Správne používanie zubnej nIte

30 November 2023

Najmenej obľúbená časť ústnej hygieny u väčšiny pacientov je rozhodne tá, ktorá spôsobuje väčšine ľudí problémy. Je to teda také dôležité? Čo sa stane, keď zubnú niť nepoužijete a existuje jednoduchší spôsob?

Zubná kefka vyčistí len asi 75 % povrchu zubov. Zvyšných 25 % tvorí povrch medzi zubami, kam sa vlákna zubnej kefky nedostanú. Pokiaľ túto časť zuba necháte nevyčistenú, stane sa živnou pôdou pre baktérie živiace sa zvyškami potravy, ktoré tu zostali. Časom to môže viesť k vzniku zubného kazu, ochoreniu ďasien, chronickým zápalom a zápachu z úst.

Väčšina ľudí používa zubnú niť na čistenie medzizubných priestorov, ale zubná niť je len jedným zo spôsobov, ako si vyčistiť ťažko prístupné miesta. Tam, kde sú priestory medzi zubami pomerne úzke, je niť jedinou možnosťou, ale tam, kde sú priestory väčšie (často smerom k zadnej časti úst), sa ponúkajú iné možnosti čistenia. Zubná niť je k dispozícii vo voskovanej alebo nevoskovanej verzii. Väčšina ľudí považuje voskovanú verziu za jednoduchšiu, pretože ľahšie kĺže medzi zubami a je menej pravdepodobné, že sa rozstrapká alebo za sebou zanechá voľné vlákna.

Ako teda efektívne používať zubnú niť?

Rovnako ako u všetkých pomôcok na čistenie je dôležité používať správnu techniku, aby vaše úsilie neprišlo nazmar. Na čistenie implantátov a mostíkov sú k dispozícii rôzne verzie dentálnych nití. Váš ošetrujúci lekár alebo dentálna hygienička vám ukáže, ako ich používať. Pre čo najefektívnejšiu techniku čistenia zubnou niťou postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

Vyberte časť nite zhruba o dĺžke vášho predlaktia.

Omotajte konce nite okolo jedného prsta na každej ruke, kým vám medzi nimi nezostane úsek dlhý asi 2 cm.

Napnite niť a potom položte jednu ruku na obe strany zuba a spustite niť, kým nebude tesne nad hornou hranou medzizubného priestoru.

Jemným pohybom zo strany na stranu prechádzajte niťou medzi tesnými miestami, kde sa zuby dotýkajú. Pokiaľ budete zubnú niť držať pevne, uľahčíte jej priechod a zabránite jej pretrhnutiu.

Po prechode kontaktným miestom a udržiavaní nite v tesnom kontakte ju jemne posuňte dole k línii ďasien a stočte ju do tvaru písmena C proti zubu.

Udržujte niť v tesnom kontakte so zubom a jemne ju ťahajte hore a dole, aby ste sa uistili, že prechádza pod líniou ďasien, kým nepocítite odpor. Niekoľkokrát opakujte pohyb hore a dole a dbajte na to, aby bola niť ako pílka. Až budete pripravení, zopakujte postup na druhej strane medzery a potom rovnakým pohybom zo strany na stranu jemne pretiahnite niť späť tesným kontaktným miestom von. Dávajte pozor, aby ste pri vyťahovaní nite neťahali silne, treba ju vyťahovať s rovnakou kontrolou, s akou ste ju do medzery dostali.

Keď sa prvýkrát učíte používať zubnú niť, začnite s prednými zubami, ktoré sú ľahšie prístupné, a postupne sa prepracovávajte k zadným, ako budete skúsenejší.

Pri každom presune na iný zub použite novú časť zubnej nite. Snažte si udržať prehľad o zuboch, ktoré ste čistili zubnou niťou. Je lepšie začať na jednej strane a postupovať systematicky na druhú stranu, aby ste žiadny medzizubný priestor nevynechali.

Dbajte na to, aby ste neboli príliš agresívny. Na odstránenie zubného povlaku stačí dôsledný, ale šetrný prístup.

Ak je pre vás prístup zubnou niťou obtiažny, môžete skúsiť použiť tzv. „flosspic“, ktorý drží malý kúsok nite v plastovom držiaku. K dispozícii sú aj rôzne ďalšie pomôcky, ktoré pomáhajú pri zavádzaní nite do medzery, aby sa zabránilo nutnosti preťahovať niť tesným kontaktným miestom. Požiadajte svojho ošetrujúceho lekára alebo dentálnu hygieničku, aby vám ukázal, ako ich používať.

Ďalšie medzizubné pomôcky, ako sú medzizubné kefky a ústne sprchy, predstavujú dobrú alternatívu k používaniu zubnej nite tam, kde je dostatočne široký priestor na prístup. Nech sa už rozhodnete použiť akúkoľvek pomôcku, mala by vyplniť priestor bez toho, aby bola použitá násilím.

Je dôležité si uvedomiť, že pri čistení medzizubných priestorov nie je vždy vidieť, ako sa nečistoty uvoľňujú, pretože baktérie nie sú viditeľné voľným okom. Ide o to, aby ste baktérie odstránili skôr, ako sa stihnú vyvinúť v silnejší a viditeľnejší povlak. Ak ich vidíte, sú tam príliš dlho.

Rovnako ako všetky nové zručnosti, aj čistenie zubnou niťou môže chvíľu trvať, než si na ňu zvyknete, ale oplatí sa vytrvať. Akonáhle si techniku osvojíte, bude to rýchly a jednoduchý doplnok vašej každodennej ústnej hygieny a jej výhody budete využívať mnoho rokov.