávají po dobu 10 let od uzavření účetního roku, ke kterému se vztahují, v souladu se švýcarskými účetními a daňovými předpisy; kontaktní údaje (jména, poštovní a e-mailové adresy, telefonní čísla) používané pro účely přímého marketingu se mohou uchovávat po neomezenou dobu, pokud to povolují platné právní předpisy, pokud nepožádáte společnost EMS o vymazání vašich údajů nebo o ukončení jejich zpracování jiným způsobem.

SDÍLENÍ VAŠICH INFORMACÍ:

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme sdílet s kterýmkoli členem naší skupiny, včetně našich přidružených společností, naší hlavní holdingové společnosti a jejích dceřiných společností, a to pro legitimní obchodní účely.

EMS může některé své funkce vykonávat tak, že se při provádění specializovaných činností spoléhá na dodavatele třetích stran, např. aby nám pomáhali při zlepšování našich webových stránek, marketingu našich produktů atd. Osobní údaje, které poskytnete, mohou být sdíleny s těmito dodavateli, aby mohli plnit dohodnuté úkoly. Tito poskytovatelé jsou však povinni používat obdržené informace výhradně pro příslušné služby jménem a podle pokynů EMS. EMS bude od těchto třetích stran, které mohou sídlit mimo zemi, z níž jste navštívili webové stránky nebo službu EMS, vyžadovat, aby ve vztahu k vašim osobním údajům dodržovaly všechny příslušné požadavky na ochranu údajů a bezpečnost.

Společnost EMS nebude vaše osobní údaje sdílet s žádnou třetí stranou, která je hodlá použít pro své účely přímého marketingu.

V případě, že společnost EMS prodá nebo koupí jakýkoli podnik nebo majetek, může společnost EMS vaše osobní údaje sdělit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo majetku.

Společnost EMS může zveřejnit osobní údaje bez vašeho souhlasu, pokud se jedná o:

• vyžadováno nebo povoleno zákonem

• na žádost donucovacího orgánu k vyšetřování protiprávní činnosti

• pokud se domníváme, že existuje naléhavá situace, nezákonná činnost nebo jiný rozumný důvod pro oznámení příslušnému orgánu

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

Společnost EMS může ukládat vaše osobní údaje na různých místech a případně využívat podpory externích poskytovatelů služeb.

Níže je uveden souhrnný seznam:

• Místní datová centra EMS v EMS SA a v ostatních subjektech EMS

• Cloudové datové centrum (centra) EMS

• Cloudové systémy (SaaS) a online platformy

Vaše údaje nebudeme předávat příjemci, který se nachází mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"), pokud tato třetí země, kde se příjemce nachází, nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů nebo pokud jsme nezavedli zákonnou smlouvu a mechanismus předávání údajů nebo jiné nezbytné záruky.

V případě předání mimo EHP nebo v zemi bez odpovídající úrovně ochrany údajů jsme povinni vás informovat a máte právo nás požádat o to, jaká vhodná ochranná opatření jsme zavedli k ochraně vašich osobních údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

EMS zajišťuje bezpečnost v souladu s GDPR a FADP-CH. Opatření přijatá naší společností v souvislosti se zabezpečením dat zaručí odpovídající úroveň ochrany rizik týkajících se důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a dat.

Zavedli jsme bezpečnostní opatření, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů, a naše webové stránky a IT systémy mají bezpečnostní mechanismy, které pomáhají chránit před ztrátou, zneužitím a změnou kontrolovaných informací.

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na naše zaměstnance a zástupce třetích stran, o kterých se důvodně domníváme, že potřebují mít přístup k vašim údajům, aby vám mohli poskytnout informace nebo služby, které od nás požadujete.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek, jste odpovědní za to, že toto heslo budete uchovávat v tajnosti.

Žádný způsob přenosu přes internet však není stoprocentně bezpečný. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost přenosu vašich údajů do našich systémů. Jakýkoli přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

VAŠE PRÁVA:

Kdykoli nás můžete kontaktovat a požádat o přístup ke svým osobním údajům. Na požádání vám poskytneme kopii vašich osobních údajů.

Můžete nás požádat o opravu nepřesností ve vašich osobních údajích.

Můžete nás požádat o vymazání informací, které máme o vašem účtu. Určité informace o transakcích však musíme uchovávat pro účely dodržování právních předpisů, takže za určitých okolností nemusíme být schopni vaše informace zcela vymazat.

Kdykoli nás můžete požádat o odhlášení z odběru marketingových sdělení. Pokud si přejete odhlásit se z odběru marketingových sdělení, můžete tak učinit kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v každém e-mailu.

Máte právo být informováni o všech automatizovaných rozhodovacích procesech, včetně profilování, které se můžeme rozhodnout provádět.

Pokud podle vašeho názoru zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy EU o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu v zemi, kde máte sídlo, nebo na jakémkoli místě v EU, kde podle vašeho názoru k porušení došlo.

Svá práva můžete kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete na níže uvedené adrese.

COOKIES:

Podrobné informace o souborech cookie a ochraně osobních údajů naleznete na našich webových stránkách na stránce "Zásady používání souborů cookie".

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Společnost EMS si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Doporučujeme vám, abyste pravidelně navštěvovali naše webové stránky a ujistili se, že jste se seznámili s případnými změnami těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud provedeme podstatné změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, upozorníme vás na ně zde, e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce.

Datum v horní části této stránky označuje, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo žádosti týkající se vašich osobních údajů, zašlete nám prosím e-mail na následující adresu: privacy@ems-ch.com nebo nás kontaktujte na adrese:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Chemin de la Vuarpillière 31

1260 Nyon, Švýcarsko

Pro jakoukoli žádost týkající se soukromí nebo osobních údajů můžete také využít našistránku Data Subject Access Request .

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Posledná aktualizácia august 2023
 
Spoločnosť E.M.S. Electro Medical Systems S.A., so sídlom na adrese Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Švajčiarsko ("My" alebo "EMS") a jej pridružené spoločnosti sa zaväzujú chrániť a rešpektovať vaše súkromie.
 
Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, na akom základe spracovávame všetky osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme alebo ktoré nám poskytnete. Osobné údaje, ktoré spracúvame, môžu byť prípadne poskytnuté EMS ktorýmkoľvek členom našej skupiny vrátane našich pridružených spoločností, našej hlavnej holdingovej spoločnosti a jej dcérskych spoločností na legitímne obchodné účely.
 
Tieto zásady ochrany osobných údajov sú založené na hlavných zásadách uvedených v európskom všeobecnom nariadení o ochrane údajov ("GDPR") a švajčiarskom federálnom zákone o ochrane údajov (FADP-CH). Ak však osobné údaje zhromažďuje a spracúva ktorýkoľvek iný člen našej skupiny so sídlom mimo Európy, môžu sa primárne uplatňovať miestne právne predpisy o ochrane údajov.
 
