Dental biofilm også kjent som plakk, er bakterier som bygger seg opp på tennene, tannkjøttet, tungen og andre områder i munnen. Du kan ikke se eller føle dette bakterielaget, men det sprer seg raskt og dekker tennene dine. Biofilmen er laget av mange forskjellige typer bakterier som sitter sammen i et nett av spytt og mat. Den vokser mellom tennene og under tannkjøttet, og trives i det varme, fuktige miljøet. Når biofilmen modnes, kan den skade tennene og tannkjøttet.

Stadier av tannkjøttsykdom på grunn av biofilm

Gingivitis

Red, swollen, bleeding gums from poor cleaning. The biofilm irritates your gums but it's reversible with proper care.

Gingivitt

Rødt, hovent og blødende tannkjøtt på grunn av dårlig rengjøring. Biofilmen irriterer tannkjøttet, men det er reversibelt med riktig pleie.

Periodontitt

Hvis gingivitt blir verre, sprer biofilmen seg under tannkjøttet og frigjør giftstoffer. Dette fører til smertefull hevelse, betennelse og infeksjon. Den kan begynne å løsne tenner og skade benet.

Avansert Periodontitt

Forverrede symptomer som tilbaketrukket tannkjøtt, svært løse tenner og kontinuerlig tap av ben. Aggressiv behandling er nødvendig for å redde tennene.

Advanced Periodontitis

Worsening symptoms like receding gums, very loose teeth, continuous bone loss. Aggressive treatment is needed to save teeth.

Hvordan dannes biofilm?

Vi har alle gode og dårlige bakterier i munnen. De dårlige bakteriene formerer seg raskt og samler seg i klebrige grupper som kalles biofilm. Med tiden begynner denne biofilmen å modnes og inneholder mange forskjellige bakterier som lever av spytt og matrester. Biofilmen fester seg til overflaten på tenner, tannkjøtt, fyllinger og annet. Hvis biofilmen blir sittende for lenge på tennene, kan den vokse og forårsake hull i tennene, infeksjoner i tannkjøttet og dårlig ånde.

Effekten av biofilm på din generelle helse

Dental biofilm starter i munnen og påvirker hele kroppen når den ikke kontrolleres. Munnen er en inngangsport til kroppen, og den dentale biofilmen i munnen forplanter seg til andre deler av kroppen via blodet. Når tannkjøttet ikke er sunt, blir det betent og hovent. Denne betennelsen kan skade friske celler og føre til problemer med hjerte, lunger og andre organer. Det er nå godt dokumentert at tannkjøttbetennelse er knyttet til kreft, hjertesykdommer, diabetes, Alzheimers og graviditetskomplikasjoner. Munnens helse er viktig for din generelle velvære.

Fortell meg om en sunn oral mikroflora

Oral mikroflora refererer til samfunnet av mikroorganismer som lever i munnen din. Disse bakteriene er en del av ditt normale orale mikrobiom. Akkurat som tarmen trenger en balansert flora, er også munnen avhengig av en balansert mikroflora. Gunstige munnbakterier bidrar til å regulere pH-verdien, redusere skadelige bakterier og dempe betennelser.
De holder munnen og kroppen frisk når de jobber synergistisk sammen. En ubalanse i den orale mikrofloraen kan påvirke helsen din negativt. Ting som forstyrrer det orale mikrobiomet, er blant annet røyking, stress, dårlig kosthold og overdreven bruk av sterke munnpleieprodukter. Nøkkelen er å støtte den mikrobielle harmonien gjennom daglig tannhygiene og begrense sukkerholdige, sure og raffinerte matvarer. Slik kan munnens naturlige bakterier trives i et mangfoldig og motstandsdyktig mikrobielt samfunn.

Brushing your teeth thoroughly twice a day

Flossing once daily to clean between teeth

Getting professional cleanings to remove mature biofilm

Avoiding smoking

How can I best manage biofilm?

Eating a balanced, healthy diet

With diligent daily dental care and regular professional cleanings

Managing stress

Exercising regularly

How can I best manage biofilm?

Brushing your teeth thoroughly twice a day

Flossing once daily to clean between teeth

Getting professional cleanings to remove mature biofilm

Avoiding
smoking

Eating a balanced,
healthy diet

With diligent daily dental care and regular professional cleanings

Managing
stress

Exercising
regularly

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.