Вижте резултатите от Guided Biofilm Therapy

Вижте действителните резултати преди и след Guided Biofilm Therapy. Ще забележите как GBT нежно, но старателно почиства зъбите за сияйна усмивка! Преди почистването използваме естествен лилав оцветител, за да видим натрупването на плака/бактерии. Това багрило на растителна основа временно оцветява бактериите, така че вашият хигиенист да види всички области, които се нуждаят от внимание. след това почистването с GBT премахва всяка следа от оцветения биофилм и петна, оставяйки след себе си чисти и бели зъби! Можете да прегледате резултатите от деца, тийнейджъри и възрастни.

Пациент: Възрастен
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Пациент: Възрастен
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Пациент: Възрастен
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Пациент: дете
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Пациент: Възрастен
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Пациент: дете
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Пациент: Възрастен
Sep 2023
Dr. G. Aseev
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.