Pozorne si prečítajte nasledujúce Zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov, ako s nimi budeme zaobchádzať a na akom základe budú poskytnuté tretím stranám.
 
Návštevou webových stránok EMS a/alebo registráciou služby a/alebo poskytnutím informácií o sebe akceptujete a súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje spracúvame v súlade s postupmi opísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky a z webových stránok našich partnerských sietí, inzerentov, pridružených spoločností alebo na akékoľvek iné zaujímavé webové stránky. Ak prejdete na odkaz na niektorú z týchto webových lokalít, upozorňujeme, že tieto webové lokality majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že za tieto zásady nenesieme žiadnu zodpovednosť. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky si tieto zásady skontrolujte.
 
TYP ÚDAJOV, KTORÉ O VÁS MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ:
 
Môžeme o vás zhromažďovať a spracúvať nasledujúce údaje:
 
• Informácie o vás nám môžete poskytnúť vyplnením formulárov na tejto webovej lokalite alebo papierových formulárov počas podujatí, prípadne si s nami môžete dopisovať telefonicky, e-mailom, SMS správou alebo iným spôsobom. Patria sem aj informácie, ktoré poskytnete pri registrácii na používanie tejto webovej lokality, prihlásení sa na odber našich služieb alebo prihlásení sa na odber informačných bulletinov. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu zahŕňať vaše meno, fyzickú adresu, e-mailovú adresu, prihlasovacie údaje, ak sa zaregistrujete do našich online služieb, telefónne číslo, jazyk a krajinu.
 
• Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, môžeme okrem toho získavať a spracúvať aj prostredníctvom iných webových stránok, ktoré prevádzkujeme. Úzko spolupracujeme aj s tretími stranami (vrátane napríklad obchodných partnerov, subdodávateľov technických a dodávateľských služieb, reklamných sietí, poskytovateľov analytických služieb, poskytovateľov informácií o vyhľadávaní) a môžeme od nich dostávať informácie o vás.
 
• Môžeme zhromažďovať aj ďalšie informácie na správu našich webových stránok, napríklad technické informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP), typu prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), počtu kliknutí, nastavenia časového pásma, verzie prehliadača, operačného systému a navštívených stránok.
 
• Môžeme spracúvať vaše osobné údaje zhromaždené v rámci zmluvného a/alebo obchodného vzťahu, ako sú kontaktné informácie, história našich interakcií s vami, vaše nákupy u nás a informácie o vašom používaní našich produktov, adresy fyzického doručenia a iné bankové/platobné údaje.
 
• S vaším výslovným súhlasom môžeme spracúvať aj iný obsah, ako sú posudky, prieskumy a fotografie/videá.
 
PREČO SPOLOČNOSŤ EMS ZHROMAŽĎUJE OSOBNÉ ÚDAJE A AKO ICH POUŽÍVA:
 
Vaše osobné údaje uchovávame a spracúvame len vtedy, ak na to máme zákonný dôvod, napríklad váš súhlas, ak je to potrebné na nadviazanie zmluvného vzťahu s vami, na splnenie našich oprávnených záujmov (t. j. na priame marketingové aktivity), na splnenie zákonných požiadaviek alebo ak sme na to oprávnení.
 
Spoločnosť EMS môže používať vaše osobné údaje na niektoré alebo všetky nasledujúce účely:
 
• Marketingová komunikácia: aby sme vám poskytli informácie o našom produkte alebo službe, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať; aby sme vám poskytli informácie o inom tovare a službách, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už využili; aby sme vám prispôsobili obsah, ktorý vám zobrazujeme. Proti tomuto spôsobu spracovania vašich osobných údajov však môžete vzniesť námietku. Ak tak urobíte, prestaneme spracúvať vaše údaje na účely priameho marketingu.
• Služby zákazníkom: na poskytovanie služieb zákazníkom, poskytovanie služieb a korešpondenciu s vami v súvislosti so službami a produktmi EMS, na informovanie o zmenách v našich službách, ak si to želáte; na odpovede na vaše otázky, sťažnosti a všeobecnú spätnú väzbu o našich produktoch.
• Plnenie zmlúv a obchodný vzťah: môžeme zhromažďovať a spracúvať osobné údaje potrebné na riadne plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou so spoločnosťou EMS. To môže zahŕňať predaj produktov, distribúciu a popredajnú správu našich produktov alebo služieb.
• Správa webovej stránky: na správu našich webových stránok a na interné operácie vrátane vývoja produktov, riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistických účelov a prieskumov; na zlepšenie našich webových stránok a zabezpečenie čo najefektívnejšieho zobrazenia obsahu pre vás a pre váš počítač alebo iné zariadenia používané na prístup k našim webovým stránkam.
• Hodnotenie správania: môžeme spracúvať osobné údaje, aby sme mohli na skupinovej úrovni vyhodnocovať všeobecné správanie našich zákazníkov, spravovať systém a vykazovať súhrnné štatistické informácie o vzoroch prehliadania a činnostiach.
 
OCHRANA SÚKROMIA DETÍ:
 
Spoločnosť EMS vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí a jej webové stránky nie sú určené pre deti. Ak spoločnosť EMS zistí, že náhodne zhromaždila osobné údaje od detí, okamžite ich vymaže.
 
UCHOVÁVANIE ÚDAJOV:
 
Spoločnosť EMS a ktorýkoľvek člen našej skupiny uchováva vaše osobné údaje len po dobu, ktorá nie je potrebná na účely, na ktoré boli tieto údaje pôvodne zhromaždené, a/alebo v súlade s osobitnými povinnosťami uchovávania údajov stanovenými vnútroštátnymi predpismi.
 
Podľa švajčiarskeho práva sa uplatňujú najmä tieto ustanovenia:
 
Informácie o právnom úkone medzi vami a spoločnosťou EMS sa uchovávajú po dobu 10 rokov od ukončenia právneho úkonu v súlade so všeobecnou premlčacou lehotou stanovenou pre občianskoprávne nároky vo Švajčiarsku; informácie o fakturácii sa uchovávajú po dobu 10 rokov od ukončenia účtovného roka, ktorého sa týkajú, v súlade so švajčiarskymi zákonmi o účtovníctve a daniach; kontaktné informácie (mená, poštové a e-mailové adresy, telefónne čísla) používané na účely priameho marketingu sa môžu uchovávať po neobmedzenú dobu, ak to povoľujú platné právne predpisy, pokiaľ nepožiadate spoločnosť EMS o vymazanie vašich informácií alebo o ukončenie ich spracovania iným spôsobom.
 
ZDIEĽANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
 
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme zdieľať s ktorýmkoľvek členom našej skupiny vrátane našich pridružených spoločností, našej hlavnej holdingovej spoločnosti a jej dcérskych spoločností na legitímne obchodné účely.
EMS môže vykonávať niektoré svoje funkcie tak, že sa spolieha na dodávateľov tretích strán, ktorí vykonávajú špecializované činnosti, t. j. pomáhajú nám pri zlepšovaní našich webových stránok, marketingu našich produktov atď. Osobné údaje, ktoré ste poskytli, môžu byť zdieľané s týmito dodávateľmi, aby mohli vykonávať dohodnuté úlohy. Títo poskytovatelia sú však povinní používať prijaté informácie výlučne na príslušné služby v mene a podľa pokynov EMS. EMS bude od takýchto tretích strán, ktoré môžu mať sídlo mimo krajiny, z ktorej ste navštívili webové stránky alebo službu EMS, vyžadovať, aby dodržiavali všetky príslušné požiadavky na ochranu a bezpečnosť údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom.
 
Spoločnosť EMS neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, ktorá by ich chcela použiť na účely priameho marketingu.
 
V prípade, že spoločnosť EMS predá alebo kúpi akýkoľvek podnik alebo aktíva, môže spoločnosť EMS poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takéhoto podniku alebo aktív.
 
Spoločnosť EMS môže zverejniť osobné údaje bez vášho súhlasu, ak ide o:
 
• požadované alebo povolené zákonom
• požadované orgánom presadzovania práva na vyšetrovanie nezákonných činností
• ak sa domnievame, že existuje núdzový stav, nezákonná činnosť alebo iný primeraný dôvod na oznámenie príslušnému orgánu
 
KDE UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:
 
EMS môže vaše osobné údaje uchovávať na rôznych miestach a prípadne využívať podporu externých poskytovateľov služieb.
 
Nižšie uvádzame súhrnný zoznam:
 
• Miestne dátové centrum (centrá) EMS v spoločnosti EMS SA a v ostatných subjektoch EMS
• Dátové centrum (centrá) EMS založené na cloude
• Cloudové systémy (SaaS) a online platformy
 
Vaše údaje neprenesieme príjemcovi, ktorý sa nachádza mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP"), pokiaľ táto tretia krajina, v ktorej sa príjemca nachádza, nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov alebo sme nezaviedli zákonnú zmluvu a mechanizmus prenosu údajov alebo iné potrebné záruky.
 
V prípade prenosu mimo EHP alebo do krajiny bez primeranej úrovne ochrany údajov sme povinní vás o tom informovať a máte právo nás požiadať, aké vhodné ochranné opatrenia sme zaviedli na ochranu vašich osobných údajov.
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
 
EMS stanovuje bezpečnosť v súlade s GDPR a FADP-CH. Opatrenia prijaté našou spoločnosťou v súvislosti s bezpečnosťou údajov zaručia primeranú úroveň ochrany rizík týkajúcich sa dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a údajov.
 
Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov a naše webové stránky a IT systémy majú bezpečnostné mechanizmy, ktoré pomáhajú chrániť pred stratou, zneužitím a zmenou kontrolovaných informácií.
 
Prístup k vašim osobným údajom obmedzujeme na našich zamestnancov a zástupcov tretích strán, o ktorých sa odôvodnene domnievame, že potrebujú mať prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytnúť informácie alebo služby, ktoré od nás požadujete.
Ak sme vám poskytli (alebo ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našich webových stránok, ste zodpovední za zachovanie tohto hesla v tajnosti.
 
Žiadny spôsob prenosu cez internet však nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť vaše osobné údaje chrániť, nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť prenosu vašich údajov do našich systémov. Akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Po prijatí vašich údajov budeme používať prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.
 
VAŠE PRÁVA:
 
Môžete nás kedykoľvek kontaktovať a požiadať o prístup k vašim osobným údajom. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov.
Môžete nás požiadať o opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich osobných údajoch.
Môžete nás požiadať o vymazanie informácií, ktoré máme na vašom účte. Niektoré informácie o transakciách však musíme uchovávať na účely dodržiavania právnych predpisov, takže za určitých okolností nemusíme byť schopní úplne vymazať vaše informácie.
Kedykoľvek nás môžete požiadať o odhlásenie z odberu marketingovej komunikácie. Ak sa chcete odhlásiť z odberu marketingovej komunikácie, môžete tak urobiť kliknutím na odkaz na odhlásenie uvedený v každom e-maile.
Máte právo byť informovaní o každom procese automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, ktorý sa môžeme rozhodnúť vykonať.
Ak podľa vášho názoru spracovanie vašich osobných údajov porušuje právne predpisy EÚ o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu v krajine, v ktorej máte sídlo, alebo na ktoromkoľvek mieste v EÚ, kde podľa vás došlo k porušeniu.
Svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese uvedenej nižšie.
 
COOKIES:
 
Podrobné informácie o súboroch cookie a ochrane údajov nájdete na našej osobitnej stránke s názvom "Zásady používania súborov cookie" na webovej stránke našej spoločnosti.
 
ZMENY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV:
 
Spoločnosť EMS si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky a uistili sa, že ste oboznámení so všetkými zmenami týchto Zásad ochrany osobných údajov. Ak vykonáme podstatné zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov, upozorníme vás na to tu, e-mailom alebo prostredníctvom oznámenia na našej domovskej stránke.
Dátum v hornej časti tejto stránky označuje, kedy boli tieto zásady ochrany osobných údajov naposledy aktualizované.
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
 
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na túto adresu: privacy@ems-ch.com alebo nás kontaktujte na adrese:
E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Úradník pre ochranu údajov
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Švajčiarsko
V prípade akýchkoľvek požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo osobných informácií môžete použiť aj našustránku Data Subject Access Request (Žiadosť o prístup k údajom) .
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση τον Αύγουστο του 2023

EMS Electro Medical Systems SA, με έδρα στη διεύθυνση Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Ελβετία (“We” ή Η "EMS") και οι θυγατρικές της δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται το απόρρητό σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενδέχεται τελικά να παρασχεθούν στην EMS από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, της τελικής εταιρείας χαρτοφυλακίου μας και των θυγατρικών της για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου βασίζεται στις κατευθυντήριες αρχές που περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων («GDPR») και τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων (FADP-CH). Ωστόσο, όταν τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από οποιοδήποτε άλλο μέλος της ομάδας μας, που βρίσκεται εκτός Ευρώπης, μπορεί να ισχύει πρωτίστως η τοπική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριστούμε και τη βάση στην οποία θα αποκαλυφθούν σε τρίτους.

Επισκεπτόμενοι τους ιστότοπους της EMS ή/και όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία ή/και παρέχοντας πληροφορίες για τον εαυτό σας, αποδέχεστε και συναινείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας, διαφημιστών, θυγατρικών ή προς οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ενδιαφέροντος. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, σημειώστε ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ:

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με εσάς:

 • Μπορείτε να μας παρέχετε πληροφορίες για εσάς συμπληρώνοντας φόρμες σε αυτόν τον ιστότοπο ή έντυπες φόρμες κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, e-mail, κειμένου ή με άλλο τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχετε όταν εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο, τις υπηρεσίες μας ή σε ενημερωτικά δελτία. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη φυσική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail, τα στοιχεία σύνδεσης εάν εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη γλώσσα και τη χώρα.

