About EMS

Bij ElectroMedical Systems, met het hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland, worden we gedrevendoor een passie voor baanbrekende oplossingen voor de mondzorg waarbij zoweleffectiviteit als een zorgzame patiëntervaring voorop staan. Als de bedenkersvan Guided Biofilm Therapy (GBT) en een toonaangevende fabrikant vantandheelkundige precisieapparatuur, zijn we al meer dan 40 jaar bezig met hetontwikkelen van geavanceerde technologieën om de mondgezondheid teoptimaliseren. 

Als het gaat omzoiets belangrijks als het behoud van de gezondheid van uw tanden en tandvlees,verdient u de allerbeste behandeling. Bij EMS worden we gedreven door de wensom onze consumenten en professionele klanten te voorzien van de meest zorgzameen effectieve mondgezondheidsoplossingen. Daarom zijn we trots op onze uniekeGBT oplossing en technologie. Met zijn 8-stappen-protocol geeft het je helemond een heerlijk fris en schoon gevoel, zoals je nog nooit eerder hebtgevoeld.

Elke dag strevenwe naar innovaties om uw mondgezondheid en mondzorg te verbeteren, waarbij wealtijd luisteren naar uw behoeften. Onze toewijding aan evidence-basedtandheelkunde begon in 1981, waarbij we nauw samenwerken met wereldberoemdetandheelkundige professionals en belangrijke opinieleiders om baanbrekendeinnovaties te creëren. 

GBT. Beste kwaliteit. Zwitserse makelij.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.