Se resultatene av Guided Biofilm Therapy

Se faktiske før- og etterresultater av Guided Biofilm Therapy. Du vil legge merke til hvordan GBT skånsomt, men grundig, renser tennene for et strålende smil! Vi bruker et naturlig lilla fargestoff før rengjøring for å se plakk/bakterieansamlinger. Dette grønnsaksbaserte fargestoffet farger bakteriene midlertidig, slik at tannpleieren ser alle områder som trenger oppmerksomhet. GBT-rengjøringen fjerner deretter alle spor av farget biofilm og flekker, og etterlater rene og hvite tenner! Du kan se resultater for alt fra barn til tenåringer og voksne.

Pasient: Voksen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Pasient: Voksen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Pasient: Voksen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Pasient: Barn
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Pasient: Voksen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Patient: Barn
Sep 2023
Dr. G. Aseev
Pasient: Voksen
Sep 2023
Dr. G. Aseev
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.