 • Ενδέχεται επιπλέον να λάβουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν μέσω άλλων ιστοσελίδων που λειτουργούμε. Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, επιχειρηματικών εταίρων, υπεργολάβων σε τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης) και ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από αυτούς.

 • Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε άλλες πληροφορίες για τη διαχείριση των ιστοτόπων μας, όπως τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), του τύπου προγράμματος περιήγησης, του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), του αριθμού των κλικ, της ρύθμισης ζώνης ώρας, της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και του σελίδες που επισκεφτήκατε.

 • Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για εσάς που συλλέγονται στο πλαίσιο μιας συμβατικής ή/και εμπορικής σχέσης, όπως στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό των αλληλεπιδράσεών μας μαζί σας, τις αγορές σας από εμάς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων μας, διευθύνσεις φυσικής παράδοσης και άλλες λεπτομέρειες τράπεζών/πληρωμών.

 • Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε άλλο περιεχόμενο, όπως μαρτυρίες, έρευνες και φωτογραφίες/βίντεο με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

ΓΙΑΤΙ Η EMS ΣΥΛΛΟΓΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ:

Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε νόμιμη βάση για κάτι τέτοιο, όπως η συγκατάθεσή σας, όταν είναι απαραίτητο για τη σύναψη συμβατικής σχέσης μαζί σας, για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων μας (δηλ. δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ), για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις ή εάν επιτρέπεται.

Η EMS μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για ορισμένους ή όλους τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επικοινωνίες μάρκετινγκ: να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μας που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει· για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρουμε που είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει· για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο που σας εμφανίζουμε. Ωστόσο, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτόν τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν το κάνετε, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Εξυπηρέτηση πελατών: για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών, να παρέχουμε την υπηρεσία και να αλληλογραφούμε μαζί σας σε σχέση με υπηρεσίες και προϊόντα EMS, να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας, όταν το επιλέξετε. για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τις καταγγελίες και τα γενικά σας σχόλια σχετικά με τα προϊόντα μας.
 • Εκτέλεση συμβολαίων και εμπορική σχέση: ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος με την EMS. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την πώληση προϊόντων, τη διανομή και τη διαχείριση μετά την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • Διαχείριση ιστοσελίδας: για τη διαχείριση των ιστοτόπων μας και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προϊόντων, της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της έρευνας, των στατιστικών και των ερευνών. για να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας ή για άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας.
 • Αξιολόγηση συμπεριφοράς: ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αξιολόγηση, σε ομαδικό επίπεδο, της γενικής συμπεριφοράς των πελατών μας, για τη διαχείριση του συστήματος και για να αναφέρουμε συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τα μοτίβα και τις ενέργειες περιήγησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ:

Η EMS δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από παιδιά και οι ιστοσελίδες της δεν προορίζονται για παιδιά. Εάν η EMS ανακαλύψει ότι έχει συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από παιδιά, θα διαγράψει αυτά τα δεδομένα αμέσως.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η EMS και οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν αρχικά ή/και σύμφωνα με συγκεκριμένες υποχρεώσεις διατήρησης δεδομένων που ορίζονται από τους εθνικούς κανονισμούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία, ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι πληροφορίες σχετικά με τη νομική συναλλαγή μεταξύ εσάς και της EMS διατηρούνται για περίοδο 10 ετών μετά τον τερματισμό της νομικής συναλλαγής, σύμφωνα με τη γενική προθεσμία παραγραφής που έχει οριστεί για αστικές αξιώσεις στην Ελβετία. Οι πληροφορίες τιμολόγησης διατηρούνται για μια περίοδο 10 ετών μετά το κλείσιμο της λογιστικής χρήσης στην οποία σχετίζονται, σύμφωνα με την Ελβετική λογιστική και φορολογική νομοθεσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας (ονόματα, διευθύνσεις ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου) που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ενδέχεται να διατηρηθούν για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εάν επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός εάν ζητήσετε από την EMS να διαγράψει τις πληροφορίες σας ή να σταματήσει την επεξεργασία τους με άλλο τρόπο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ:

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, της τελικής εταιρείας χαρτοφυλακίου μας και των θυγατρικών της για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η EMS μπορεί να εκτελεί ορισμένες από τις λειτουργίες της βασιζόμενη σε τρίτους προμηθευτές για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων, δηλαδή για να μας βοηθήσει στη βελτίωση των ιστοσελίδων μας, στην εμπορία των προϊόντων μας κ.λπ. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε αυτούς τους προμηθευτές προκειμένου να να τους δώσει τη δυνατότητα να εκτελούν τα συμφωνηθέντα καθήκοντα. Ωστόσο, αυτοί οι πάροχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις ληφθείσες πληροφορίες για τις αντίστοιχες υπηρεσίες για λογαριασμό και σύμφωνα με τις οδηγίες της EMS. Η EMS θα απαιτήσει από αυτά τα τρίτα μέρη, τα οποία μπορεί να εδρεύουν εκτός της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση στους ιστότοπους ή την υπηρεσία της EMS, να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και ασφάλειας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η EMS δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με κανένα τρίτο μέρος που σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ.

Σε περίπτωση που η EMS πουλήσει ή αγοράσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, η EMS μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή αυτής της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων.

Η EMS μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας εάν η αποκάλυψη είναι:

 • απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο
 • απαιτείται από ένα όργανο επιβολής για τη διερεύνηση παράνομων δραστηριοτήτων
 • όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη, παράνομη δραστηριότητα ή κάποια άλλη εύλογη βάση για την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Το EMS μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορες τοποθεσίες και τελικά να επωφεληθεί από την υποστήριξη εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών.

Ακολουθεί μια συνοπτική λίστα:

 • Τοπικά κέντρα δεδομένων EMS στην EMS SA και σε άλλες οντότητες EMS
 • Κέντρα δεδομένων EMS που βασίζονται σε cloud
 • Συστήματα που βασίζονται στο cloud (SaaS) και διαδικτυακές πλατφόρμες

Δεν θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε παραλήπτη που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"), εκτός εάν αυτή η τρίτη χώρα στην οποία βρίσκεται ο παραλήπτης διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων ή έχουμε εφαρμόσει μια νόμιμη σύμβαση και μηχανισμό μεταφοράς δεδομένων ή οποιονδήποτε άλλη αναγκαία διασφάλιση.

Σε περίπτωση μεταφοράς εκτός του ΕΟΧ ή σε χώρα χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, υποχρεούμαστε επίσης να σας ενημερώσουμε και έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τι είδους κατάλληλα μέτρα διασφάλισης έχουμε εφαρμόσει για την προστασία σας. προσωπικά δεδομένα.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Το EMS καθορίζει την ασφάλεια σύμφωνα με το GDPR και το FADP-CH. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την εταιρεία μας σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων θα εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας για κινδύνους σχετικά με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων και των δεδομένων.

