Se resultat av Guided Biofilm Therapy

Se före och efter bilder av Guided Biofilm Therapy. Du kommer att märka hur GBT skonsamt, men noggrant rengör tänderna för ett strålande leende! Vi använder en naturlig lila färg innan rengöring för att synliggöra plack/bakterieansamlingar. Den växtbaserade färgen färgar tillfälligt in  bakterierna så att din tandhygienist ser var det finns biofilm och plack på dina tänder. GBT-rengöringen tar sedan bort varje spår av färgad biofilm och fläckar, vilket lämnar rena och vita tänder! Du kan bläddra bland resultat från barn till tonåringar till vuxna.

Patient: Vuxen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Patient: Vuxen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Patient: Vuxen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Patient: Barn
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Patient: Vuxen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Patient: Barn
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Patient: Vuxen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.