Έχουμε εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες διατηρούνται ασφαλείς και οι ιστότοποι και τα συστήματα πληροφορικής μας διαθέτουν μηχανισμούς ασφαλείας που βοηθούν στην προστασία από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των υπό έλεγχο πληροφοριών.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στους υπαλλήλους μας και σε τρίτους πράκτορες, οι οποίοι ευλόγως πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.

Όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των ιστότοπών μας, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση αυτού του κωδικού πρόσβασης ως εμπιστευτικού.

Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής. Αν και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια της μετάδοσης των δεδομένων σας στα συστήματά μας. Οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Θα σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων κατόπιν αιτήματος.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες που έχουμε στο λογαριασμό σας. Ωστόσο, πρέπει να παρακολουθούμε ορισμένες πληροφορίες συναλλαγών, για λόγους νομικής συμμόρφωσης, επομένως ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διαγράψουμε πλήρως τις πληροφορίες σας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να καταργήσουμε την εγγραφή σας από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, μπορείτε να το κάνετε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που παρέχεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, που ενδέχεται να αποφασίσουμε να εκτελέσουμε.

Όταν κατά τη γνώμη σας η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή στη χώρα όπου εδρεύετε ή σε οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ όπου πιστεύετε ότι έχει συμβεί η παραβίαση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

COOKIES:

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και την προστασία δεδομένων, συμβουλευτείτε την ειδική σελίδα μας που ονομάζεται «Πολιτική Cookie» στον ιστότοπο της εταιρείας μας.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ:

Η EMS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά τους ιστότοπούς μας για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε εδώ, μέσω e-mail ή μέσω ειδοποίησης στην αρχική μας σελίδα.

Η ημερομηνία στο επάνω μέρος αυτής της σελίδας υποδεικνύει πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά αυτή η πολιτική απορρήτου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, στείλτε μας ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@ems-ch.com ή επικοινωνήστε μαζί μας στο:

EMS Electro Medical Systems Α.Ε
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Νιόν, Ελβετία

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το δικό μας Σελίδα αιτήματος πρόσβασης υποκειμένου δεδομένων για οποιοδήποτε αίτημα που σχετίζεται με το απόρρητο ή τις προσωπικές πληροφορίες.

POLITICA DECONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare în august 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., cu sediul social la Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Elveția ("Noi" sau "EMS")și afiliații săi se angajează să protejeze și să respecte confidențialitatea dumneavoastră.

Această Politică de confidențialitate stabilește baza pe care prelucrăm orice date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le furnizați. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi furnizate în cele din urmă către EMS de către orice membru al grupului nostru, inclusiv de către afiliații noștri, holdingul nostru final și filialele sale, în scopuri comerciale legitime.

Această politică de confidențialitate se bazează pe principiile directoare prezentate în Regulamentul general european privind protecția datelor ("GDPR") și în Legea federală elvețiană privind protecția datelor (FADP-CH). Cu toate acestea, atunci când datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de orice alt membru al grupului nostru, situat în afara Europei, se poate aplica în primul rând legislația locală privind protecția datelor.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarea Politică de confidențialitate pentru a înțelege opiniile și practicile noastre cu privire la datele dvs. personale, modul în care le vom trata și baza pe care acestea vor fi dezvăluite unor terțe părți.

Vizitând site-urile EMS și/sau înregistrându-vă pentru un serviciu și/sau furnizând informații despre dvs., acceptați și consimțiți ca noi să vă prelucrăm datele personale în conformitate cu practicile descrise în această politică de confidențialitate. Site-urile noastre web pot conține linkuri către și de pe site-urile web ale rețelelor noastre partenere, ale agenților de publicitate, ale afiliaților sau către orice alt site web de interes. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile lor politici de confidențialitate și că nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite orice date personale către aceste site-uri web.

TIPUL DE DATE PE CARE LE PUTEM COLECTA DESPRE DUMNEAVOASTRĂ:

Este posibil să colectăm și să prelucrăm următoarele date despre dumneavoastră:

 • Ne puteți furniza informații despre dumneavoastră prin completarea formularelor de pe acest site web sau a formularelor pe suport de hârtie în timpul evenimentelor sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail, SMS sau în alt mod. Acestea includ informațiile pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza acest site web, vă abonați la serviciile noastre sau vă înscrieți la buletine informative. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele dumneavoastră, adresa fizică, adresa de e-mail, informațiile de conectare dacă vă înregistrați la serviciile noastre online, numărul de telefon, limba și țara.

 • De asemenea, este posibil să primim și să prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc prin intermediul altor site-uri web pe care le operăm. De asemenea, colaborăm îndeaproape cu terțe părți (inclusiv, de exemplu, parteneri de afaceri, subcontractanți în servicii tehnice și de livrare, rețele de publicitate, furnizori de analiză, furnizori de informații de căutare) și putem primi informații despre dvs. de la aceștia.

 • De asemenea, putem colecta și alte informații pentru a administra site-urile noastre web, cum ar fi informații tehnice, inclusiv adresa IP (Internet Protocol), tipul de browser, furnizorul de servicii de internet (ISP), numărul de clicuri, setarea fusului orar, versiunea browserului, sistemul de operare și paginile pe care le-ați vizitat.

 • Putem prelucra date cu caracter personal despre dvs. colectate în cadrul unei relații contractuale și/sau comerciale, cum ar fi informații de contact, istoricul interacțiunilor noastre cu dvs., achizițiile dvs. de la noi și informații despre utilizarea produselor noastre, adresele de livrare fizică și alte detalii bancare/de plată.

 • De asemenea, putem prelucra și alte tipuri de conținut, cum ar fi mărturii, sondaje și fotografii/video, cu consimțământul dumneavoastră explicit.

DE CE COLECTEAZĂ EMS DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM LE UTILIZEAZĂ:

Deținem și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai dacă avem un temei legal pentru a face acest lucru, cum ar fi consimțământul dumneavoastră, atunci când este necesar pentru a ne angaja într-o relație contractuală cu dumneavoastră, pentru a satisface interesele noastre legitime (de exemplu, activități de marketing direct), pentru a respecta cerințele legale sau dacă suntem autorizați.

EMS poate utiliza datele dvs. personale pentru unele sau toate scopurile următoare:

 • Comunicații de marketing: pentru a vă oferi informații despre un produs sau serviciu al nostru care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră; pentru a vă oferi informații despre alte bunuri și servicii pe care le oferim și care sunt similare cu cele pe care le-ați folosit deja; pentru a adapta conținutul pe care vi-l afișăm. Cu toate acestea, vă puteți opune acestui mod de prelucrare a datelor dvs. personale. Dacă faceți acest lucru, vom înceta să vă mai prelucrăm datele în scopuri de marketing direct.
 • Serviciul clienți: pentru a vă oferi servicii pentru clienți, pentru a vă furniza serviciul și pentru a coresponda cu dvs. în legătură cu serviciile și produsele EMS, pentru a vă notifica cu privire la modificările aduse serviciilor noastre, atunci când alegeți să faceți acest lucru; pentru a răspunde la solicitările dvs. de informații, reclamații și feedback general cu privire la produsele noastre.
 • Executarea contractelor și relația comercială: putem colecta și prelucra datele cu caracter personal necesare pentru executarea corespunzătoare a unui contract la care sunteți parte cu EMS. Acest lucru poate include vânzarea produselor, distribuția și gestionarea post-vânzare a produselor sau serviciilor noastre.
 • Administrarea site-ului web: pentru a administra site-urile noastre web și pentru operațiuni interne, inclusiv pentru dezvoltarea de produse, depanare, analiză de date, testare, cercetare, statistici și sondaje; pentru a îmbunătăți site-urile noastre web și pentru a ne asigura că conținutul este prezentat în cel mai eficient mod pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră sau pentru alte dispozitive utilizate pentru a accesa site-urile noastre web.
 • Evaluarea comportamentală: putem prelucra date cu caracter personal pentru a efectua o evaluare, la nivel de grup, a comportamentului general al clienților noștri, pentru administrarea sistemului și pentru a raporta informații statistice agregate despre modelele de navigare și acțiuni.

PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE A COPIILOR:

EMS nu colectează în mod conștient date personale de la copii și site-urile sale web nu sunt destinate copiilor. În cazul în care EMS descoperă că a colectat în mod accidental date cu caracter personal de la copii, va șterge imediat aceste date.

PĂSTRAREA DATELOR:

EMS și orice membru al grupului nostru păstrează datele dvs. cu caracter personal doar pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară pentru scopurile pentru care aceste date au fost colectate inițial și/sau în conformitate cu obligațiile specifice de păstrare a datelor stabilite de reglementările naționale.

În special, în conformitate cu legislația elvețiană, se vor aplica următoarele:

Informațiile privind tranzacția juridică dintre dvs. și EMS sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la încheierea tranzacției juridice, în conformitate cu termenul general de prescripție stabilit pentru pretențiile civile în Elveția; Informațiile de facturare sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la încheierea anului contabil la care se referă, în conformitate cu legile elvețiene de contabilitate și impozitare; Informațiile de contact (nume, adrese poștale și de e-mail, numere de telefon) utilizate în scopuri de marketing direct pot fi păstrate pentru o perioadă de timp nelimitată, dacă este permisă în conformitate cu legislația aplicabilă, cu excepția cazului în care solicitați EMS să vă șteargă informațiile sau să înceteze procesarea acestora în alt mod.

PARTAJAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ:

Putem partaja datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu orice membru al grupului nostru, inclusiv cu afiliații noștri, cu holdingul nostru final și cu filialele sale, în scopuri comerciale legitime.

EMS poate îndeplini unele dintre funcțiile sale prin apelarea la furnizori terți pentru a desfășura activități specializate, de exemplu, pentru a ne ajuta la îmbunătățirea site-urilor noastre web, la comercializarea produselor noastre etc. Datele cu caracter personal pe care le furnizați pot fi partajate cu acești furnizori pentru a le permite să îndeplinească sarcinile convenite. Cu toate acestea, acești furnizori sunt obligați să utilizeze exclusiv informațiile primite pentru serviciile respective în numele și conform instrucțiunilor EMS. EMS va solicita acestor terți, care pot avea sediul în afara țării din care ați accesat site-urile web sau serviciul EMS, să respecte toate cerințele relevante de protecție a datelor și de securitate în ceea ce privește datele dvs. personale.

EMS nu va partaja datele dvs. personale cu nicio terță parte care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct.

În cazul în care EMS vinde sau cumpără orice afacere sau active, EMS poate dezvălui datele dvs. personale vânzătorului sau cumpărătorului potențial al unei astfel de afaceri sau active.

EMS poate dezvălui informații personale fără consimțământul dvs. dacă dezvăluirea este:

 • cerute sau autorizate prin lege
 • solicitate de un organism de aplicare a legii pentru a investiga activități ilegale
 • în cazul în care credem că există o situație de urgență, o activitate ilegală sau un alt motiv rezonabil pentru a notifica autoritatea competentă

UNDE STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL:

EMS poate stoca datele dvs. personale în diferite locații și, eventual, poate beneficia de sprijinul furnizorilor de servicii externe.

În continuare este prezentată o listă sumară:

 • EMS local datacenter(s) la EMS SA și la celelalte entități EMS
 • EMS centru(e) de date bazat(e) în cloud
 • Sisteme bazate pe cloud (SaaS) și platforme online

Nu vom transfera datele dvs. către un destinatar situat în afara Spațiului Economic European ("SEE"), cu excepția cazului în care această țară terță în care este situat destinatarul asigură un nivel adecvat de protecție a datelor sau dacă am implementat un contract legal și un mecanism de transfer de date sau orice altă măsură de protecție necesară.

În cazul unui transfer în afara SEE sau într-o țară în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor, suntem, de asemenea, obligați să vă informăm și aveți dreptul de a ne solicita ce fel de măsuri de protecție adecvate am implementat pentru a vă proteja datele cu caracter personal.

MĂSURI DE SECURITATE:

EMS stabilește securitatea în conformitate cu GDPR și FADP-CH. Măsurile luate de compania noastră legate de securitatea datelor vor garanta un nivel adecvat de protecție pentru riscurile privind confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și a datelor.

Am implementat măsuri de securitate pentru a ne asigura că informațiile dvs. personale sunt păstrate în siguranță, iar site-urile noastre web și sistemele noastre IT dispun de mecanisme de securitate pentru a contribui la protecția împotriva pierderii, utilizării abuzive și modificării informațiilor aflate sub control.

Limităm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal la angajații noștri și la agenții noștri terți, despre care considerăm în mod rezonabil că trebuie să aibă acces la informațiile dumneavoastră pentru a vă furniza informațiile sau serviciile pe care ni le solicitați.

În cazul în care v-am dat (sau în cazul în care ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-urilor noastre web, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole.

Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere pe internet nu este 100% sigură. Deși vom face tot ce ne stă în putință pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta securitatea absolută a transmiterii datelor dumneavoastră către sistemele noastre. Orice transmitere se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce am primit informațiile dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să prevenim accesul neautorizat.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ:

Puteți să ne contactați și să solicitați în orice moment accesul la datele dumneavoastră personale. La cerere, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale.

Puteți să ne solicitați să corectăm orice inexactitate din datele dumneavoastră personale.

Ne puteți cere să ștergem informațiile pe care le avem despre contul dumneavoastră. Cu toate acestea, trebuie să ținem evidența anumitor informații privind tranzacțiile, în scopuri de conformitate legală, astfel încât este posibil să nu putem șterge complet informațiile dumneavoastră în anumite circumstanțe.

Ne puteți solicita în orice moment să vă dezabonați de la comunicările de marketing. Dacă doriți să vă dezabonați de la comunicările de marketing, puteți face acest lucru făcând clic pe linkul de dezabonare furnizat în fiecare e-mail.

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la orice proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, pe care am putea decide să îl efectuăm.

În cazul în care, în opinia dumneavoastră, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legislația UE privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă din țara în care vă aflați sau din orice loc din UE în care considerați că a avut loc încălcarea.

Vă puteți exercita drepturile în orice moment, contactându-ne la adresa indicată mai jos.

COOKIES:

Pentru informații detaliate privind cookie-urile și protecția datelor, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată intitulată "Politica privind cookie-urile" de pe site-ul companiei noastre.

MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE:

EMS își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment. Vă încurajăm să vizitați în mod regulat site-urile noastre web pentru a vă asigura că sunteți la curent cu orice modificări ale acestei Politici de confidențialitate. În cazul în care efectuăm modificări materiale la această Politică de confidențialitate, vă vom notifica aici, prin e-mail sau prin intermediul unei notificări pe pagina noastră de pornire.

Data din partea de sus a acestei pagini indică data la care această politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată.

DETALII DE CONTACT:

Dacă aveți întrebări, comentarii sau solicitări cu privire la datele dvs. personale, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: privacy@ems-ch.com privacy@ems-ch.com sau să ne contactați la:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A
Responsabil cu protecția datelor
Chemin de la Vuarpillière 31
1260 Nyon, Elveția

De asemenea, puteți utilizapagina Data Subject Access Request (Cerere de acces la date) pentru orice solicitare legată de confidențialitate sau de informații personale.

Поверителност

Последна актуализация август 2023

E.M.S. Electro Medical Systems S.A., със седалище на адрес Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon, Швейцария ("Ние" или "EMS")и нейните филиали се ангажират да защитават и зачитат Вашата поверителност.

Настоящата Политика за поверителност определя основанията, на които обработваме всички лични данни, които събираме от вас или които ни предоставяте. Личните данни, които обработваме, могат евентуално да бъдат предоставени на EMS от всеки член на нашата група, включително нашите филиали, нашата крайна холдингова компания и нейните дъщерни дружества за легитимни бизнес цели.

Настоящата политика за поверителност се основава на ръководните принципи, изложени в Европейския регламент за защита на данните ("ОРЗД") и Швейцарския федерален закон за защита на данните (FADP-CH). Въпреки това, когато личните данни се събират и обработват от друг член на нашата група, намиращ се извън Европа, може да бъде приложен местният закон за защита на данните.

Моля, прочетете внимателно следната Политика за поверителност, за да да се запознаете с нашите възгледи и практики по отношение на вашите лични данни, как ще ги обработваме и на какво основание ще бъдат разкривани на трети страни.

Посещавайки уебсайтовете на EMS и/или регистрирайки се за услуга и/или предоставяйки информация за себе си, Вие приемате и се съгласявате, че обработваме Вашите лични данни съгласно практиките, описани в настоящата Политика за поверителност. Нашите уебсайтове могат да съдържат връзки към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи, рекламодатели, филиали или към всеки друг уебсайт, който представлява интерес. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и че ние не поемаме никаква отговорност за тези политики. Моля, проверете тези политики, преди да предоставите каквито и да било лични данни на тези уебсайтове.

ВИД ДАННИ, КОИТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ ЗА ВАС:

Можем да събираме и обработваме следните данни за вас:

• Можете да ни предоставите информация за себе си, като попълните формуляри на този уебсайт или хартиени формуляри по време на събития, или като кореспондирате с нас по телефон, имейл, текст или по друг начин. Това включва информация, която предоставяте, когато се регистрирате, за да използвате този уебсайт, абонирате се за нашите услуги или се записвате за бюлетини. Информацията, която ни предоставяте, може да включва вашето име, физически адрес, имейл адрес, информация за вход, ако се регистрирате в нашите онлайн услуги, телефонен номер, език и държава.

• Възможно е допълнително да получаваме и обработваме лични данни, свързани с вас, чрез други уебсайтове, които управляваме. Също така работим в тясно сътрудничество с трети страни (включително, например, бизнес партньори, подизпълнители в областта на техническите услуги и услугите за доставка, рекламни мрежи, доставчици на аналитични услуги, доставчици на информация за търсене) и може да получаваме информация за вас от тях.

• Можем да събираме и друга информация, за да администрираме нашите уебсайтове, като например техническа информация, включително адрес на интернет протокол (IP), тип на браузъра, доставчик на интернет услуги (ISP), брой кликвания, настройка на часовата зона, версия на браузъра, операционна система и посетените от вас страници.

• Можем да обработваме лични данни за вас, събрани в рамките на договорни и/или търговски взаимоотношения, като например информация за контакт, история на взаимодействията ни с вас, вашите покупки от нас и информация за използването на нашите продукти, физически адреси за доставка и други банкови/платежни данни.

• Можем да обработваме и друго съдържание, като например препоръки, анкети и снимки/видеоклипове, с вашето изрично съгласие.

ЗАЩО EMS СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВА:

Съхраняваме и обработваме Вашите лични данни само ако имаме законно основание за това, като например Вашето съгласие, когато това е необходимо, за да влезем в договорни отношения с Вас, за да отговорим на нашите законни интереси (напр. дейности по директен маркетинг), за да спазим законовите изисквания или ако сме упълномощени.

EMS може да използва Вашите лични данни за някои или всички от следните цели:

• Маркетингови комуникации: за да ви предоставим информация за наш продукт или услуга, която смятаме, че би могла да ви заинтересува; за да ви предоставим информация за други стоки и услуги, които предлагаме и които са подобни на тези, които вече сте използвали; за да адаптираме съдържанието, което ви показваме. Въпреки това можете да възразите срещу този начин на обработване на Вашите лични данни. Ако го направите, ще спрем да обработваме данните ви за целите на директния маркетинг.

• Обслужване на клиенти: за да ви осигурим обслужване на клиенти, да ви предоставим услугата и да кореспондираме с вас във връзка с услугите и продуктите на EMS, да ви уведомим за промени в нашите услуги, когато изберете това; да отговорим на вашите запитвания, оплаквания и обща обратна връзка относно нашите продукти.

• Изпълнение на договорите и търговски взаимоотношения: ние можем да събираме и обработваме лични данни, необходими за правилното изпълнение на договор, по който сте страна с EMS. Това може да включва продажба на продукти, дистрибуция и следпродажбено управление на нашите продукти или услуги.

• Администриране на уебсайта: за администриране на нашите уебсайтове и за вътрешни операции, включително разработване на продукти, отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, проучвания, статистически цели и анкети; за подобряване на нашите уебсайтове и за гарантиране, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за вас и за вашия компютър или за други устройства, използвани за достъп до нашите уебсайтове.

• Поведенческа оценка: можем да обработваме лични данни, за да извършваме оценка на групово ниво на общото поведение на нашите клиенти, за администриране на системата и за докладване на обобщена статистическа информация за моделите на сърфиране и действия.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦАТА:

EMS не събира съзнателно лични данни от деца и нейните уебсайтове не са предназначени за деца. Ако EMS открие, че случайно е събрала лични данни от деца, тя незабавно ще изтрие тези данни.

ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ:

EMS и всеки член на нашата група съхранява Вашите лични данни само за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са били първоначално събрани, и/или в съответствие със специфични задължения за съхранение на данни, определени от националните разпоредби.

По-специално, съгласно швейцарското законодателство се прилага следното:

Информацията за правна сделка между Вас и EMS се съхранява за период от 10 години след прекратяването на правната сделка в съответствие с общия давностен срок, определен за граждански искове в Швейцария; Информацията за фактуриране се съхранява за период от 10 години след приключването на счетоводната година, за която се отнася, в съответствие с швейцарското счетоводно и данъчно законодателство; Информацията за контакт (имена, пощенски и имейл адреси, телефонни номера), използвана за целите на директния маркетинг, може да се съхранява за неограничен период от време, ако това е допустимо съгласно приложимото законодателство, освен ако не поискате от EMS да изтрие Вашата информация или да спре обработката й по друг начин.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Можем да споделим личните данни, които ни предоставяте, с всеки член на нашата група, включително с нашите филиали, с крайната ни холдингова компания и нейните дъщерни дружества, за легитимни бизнес цели.

EMS може да изпълнява някои от функциите си, като разчита на доставчици от трети страни за извършване на специализирани дейности, т.е. за да ни помагат в подобряването на нашите уебсайтове, маркетинга на нашите продукти и т.н. Предоставените от вас лични данни могат да бъдат споделени с тези доставчици, за да им се даде възможност да изпълняват договорените задачи. От тези доставчици обаче се изисква да използват получената информация изключително за съответните услуги от името и по указание на EMS. EMS ще изисква от тези трети страни, които може да са базирани извън държавата, от която сте осъществили достъп до уебсайтовете или услугите на EMS, да спазват всички съответни изисквания за защита на данните и сигурност по отношение на Вашите лични данни.

EMS няма да споделя Вашите лични данни с трети страни, които възнамеряват да ги използват за целите на директния си маркетинг.

В случай че EMS продава или купува бизнес или активи, EMS може да разкрие Вашите лични данни на потенциалния продавач или купувач на такъв бизнес или активи.

EMS може да разкрие лична информация без вашето съгласие, ако разкриването е:

• изисквани или разрешени от закона

• изисквани от правоприлагащ орган за разследване на незаконни дейности

• когато смятаме, че е налице спешен случай, незаконна дейност или друго разумно основание за уведомяване на съответния орган

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

EMS може да съхранява Вашите лични данни на различни места и евентуално да се възползва от подкрепата на външни доставчици на услуги.

По-долу е представен обобщен списък:

• Местен(и) център(и) за данни на EMS в EMS SA и другите структури на EMS

• EMS базиран(и) на облак център(и) за данни

• Системи, базирани на облак (SaaS), и онлайн платформи

Няма да предаваме Вашите данни на получател, намиращ се извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), освен ако тази трета държава, в която се намира получателят, не осигурява адекватно ниво на защита на данните или сме приложили законен договор и механизъм за предаване на данни или друга необходима предпазна мярка.

В случай на прехвърляне на данни извън ЕИП или в държава, в която няма адекватно ниво на защита на данните, от нас се изисква да ви информираме и имате право да поискате от нас да ви кажем какви подходящи мерки за защита сме приложили, за да защитим вашите лични данни.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ:

EMS установява сигурността в съответствие с GDPR и FADP-CH. Мерките, предприети от нашата компания във връзка със сигурността на данните, ще гарантират адекватно ниво на защита на рисковете, свързани с поверителността, целостта, наличността и устойчивостта на системите и данните.

Приложили сме мерки за сигурност, за да гарантираме, че личната ви информация се съхранява на сигурно място, а нашите уебсайтове и ИТ системи разполагат с механизми за сигурност, които помагат за защита срещу загуба, злоупотреба и промяна на контролираната информация.

Ограничаваме достъпа до лични данни за вас до нашите служители и агенти на трети страни, за които основателно смятаме, че трябва да имат достъп до вашата информация, за да ви предоставят информацията или услугите, които сте поискали от нас.

Когато сме ви предоставили (или сте избрали) парола, която ви позволява да получите достъп до определени части на нашите уебсайтове, вие носите отговорност за запазването на тази парола в тайна.

Въпреки това никой метод за предаване на данни през интернет не е 100% сигурен. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната сигурност на предаването на вашите данни към нашите системи. Всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим вашата информация, ще използваме строги процедури и средства за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

ВАШИТЕ ПРАВА:

Можете да се свържете с нас и да поискате достъп до личните си данни по всяко време. При поискване ще ви предоставим копие от личните ви данни.

Можете да поискате от нас да коригираме всякакви неточности във вашите лични данни.

Можете да поискате от нас да изтрием информацията, с която разполагаме във вашия акаунт. Въпреки това трябва да следим определена информация за транзакциите с цел спазване на законодателството, така че при определени обстоятелства може да не сме в състояние да изтрием изцяло информацията ви.

Можете да поискате да бъдете отписани от маркетинговите съобщения по всяко време. Ако желаете да се отпишете от маркетинговите съобщения, можете да го направите, като кликнете върху връзката за отписване, предоставена във всеки имейл.

Имате право да бъдете информирани за всеки процес на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, който може да решим да извършим.

Когато според вас обработката на личните ви данни нарушава законодателството на ЕС за защита на данните, имате право да подадете жалба до съответния орган в страната, в която се намирате, или на всяко място в ЕС, където смятате, че е извършено нарушението.

Можете да упражните правата си по всяко време, като се свържете с нас на посочения по-долу адрес.

БИСКВИТИ:

За подробна информация относно "бисквитките" и защитата на данните, моля, посетете нашата специална страница, наречена "Политика за бисквитките", на нашия фирмен уебсайт.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

EMS си запазва правото да променя тази Политика за поверителност по всяко време. Препоръчваме ви редовно да посещавате нашите уебсайтове, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени в тази Политика за поверителност. Ако направим съществени промени в тази Политика за поверителност, ще ви уведомим тук, по електронна поща или чрез известие на нашата начална страница.

Датата в горната част на тази страница показва кога за последен път е актуализирана тази политика за поверителност.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ако имате някакви въпроси, коментари или искания във връзка с вашите лични данни, моля, изпратете ни имейл на следния адрес: privacy@ems-ch.com или се свържете с нас на адрес:

E.M.S. Electro Medical Systems S.A

Длъжностно лице по защита на данните

Chemin de la Vuarpillière 31

1260 Nyon, Швейцария

Можете също така да използвате нашатастраница за искане на достъп на субект до данни  за всякакви искания, свързани с поверителността или личната информация.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.